Rozwinięcie skrótu DOP to „dopuszczone”. Odnosi się do grupy pojazdów, które są uprawnione do poruszania się po konkretnym pasie. Warto dowiedzieć się, jaka kategoria kierowców może jechać po drodze DOP. Sprawdzisz to w naszym tekście!

Buspas – podstawowe informacje

Oznaczenie DOP znajduje się najczęściej na buspasach. Dlatego na samym początku warto się dowiedzieć, czym właściwie jest. Jest to pas przeznaczony wyłącznie dla autobusów, często w określonych dniach i godzinach. Dzięki niemu transport w mieście przebiega płynniej i redukuje powstawanie korków.

Termin buspas odnosi się do trasy przeznaczonej wyłącznie pod autobusy. Jednak na tym odcinku mogą pojawić się i inne oznaczenia takie jak na przykład taxi, czy dop. To wszystko wpływa na wysoką jakość transportu nie tylko publicznego, ale i sprawnego przemieszczania się służb porządkowych, czy medycznych. Może być też poszerzony o wydzielony fragment dla rowerów. 

Jako ciekawostkę możemy potraktować to, że pierwszy pas z oznaczeniem DOP pojawił się w Poznaniu. Aktualnie takie oznaczenie znajduje się na drogach w praktycznie wszystkich większych polskich miastach. Dlatego warto wiedzieć, co dokładnie oznacza ten skrót.

DOP – jakie pojazdy mogą jeździć po trasie z takim oznaczeniem?

Na samym początku trzeba określić, jakie pojazdy mogą poruszać się po jezdni z oznaczeniem BUS. Są to maszyny takie, jak autobusy miejskie, służby ratunkowe, a także samochody bezemisyjne, które można rozpoznać po jasno-zielonych tablicach rejestracyjnych – są wyposażone w elektryczne i wodorowe jednostki napędowe.

Zarządca dróg może mieć chęć rozszerzenia tej listy o dodatkowe pojazdy – właśnie wtedy umieszcza specjalny znak DOP – dopuszczony. Jest zazwyczaj zlokalizowany pod tablicą informacyjną F-10, D-11 i D-12 i są w nim zawarte szczegółowe informacje na temat wydzielonej grupy pojazdów. Mogą to być, na przykład taksówki, czy motocykle.

Nieuprawniona jazda buspasem – jaki mandat można dostać?

Zajmowanie buspasa przez pojazdy, które nie są do tego uprawnione, to dość często występujący problem – szczególnie w dużych miastach. Niektórzy kierowcy decydują się pojechać na skróty właśnie przez jezdnię z oznaczeniem BUS i DOP. Może to spowodować nie tylko zator drogowy, ale także stworzyć niebezpieczeństwo, na przykład tamując drogę przejeżdżającej karetki lub wymuszając gwałtowne hamowanie autobusu.

Dlatego każdy, kto decyduje się na stworzenie zagrożenie i bezpodstawne poruszanie się po buspasie, powinien przygotować się na karę finansową. Kierowca będzie musiał zapłacić mandat o wysokości 100 złotych, a także otrzyma 1 punkt karny. To nie jedyna kara, jaka może spotkać prowadzącego pojazd.

W przypadku, kiedy nie zastosuje się przy tym do sygnalizacji świetlnej, cena z  mandat będzie równać się 500 złotych i 6 punktów karnych. Natomiast niezastosowanie się do znaku F-10 skończy się karą w wysokości 250 złotych i 5 punktów karnych.

Kiedy można poruszać się po buspasie?

Warto też zwracać uwagę na sygnalizację pionową. Nie wszystkie buspasy, również z oznaczeniem DOP, są czynne przez całą dobę. Mogą być dostępne dla kierujących tylko w określonym czasie. Zależy to przede wszystkim od organizacji ruchu w danym mieście.

Archiwum: lipiec 2022