Jazda rowerem po chodniku z zachowaniem szczególnej ostrożności jest możliwa w określonych sytuacjach regulowanych przez przepisy ruchu drogowego. Zgodnie z obowiązującym prawem rowerzyści mogą korzystać z chodnika w wyjątkowych okolicznościach. Jazdę po chodniku wyklucza obecność ścieżki rowerowej. W takiej sytuacji rowerzysta nie może jechać po chodniku, gdyż jest to traktowane jako wykroczenie za które może dostać mandat. Jest on bowiem zobowiązany jechać ścieżką rowerową, czyli korzystać z miejsca przeznaczonego do tego celu, które ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie zapewnia bezpieczeństwo zarówno jemu, jak i innym uczestnikom ruchu oraz pieszym. Jakie okoliczności zezwalają na jazdę na rowerze po chodniku? Pora to sprawdzić!

Jazda rowerem po chodniku – czy chodnik to dobre miejsce dla jednośladów?

Jazda na rowerze cieszy się coraz większą popularnością. Dostrzegając zarówno zdrowotny, jak i ekonomiczny aspekt tego sposobu przemieszczania się, coraz więcej osób decyduje się zamienić przysłowiowe „cztery kółka” na jednoślad, dojeżdżając rowerem do pracy, szkoły czy też na spotkania i zakupy. Za jazdą rowerem zamiast samochodem, przemawiają także względy ekologiczna. Wciąż zwiększająca się świadomość zagrożeń, jakie wynikają z dużej emisji spalin, która stała się cechą charakterystyczną dwudziestego pierwszego wieku zmuszają do zastanowienia nad codziennymi przyzwyczajeniami także tymi dotyczącymi transportu i koniecznością wprowadzenia zmian w tym obszarze życia. Nic więc dziwnego, że miłośników jazdy na rowerze ciągle przybywa. Tym bardziej, że jest ona również bardzo przyjemną formą spędzania wolnego czasu.

Aby jednak z tej formy rekreacji móc korzystać bezpiecznie i w zgodzie z literą prawa, trzeba zadbać o to, by podczas jazdy na rowerze nie tylko zachować szczególną ostrożność, ale też przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Jedną ze spornych kwestii, z jaką bardzo często mierzą się rowerzyści jest odpowiedź na pytanie czy rowerzysta może jechać chodnikiem przeznaczonym dla pieszych i czy może za to otrzymać mandat, czy może powinien jechać rowerem po jezdni, jeśli w danym miejscu nie ma ścieżki rowerowej. Okazuje się, że wszystkie wątpliwości związane z tym tematem może rozwiać znajomość przepisów ruchu drogowego. Kodeks ruchu drogowego dopuszcza bowiem możliwość jazdy po chodniku, jednak tylko i wyłącznie w określonych sytuacjach i pod zachowaniem szczególnych warunków ostrożności.

Jazda rowerem po chodniku – kiedy rowerzysta może skorzystać z tej możliwości?

Jazda rowerem po chodniku jest dopuszczalna przez prawo, jednak wyłącznie w określonych sytuacjach. Trzeba też pamiętać o tym, że nawet wtedy kiedy przepisy ruchu drogowego dopuszczają możliwość poruszania się rowerem po chodniku jest to miejsce w którym należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa uwzględniające ruch pieszych, dla których jest to miejsce przeznaczone.

Pierwsza z owych sytuacji dotyczy poruszania się rowerem po chodniku z dzieckiem w wieku do 10 lat. Co ważne, dziecko musi poruszać się na rowerze samodzielnie. Przepisy o korzystaniu z chodnika przez rowerzystów nie uwzględniają wożenia dzieci w specjalnych siodełkach. W takiej sytuacji rowerzysta nie może korzystać z chodnika. Jeżeli natomiast dziecko porusza się samodzielnie na swoim rowerze i nie ukończyło 10 roku życia jest traktowane przez kodeks drogowy jako pieszy. Dlatego jego opiekun może jechać obok niego rowerem po chodniku.

Kolejna z sytuacji dopuszczającej możliwość jechania rowerem po chodniku dotyczy szerokości chodnika. Zgodnie z prawem rowerzysta może jechać rowerem po chodniku, jeśli ma on szerokość co najmniej 2 metrów i dopuszcza możliwość poruszania się z prędkością powyżej 50 km/h. Warunkiem jest brak pobocza przeznaczonego dla rowerzystów lub ścieżki rowerowej.

Ostatnia z sytuacji w której dopuszczalne jest jeżdżenie rowerem po chodniku dotyczy warunków pogodowych. Jeśli są one niesprzyjające – panuje gołoledź, jest ulewa, wieje silny wiatr lub utrzymuje się gęsta mgła utrudniającą widoczność, która może zagrażać bezpiecznemu poruszaniu się rowerem poboczem drogi, wówczas rowerzysta może jechać po chodniku.

Jazda rowerem po chodniku – jakie zasady obowiązują kierującego rowerem?

To, że przepisy kodeksu ruchu drogowego dopuszcza możliwość korzystania przez rowerzystę z chodnika w niektórych okolicznościach, nie oznacza to, że może on traktować chodnik, jako pobocze drogi lub ścieżkę rowerową. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że chodnik to miejsce przeznaczone przede wszystkim dla pieszych. I to piesi na chodniku mają pierwszeństwo. Rowerzysta jest więc zobowiązany zawsze i w każdych okolicznościach ustępować pierwszeństwa pieszemu. Co więcej ma on obowiązek dostosować prędkość do natężenia ruchu na chodniku i panujących warunków atmosferycznych, pamiętając o tym, że nie może utrudniać swobodnego poruszania się pieszych. Rowerzysta korzystający z chodnika dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, dbając nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich pieszych.

Jazda rowerem po chodniku – kiedy rowerzyście grozi mandat?

W 2022 roku zaostrzeniu uległy przepisy ruchu drogowego, także te odnoszące się do wysokości mandatów. Dotyczy to wszystkich korzystających z pojazdów, także rowerzystów. Aktualnie wysokość mandatu, jaki może otrzymać rowerzysta za poruszanie się po chodniku bez zaistnienia szczególnych okoliczności, o których była mowa powyżej waha się w granicach od 200 do 300 zł. Mandat grozi rowerzyście także za utrudnianie ruchu pieszemu, nieustąpienie mu pierwszeństwa, czy też przekroczenie dopuszczalnej prędkości.

Trzeba pamiętać o tym, że rowerzysta jest zobowiązany do korzystanie ze ścieżki rowerowej jeśli znajduje się ona w pobliżu i jest wyznaczona dla kierunku w którym on zmierza lub pobocza drogi. Pobocze drogi to miejsce z którego mają prawo korzystać osoby poruszające się rowerem. Ważne jednak by zachowywały dużą ostrożność i starały się trzymać jak najbliżej prawej strony, co gwarantuje zachowanie bezpiecznej odległości od pojazdów poruszających się po drodze.

Jazda rowerem po chodniku jest dopuszczalna przez przepisy kodeksu ruchu drogowego wyłącznie w jasno określonych sytuacjach – podczas niesprzyjających warunków pogodowych, jeśli szerokość chodnika przekracza 2 metry, a także podczas sprawowania opieki nad dzieckiem do 10 roku życia, które porusza się na rowerze samodzielnie, jeśli w pobliżu nie ma ścieżki rowerowej. W każdej innej sytuacji rowerzyści nie mogą korzystać z chodnika. Są jednak zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności oraz ustępowania pierwszeństwa pieszym poruszającym się po chodniku. Nieprzestrzeganie owych zasad grodzi mandatem.

Archiwum: październik 2022