Zabieranie prawa jazdy przez policję zdarza się częściej niż myślisz. Ten problem dotyka nawet kilku tysięcy kierowców każdego roku. Kiedy może do niego dojść i na jak długo? Sprawdź, jak odzyskać taki dokument. Z zatrzymanym prawem jazdy nie możesz prowadzić. Czy jednak jest możliwość odzyskania dokumentu wcześniej, jeśli np. dojeżdżasz autem do pracy? Zatrzymanie prawa jazdy to spory kłopot zwłaszcza dla osób, które mieszkają w miejscach wykluczonych komunikacyjnie, np. na wsiach.

Zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące – w jakich sytuacjach kierowca może stracić ten dokument?

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące jest efektem złamania niektórych przepisów. Policjant ma do tego uprawnienia i może zdecydować, że nie powinieneś prowadzić. Zdarza się to w przypadku, gdy przekroczysz prędkość w terenie zabudowanym o 50 km/h, tym samym stwarzając zagrożenie na drodze. Zatrzymanie prawa jazdy przez policję jest wtedy jak najbardziej uzasadnione. Policjant może podjąć taką decyzję również w innych sytuacjach, w których złamiesz przepisy.

Zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie prędkości – czy możesz nadal prowadzić pojazd?

Czy to oznacza, że po odebraniu dokumentu nie możesz ruszyć swoim autem z miejsca? Na szczęście nie. Zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami jest aktywne po 24 godzinach od wystąpienia. Masz więc czas, aby wrócić do domu, a następnie zorganizować np. dojazdy do pracy. Niestety, zatrzymanie prawa jazdy może być naprawdę olbrzymim problemem. Czasem doprowadza nie tylko do bezpłatnego urlopu, ale nawet do utraty stanowiska. Dlatego lepiej przestrzegać przepisów!

Zatrzymane prawo jazdy – jak je odebrać?

Zatrzymanie prawa jazdy oznacza, że po upływie wyznaczonego czasu musisz odebrać dokument. Będzie się to wiązało z uiszczeniem opłaty ewidencyjnej. Wyniesie cię ona 50 groszy. Wtedy dokument zostanie ci fizycznie wydany, a jeśli policja zablokowała go elektronicznie – blokada będzie zdjęta. Wstrzymanie prawa jazdy jest bez wątpienia problematyczne, ale zobaczysz, że sam jego odbiór zajmie ci zaledwie chwilę!

Zabranie prawa jazdy – jak się je liczy?

Trzy miesiące oznacza 90 dni? Nie w tym przypadku! Zatrzymanie prawa jazdy jest liczone tylko i wyłącznie w miesiącach. Z tego powodu, jeśli zostało ci odebrane np. 10 stycznia, to będziesz mógł udać się do urzędu 11 kwietnia. Zatrzymanie prawa jazdy przez policję może więc trwać nieco krócej, jeśli wśród miesięcy pojawi się luty.

Zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami na rok? To możliwe!

Zatrzymanie prawa jazdy zwykle następuje na 3 miesiące. Zdarza się jednak, że taka kara może potrwać dłużej. Czasem nawet rok! W wielu sytuacjach będziesz mógł jednak odebrać dokument tak samo, jak w przypadku zatrzymania go na trzy miesiące. 

Problem pojawi się w sytuacji, w której prawo jazdy będzie zatrzymane na dłużej niż rok. Wtedy musisz ponownie zdać egzamin, co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami. Na szczęście, nie tak łatwo do tego doprowadzić. Jeśli nie jesteś piratem drogowym, raczej nie musisz się o to martwić.

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – pamiętaj o nim!

Zatrzymanie prawa jazdy za pokwitowaniem jest obowiązkowe. Policjant musi przekazać ci dokument, który będzie potwierdzał zatrzymanie prawa jazdy. Taka sytuacja jest bardzo stresująca, ale nie zapominaj o tym. Musisz upewnić się, że pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy zostało ci przekazane, jeśli nie chcesz mieć w związku z tym kolejnych problemów.

Zatrzymanie prawa jazdy jest efektem naprawdę poważnego wykroczenia, które może być groźne zarówno dla ciebie, jak i otaczających cię ludzi. Nie da się jednak ukryć, że może się po prostu zdarzyć, jeśli np. nie zauważysz, że nocą wjechałeś na teren zabudowany. Rób wszystko, aby przestrzegać przepisów i, szczególnie po zmroku, zwracaj uwagę na znaki. Utracone prawo jazdy nie jest niczym przyjemnym, ale nie zapominaj, że zasady znajdujące się Kodeksie Drogowym istnieją po to, by uchronić ciebie oraz innych przed wypadkami.

Archiwum: październik 2021