Bądź na bieżąco

Czego szukasz?

czas pracy kierowcy 2022
czas pracy kierowcy 2022

Przepisy

Czas pracy kierowcy 2022 – najważniejsze informacje o transporcie drogowym w jednym miejscu

Zatrudniający muszą przygotować się na nowe zasady warunkujące czas pracy kierowców. 2022 rok przynosi wiele zmian, które znacznie zmienią sposób ewidencjonowania okresu wykonywanych obowiązków przez zatrudnionych. Dowiedz się więcej na ten temat już teraz!

Pracodawcy powinni dowiedzieć się, jak według nowych zasad powinno się ewidencjonować czas pracy kierowców. 2022 rok przynosi zmiany związane z okresem przetrzymywania dokumentów i definiuje m.in. zasady dotyczące podziału przerw, ujęcia okresu wykonywania obowiązków w porze nocnej czy rejestracji, gdzie zatrudniony dokładnie wykonuje swoje obowiązki. Przedstawiamy najważniejsze informacje o wprowadzonych zmianach.

Czas pracy kierowcy – 2022, czyli nowe regulacje

Zmiany wprowadzone w 2022 roku dotyczą najważniejszych obszarów związanych z czasem pracy kierowców. Z tego powodu kluczowe jest to, aby zapoznali się z nimi wszyscy pracodawcy zajmujący się spedycją, a także przydzielający zatrudnionym osobom obowiązki związane z prowadzeniem pojazdu. Warto zaznaczyć, że nowe zasady dotyczą osób prowadzących zarówno samochody ciężarowe, jak i osobowe. Jeśli chodzi o czas pracy kierowcy, 2022 niesie wiele nowości. Przepisy dotyczą:

 • zasad związanych z podziałem przerw – ich wykorzystywania, a także wyliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu przez kierowców wykonujących przewozy regularne na trasach do 50 km (obowiązują od pierwszego marca 2022 r.);
 • zmian treści ewidencji czasu pracy i wydłużenia okresu ich przechowywania (obowiązują od 29.05.2022 r.);
 • zmian ujęcia okresu z ograniczonym czasem pracy w momencie, kiedy jest wykonywana w porze nocnej (obowiązują od 02.02.2022 r.);
 • stosowania zwolnień podatkowych i składkowych do części wynagrodzenia kierowców, którzy wykonują przewozy międzynarodowe (obowiązuje od 02.02.2022 r.);
 • redefinicję podróży służbowej kierowców i wyraźne wyłączenie świadczeń z tytułu podróży służbowych w przypadku przewozów międzynarodowych (obowiązuje od 02.02.2022 r.).

Jakie podmioty powinny przestrzegać ustawy o czasie pracy kierowców?

Dokładne informacje można znaleźć w definicji UCKP z rozporządzenia 561. Można się z niej dowiedzieć, że przewóz drogowy oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez używany do przewozu osób bądź rzeczy. Oznacza to, że do przepisów muszą się stosować nie tylko kierowcy pojazdów powyżej 3,5 t, czy używanych do przewozu więcej niż 9 osób – łącznie z kierowcą, zatrudnionych przez przedsiębiorstwa transportowe, ale również osoby takie, jak chociażby kierowca auta osobowego, który jest zatrudniony przez urząd gminy lub stowarzyszenie.

Zobacz też:
Ile można mieć punktów karnych – poznaj aktualne wytyczne

Jakie regulacje nie dotyczą kierowców nieobjętych rozporządzeniem 561?

Z kolei nieco inne zasady będą dotyczyć kierowców, którzy nie zaliczają się do założeń opisanych w rozporządzeniu nr 561/2006. Są to kierowcy mniejszych pojazdów, a także pracownicy organów władzy publicznej.

Zwolnienie z art. 12 ust. 2 UCPK

Osób z tej grupy nie dotyczą ograniczenia maksymalnego czasu pracy w konkretnym tygodniu do 60 godzin. W ich przypadku stosowana jest wyłącznie zasada ogólna. Według niej tygodniowy czas pracy kierującego (wraz z godzinami nadliczbowymi) nie może przekraczać 4 miesięcy. Tym samym umożliwiono wydłużenie okresu wykonywania obowiązków przez zatrudnionego w wybranych tygodniach do więcej niż 60 godzin.

Zwolnienie z art. 12 ust. 3 UCPK

Kolejną kwestią jest to, że osoby niezaliczające się do rozporządzenia 561 nie obejmują warunki związane z rozliczaniem czasu pracy, gdzie bierze się pod uwagę przepracowane godziny w ramach wszystkich stosunków pracy.

Zwolnienie art. 13 ust. UCPK

Oprócz tego grupy nie dotyczą zasady odnoszące się do prawa dodatkowej przerwy przeznaczonej na odpoczynek, które przysługują kierowcom po kolejnych 6 godzinach wykonywania swoich obowiązków:

 • jeżeli ich wymiar jest nie krótszy niż 30 minut;
 • ich praca nie przekracza 9 h w wymiarze nie krótszym niż 45 minut.

Zwolnienie z art. 21 i 23 UCPK

Zanim przejdziemy do kolejnych zmian w czasie pracy kierowcy, czas na opis kolejnych zwolnień z przepisów UCPK. Kolejną kwestią jest zwolnienie z ograniczenia wymiaru czasu pracy między dwoma okresami odpoczynku do 10 godzin, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej. Jeszcze jedna rzecz to brak obowiązku pozyskania od kierującego oświadczenia na piśmie, w którym wpisano wymiar zatrudnienia u innego pracodawcy lub zamieszczono informacje o byciu niezatrudnionym.

Co kwalifikuje się jako podróż służbowa?

Dotyczą tego zmiany wprowadzone w 02.02.2022 roku. Określają, że za podróż służbową kierowcy uznaje się dosłownie każdy obowiązek pracowniczy, który jest wykonywany w ramach krajowych przewozów drogowych i polega na poleceniu pracodawcy.

Może to być wyjazd poza miejscowość, o której mowa w art. 2 pkt 4 lit. a UCPK lub przewóz drogowy poza miejscowość wspomnianą w art. 2 pkt 4 lit. A UCPK. W rozumieniu przedstawionych przepisów jest to lokalizacja siedziby pracodawcy, który wydaje polecenia kierującemu lub miejsca prowadzenia działalności przez zatrudniającego – filii, przedstawicielstwa i oddziałów.

Zobacz też:
Szkoda parkingowa – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Zmiany w ewidencji czasu pracy kierowców – na czym polegają?

W dniu 29.05.2022 roku aktywowano przepisy regulujące ewidencję czasu pracy zatrudnionych w przedsiębiorstwie kierowców. Zmiany narzucają na pracodawcę nowe obowiązki w celu dokładnego ustalenia wynagrodzenia zatrudnionych, a także innych świadczeń związanych z pracą – informacje znajdują się w art. 25 ust. 1 UCPK.

Jedną z ważniejszych wiadomości jest to, że dokładnie wskazano, iż nie ewidencjonuje się czasu pracy w stosunku do kierowców:

 • objętych zadaniowym czasem pracy;
 • zatrudnionych otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za wykonywanie swoich obowiązków w porze nocnej.

Mają dla nich być prowadzone indywidualne karty ewidencji nieobecności pracownika z podziałem na rodzaj i wymiar wykonywanych obowiązków.

Jakie kwestie powinien zapisać w ewidencji czasu pracy zatrudniający?

 1. Spis powinien obejmować dokładną liczbę przepracowanych godzin, a także czas rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków.
 2. Musi być uzupełniony o wymiar czasu przepracowanego w porze nocnej, a także uwzględniać godziny nadliczbowe i dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia.
 3. Oprócz tego pracodawca powinien wykazać liczbę godzin dyżuru, a także czas rozpoczęcia i zakończenia zmiany ze wskazaniem, czy są to obowiązki wypełniane w domu, na przykład obsługa linii telefonicznej firmy.
 4. Całość ma być uzupełniona o wskazanie rodzaju i wymiaru usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Co trzeba uwzględnić, ewidencjonując czas pracy kierowców? 2022 rok przynosi spore zmiany 

Zatrudniający musi uwzględnić w spisywanych dokumentach zapisy na wykresówkach, wydruki danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, a także pliki, które będą z niego pobrane. Pracodawca powinien również zawrzeć inne dokumenty potwierdzające czas i rodzaj wykonywanych obowiązków. 

W przypadku zapisów dotyczących czasu pracy zatrudniający będzie musiał spisywać je w formie papierowej lub elektronicznej i udostępniać kierowcy na jego wniosek, a także przechowywać przez 10 lat po zakończeniu rejestrowania informacji o czasie pracy kierowcy. 2022 rok przynosi zmiany, które wydłużają okres przechowywania ewidencji czasy pracy aż o 7 lat względem starych przepisów.

Jak widzisz, jeśli chodzi o czas pracy kierowcy, 2022 niesie naprawdę wiele nowości w przepisach. Zarówno pracodawcy, jak i kierowcy powinni się z nimi zapoznać. Jeśli jesteś jednym z nich i przeczytałeś nasz tekst, będziesz na bieżąco!

Pasję do motoryzacji zaszczepili mu ojciec i dziadek. Od najmłodszych lat przyglądał się ich pracy w przydomowym warsztacie samochodowym. Kultywuje tradycje rodzinne i zajmuje się naprawą i renowacją starych, klasycznych pojazdów. W wolnych chwilach majsterkuje i pomaga znajomym w wyborze najlepszego auta.

Komentuj

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sprawdź także

zakaz wyprzedzania

Znaki drogowe

Znaki zakazu są ustawiane po to, aby lepiej organizować ruch w konkretnym obszarze. Dzięki temu użytkownicy drogi dokładnie wiedzą, jakie manewry są dozwolone, a...

podsterownośćpodsterowność

Samochody

Chyba każdemu z nas zdarzyło się wpaść w poślizg - nie tylko zimą. Od reakcji kierowcy zależy, czy uda się wyprowadzić pojazd na właściwą...

montaż oponmontaż opon

Opony

Niezależnie od tego, czy mowa o oponach nowych czy używanych, zimowych czy letnich, od ich poprawnego montażu zależy w ogromnej mierze bezpieczeństwo i zachowanie...

ranking opon letnichranking opon letnich

Opony

Każdego roku kierowcy stają przed wyzwaniem, jakim jest wybór opon do swojego samochodu. Producenci prześcigają się w oferowaniu bezpieczniejszych, ekonomiczniejszych i dających więcej radości...

wskaźnik zużycia oponywskaźnik zużycia opony

Opony

Zadbane oraz regularnie wymianie opony to klucz do bezpiecznej i komfortowej jazdy. Skąd możesz wiedzieć, jaki jest ich stan w aucie? Świadczy o tym...

etykieta oponyetykieta opony

Opony

Kupno nowych opon do swojego samochodu nie jest wcale takie łatwe – m.in. z uwagi na ogromny wybór na rynku. W podjęciu świadomej decyzji...

opony premiumopony premium

Opony

Opony klasy premium to ogumienie z najwyższej półki, które charakteryzuje się doskonałymi parametrami oraz wykorzystuje nowatorskie rozwiązania. Sprawdź, czym się wyróżniają oraz czy naprawdę...

Opony

Odpowiednie ciśnienie w oponach jest kluczowe nie tylko dla komfortu podróżnych, ale także dla efektywnej pracy hamulców czy ograniczenia zużycia paliwa. Pompowanie kół azotem...

klasy oponklasy opon

Opony

Samochodowe opony różnią się od siebie nie tylko rozmiarem, sezonem czy przeznaczeniem, ale również klasą. Daje to możliwość lepszego dopasowania ogumienia do swoich potrzeb,...

szerokość oponyszerokość opony

Opony

Jakakolwiek decyzja o zmianie szerokości opony może mieć dalekosiężne skutki wpływające na komfort jazdy zachowanie samochodu na drodze, efektywność hamowania czy zużycie paliwa. O...

Zobacz także

detailing w Warszawie Piven Servicesdetailing w Warszawie Piven Services

Samochody

Detailing to sformułowanie odnoszące się do samochodów bądź innego typu pojazdów, które wśród fanów motoryzacji zdobyło niemałe uznanie. Dzięki usługom car detailing samochody wyglądają,...

aquaplaningaquaplaning

Samochody

Zdarzyło ci się poczuć pogorszenie stabilności samochodu i komfortu prowadzenia podczas przejeżdżania przez dużą kałużę? Jeśli tak, to doświadczyłeś zjawiska znanego jako aquaplaning. Warto...

jakie opony letniejakie opony letnie

Porady

Wielu kierowców co kilka lat zastanawia się, jakie opony letnie wybrać. Choć rynek nasycony jest różnymi modelami, a możliwości jest bardzo dużo, łatwo w...

bieżnik oponybieżnik opony

Samochody

Sprawdzenie głębokości bieżnika to najskuteczniejsza i najłatwiejsza metoda oceniania jakości ogumienia w samochodzie. Dlaczego bieżnik opony jest tak ważny? Sprawdź, a także dowiedz się,...

indeks nośności oponyindeks nośności opony

Samochody

Wśród licznych oznaczeń, które znajdują się na ogumieniu samochodowym, jest indeks nośności opony. Pośród wielu informacji ta dla wielu kierowców jest najbardziej enigmatyczna. Dowiedz...

suv do 30 tyssuv do 30 tys

Samochody

Uterenowione auta rodzinne od lat cieszą się rosnącą popularnością i zwiększa się ich udział w sprzedaży na rynku pierwotnym. Dzięki czemu masz do wyboru...

suv do 40 tyssuv do 40 tys

Samochody

Samochody typu kombi wypierane są z rynku przez większe i bardziej funkcjonalne auta. Porównaliśmy najpopularniejsze pojazdy segmentu SUV do 40 tys. Przeczytaj artykuł i...

Podróż samochodem z dzieckiemPodróż samochodem z dzieckiem

Porady

Dla wielu rodziców podróż samochodem wraz z dziećmi to nie lada wyzwanie. Nic dziwnego, ponieważ mali ludzie są nie tylko ekstremalnie ciekawi świata, ale...