Przekraczanie linii podwójnej ciągłej podczas jazdy pojazdem mechanicznym jest niedozwolone. Przepisy jasno określają, jakie zachowania doprowadzić mogą do wystawienia mandatu dla kierowcy. To przepis, którego należy bezwzględnie przestrzegać, ponieważ wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo na drogach.

Linia podwójna ciągła a przepisy ruchu drogowego

Zadaniem linii podwójnej ciągłej jest rozdzielenie dwóch pasów ruchu o przeciwnych kierunkach. Jednocześnie oznacza zakaz przejeżdżania lub najeżdżania na tę linię. Przepis ten obowiązuje wszystkich kierowców niezależnie od prędkości, z jaką się poruszają. Znak ten – P-4 – umieszcza się zawsze na jezdniach, które mają trzy i więcej pasów, aby oddzielić od siebie te z przeciwnych kierunków. 

Przecinanie linii podwójnej ciągłej – konsekwencje

Niezgodne z przepisami przecinanie linii podwójnej ciągłej to przede wszystkim podjęcie ryzyka i stworzenie niepotrzebnego niebezpieczeństwa na drodze. Linie takie stosuje się w miejscach o na przykład słabej widoczności, w których wyprzedzanie mogłoby być bardzo nieodpowiedzialne. Bardziej namacalną konsekwencją takiego zachowania jest mandat karny, który należy się kierowcy łamiącemu przepis bezwzględnie. Policja jest bardzo wyczulona na nieprawidłowe przecinanie znaku P-4.

Linia podwójna ciągła pełni ważną funkcję, która wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo na drodze. Jej przecinanie jest przejawem nieodpowiedzialnego zachowania, które karane jest mandatem. Wyprzedzać inne pojazdy można tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczony, czyli takich, na których nie zastosowano znaku P-4.

Archiwum: lipiec 2022