Chciałbyś dowiedzieć się, ile wynosi zwrot za paliwo (2024)? Przeczytaj nasz krótki artykuł, w którym wyjaśnimy zasady zwrotu kosztów poniesionych w wyniku zużycia oleju napędowego do działalności rolniczej. Sprawdź, co należy przedstawić wraz z fakturami VAT i dowiedz się, gdzie składać wnioski!

Akcyza za paliwo – co to jest?

Akcyza to podatek pośredni, który jest nakładany na niektóre towary i wyroby konsumpcyjne. Funkcjonuje nie ze względu na wysoką akumulację zysku, czyli niskie koszty produkcji, ale wysoki popyt i użytkowanie przez konsumentów. Dzięki akcyzie ogranicza się spożycie tych dóbr, na przykład paliwa, energii elektrycznej lub używek, takich jak alkohol. Głównym zadaniem podatku akcyzowego jest ograniczenie i zmniejszenie popytu na wybrane przez państwo produkty.

Kto może ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo?

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje każdemu rolnikowi będącemu właścicielem gospodarstwa rolnego, którego łączna powierzchnia przekracza 1 ha. Jeśli jesteś rolnikiem i posiadasz grunty rolne, a także masz potwierdzenia zakupu oleju napędowego na fakturze VAT, możesz wnioskować o odzyskanie części poniesionych kosztów. Jak i kiedy można otrzymać zwrot za paliwo (2024)?

Kiedy ubiegać się o zwrot za paliwo 2024 – terminy

Jeśli chciałbyś odzyskać część środków z podatku akcyzowego, musisz pamiętać o pilnowaniu terminów. Z tego powodu każdy rolnik powinien:

  • złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, załączyć faktury VAT potwierdzające dowód zakupu oleju napędowego (w terminie od 1 lutego 2024 roku do 28 lutego 2024 roku) za opłatę podatku dochodowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r.  do 31 stycznia 2024 r;
  • od 1 sierpnia 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta załączyć faktury VAT potwierdzające dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024.

Jak złożyć wniosek o zwrot podatku za paliwo i olej napędowy w 2024?

Wiesz już, w jakich terminach można się ubiegać o zwrot za paliwo (2024). Gdzie złożyć wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego? Udaj się do swojego urzędu gminy. Wraz z wnioskiem należy załączyć faktury albo ich kopie (faktura VAT z NIP lub faktura uproszczona, czyli paragon z NIP), a dokumenty te powinny być wystawione między 1 sierpnia 2022 a 31 stycznia 2024.

Podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolne nie jest wymagane, podobnie jak umieszczanie numeru rejestracyjnego ciągnika rolniczego na składanej fakturze.

Jaka jest stawka zwrotu podatku akcyzowego?

W przypadku składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć faktury za olej napędowy, które potwierdzają poniesione koszty. Rolnicy mogą otrzymać zwrot podatku w wysokości 1,20 zł za każdy litr oleju napędowego, który był wykorzystany do produkcji rolnej.

Limity zwrotu podatku akcyzowego w 2024

W przypadku użytków rolnych za 1 ha można otrzymać maksymalnie 132 złotych, a za 1 DJP (to duża jednostka przeliczeniowa używana do określenia liczby zwierząt i bydła) rolnicy otrzymają do 48 złotych. Mimo podwyżek rolnicy i organizacje rolnicze zauważają, że nie rekompensują one w pełni kosztów produkcji rolniczej.

Wiesz już, w jakich terminach można się ubiegać o zwrot za paliwo (2024). Każdy rolnik będący w posiadaniu gruntów i użytków rolnych, a także zwierząt hodowlanych lub bydła może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego naliczonego w każdym litrze paliwa. Mimo że zwrot nie rekompensuje poniesionych kosztów, warto złożyć wniosek w terminie, ponieważ w ten sposób można otrzymać zwrot chociaż części środków poniesionych podczas produkcji rolnej.

Archiwum: styczeń 2023