Bądź na bieżąco

Czego szukasz?

kara za brak oc
kara za brak oc

Prawo

Kara za brak OC 2021 – co grozi kierowcy bez ważnego ubezpieczenia samochodu?

Każdy właściciel pojazdu powinien go ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia OC. To obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, którego ciągłość musi być utrzymana przez cały czas posiadania samochodu czy motoru. Jeśli okaże się, że choć przez jeden dzień twój pojazd pozostawał bez koniecznego ubezpieczenia OC, grozi ci za to kara. Może być ona nałożona na ciebie nawet bez bezpośredniej kontroli drogowej. Ile wynoszą obecnie kary za brak OC?

Dlaczego za brak OC grozi kara?

Kupując samochód czy motor lub jakikolwiek inny pojazd mechaniczny, który musi być zarejestrowany w Polsce musisz liczyć się z tym, że poniesiesz koszty nie tylko jego rejestracji czy bieżącej eksploatacji, ale również ubezpieczenia. Odwołując się do przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jako posiadacz auta masz obowiązek je ubezpieczyć, co polega na wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Polisa w związku z OC samochodu jest zawierana w większości przypadków na rok, tj. na 12 miesięcy. Powinieneś pamiętać o tym, by już od pierwszego dnia rejestracji pojazdu w kraju wykupić stosowne ubezpieczenie OC. Jednocześnie musisz podpisać kolejną umowę ubezpieczeniową w przeddzień wygaśnięcia ochrony, która  wynikała z poprzedniej polisy. Jeśli zapomnisz ubezpieczyć auto, poprzednie ubezpieczenie w tej samej firmie zostanie przedłużone.

Problem występuje wtedy, gdy wypowiesz umowę ubezpieczeniową i nie podpiszesz kolejnej. Pojawi się kłopot w postaci braku utrzymania ciągłości ubezpieczeniowej, za co grożą kary finansowe. Kara za brak OC zależna jest od ustalonej na dany rok stawki sankcji i długości przerwy występującej w ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne – przed czym chroni?

Ubezpieczenie OC komunikacyjne chroni cię przed ponoszeniem kosztów, inaczej finansowej odpowiedzialności, za spowodowane ubezpieczonym samochodem szkody powstałe w związku z poruszaniem się pojazdu. Ubezpieczeniem tego rodzaju jest objęta odpowiedzialność cywilna dowolnej osoby, która kierowała pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i spowodowała wypadek czy kolizję. Innymi słowy, za szkody osobowe i majątkowe nie płacisz z własnej kieszeni, ale pokrywa je ubezpieczenie OC. 

Zobacz też:
Zgubiony dowód rejestracyjny – co musisz zrobić w tej sytuacji? Obowiązki kierowcy

Jakie kary za brak OC?

Chcesz wiedzieć, co grozi za brak OC? Kary za brak OC są różne, w zależności od rodzaju pojazdu, którego nie ubezpieczyłeś o czasie i długości trwania przerwy w okresach ochrony ubezpieczeniowej. Kara za brak ciągłości OC uzależniona jest też od wysokości płacy minimalnej, wyznaczonej odgórnie przez rząd w danym roku w naszej narodowej gospodarce. Rodzaj pojazdu, który nie został ubezpieczony, determinuje wysokość opłaty karnej w ten sposób, że:

 • dla samochodów osobowych kara wynosi tyle co równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – kara wynosi równowartość 3-krotności minimalnej płacy;
 • dla pozostałych pojazdów – kara wynosi tyle, co równowartość 1/3 minimalnej płacy.

Kara za brak ubezpieczenia OC w 2020

W 2020 roku kara za brak ważnego OC wynosiła:

 • 5200 zł w przypadku samochodów osobowych;
 • 7800 zł w przypadku samochodów ciężarowych;
 • 870 zł w przypadku pozostałych pojazdów, w tym motorów.

Dodatkowo, wpływ na wysokość kary za brak ubezpieczenia ma czas, który upłynął bez ubezpieczenia. Jeśli przerwa jest tak naprawdę niewielka, to i kara za brak ubezpieczenia OC się zmniejszy. 

Kara za brak OC 1 dzień i więcej

W zależności od przerwy, możesz zapłacić:

 • 20 proc. pełnej stawki opłaty karnej – jeśli przerwa wynosi do 3 dni;
 • 50 proc. pełnej stawki opłaty karnej – jeśli przerwa wynosi od 4 do 14 dni;
 • 100 proc. pełnej stawki opłaty karnej – przy przerwie wynoszącej więcej niż 14 dni.

Dlatego minimalne kary za brak OC samochodu osobowego wynoszą 1040 zł – mniej więcej tyle, ile średnio płaci się za takie ubezpieczenie bez stosowania zniżek za bezszkodową jazdę. Jak widzisz, kara za brak OC 1 dzień będzie bardzo dotkliwa dla twojego portfela, dlatego pamiętaj o dotrzymaniu terminów zawarcia następnej umowy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu, w którym zakończy się poprzednia.

Zobacz też:
Rejestracja samochodu w 2021 roku krok po kroku

Kary za brak OC w 2021 roku

Wzrost wysokości płacy minimalnej w 2021 roku z 2600 zł do 2800 zł brutto spowodował, że automatycznie wzrosła wysokość kar za brak opłaty za ubezpieczenie OC pojazdu. Kara za brak OC w 2021 roku wynosi przy samochodach osobowych:

 • 1120 zł – przy przerwie do 3 dni;
 • 2800 zł – przy przerwie od 4 do 14 dni;
 • 5600 zł – przy przerwie powyżej 14 dni.

Jeśli chodzi o kary za brak OC dla samochodów ciężarowych, to w 2021 roku wynoszą analogicznie: 1680 zł, 4200 zł i 8400 zł, a dla innych pojazdów: 190 zł, 470 zł i 930 zł.

Kary od UFG – jak to działa?

Jeśli okaże się, że zapomniałeś lub świadomie nie wykupiłeś obowiązkowego ubezpieczenia (odpowiedzialności cywilnej dla swojego pojazdu), narażasz się na karę za brak OC od UFG. Skrót ten oznacza Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale to nie wszystkie sankcje, jakie ewentualnie mogą cię obciążyć. Jednocześnie możesz ponieść koszty szkód osobowych i szkód materialnych spowodowanych w trakcie ruchu drogowego. W przypadku kolizji samodzielnie ponosisz wydatki związane z potencjalnym odszkodowaniem dla osób poszkodowanych w wypadku lub kolizji, czy też dla ich rodzin.

Właściwie to wskazane kary pieniężne nie są naliczane przez UFG, ale są one ustalone odgórnie i ujęte w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nie można ich więc w związku z tym negocjować. Zgodnie z art. 88 tejże ustawy, jeśli nie spełniasz w danym roku wymogu podpisania umowy ubezpieczenia OC, to powinieneś w trybie dobrowolnym opłacić należną stawkę na konto UFG. Jeśli tego nie zrobisz, musisz wiedzieć, że kara UFG będzie ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi, czyli przez urząd skarbowy, który będzie wszczynać postępowanie egzekucyjne. 

Monitoring ciągłości polis w UFG

Nie musisz być zatrzymanym przez patrol drogówki, by zostać ukaranym karą za brak OC. Może to nastąpić również bez kontroli, ponieważ UFG prowadzi monitoring ciągłości polis OC. Fundusz dysponuje narzędziami pozwalającymi mu na wskazanie, czy inaczej wytypowanie nieubezpieczonych właścicieli pojazdów. Wiedz, że w 2019 roku UFG kary za brak OC nałożył na około 127 tys. kierowców. W Polsce istnieje ogólnopolska baza polis komunikacyjnych (Centralna Ewidencja Kierowców i Pojazdów – CEPiK), którą przeszukują algorytmy UFG, wykrywające wszelkie, nawet najkrótsze przerwy w ochronie OC pojazdów. W 2019 roku wpływy UFG z tytułu opłaconych kar za brak OC wyniosły aż 393,3 mln zł.

Zobacz też:
Brak dowodu rejestracyjnego – jakie skutki prawne niesie za sobą brak dokumentu w trakcie kontroli?

Brak OC – jak uniknąć kary?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary nie będzie miał powodu nałożyć na ciebie jako kierowcę i właściciela pojazdu kary za brak OC, jeśli utrzymasz ciągłość okresu trwania kolejnych polis dla swoich pojazdów. Najpóźniej musisz w dniu pierwszej rejestracji samochodu fabrycznie nowego, w dniu rejestracji w kraju pojazdu sprowadzonego zza granicy czy w ostatnim dniu okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy OC, należy zawrzeć kolejną umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Jeśli od lat masz auto i ubezpieczasz je w tej samej firmie, twoja polisa OC przedłuża się w automatycznie, samoczynnie, co likwiduje konieczność martwienia się ewentualnymi karami za brak OC.

Nie możesz po prostu liczyć na to, że fundusz gwarancyjny nie zauważy braku OC w twoim przypadku i nie nałoży kary. To ważne, że brak OC przy wypadku naraża cię na niebagatelne koszty odszkodowań, które mogą zaważyć na całym twoim dalszym życiu. Dlatego rezygnacja z OC to nie tylko łamanie obowiązujących w Polsce przepisów, ale pozorna oszczędność, zwłaszcza że cena za OC może być wielokrotnie niższa niż kara nałożona za brak ubezpieczenia.

Piotr Żandarowski

Zawodowo buduje drogi, mosty i tunele, jednak jego pasją jest jazda poza utwardzonymi szlakami. Zarówno w pełnym wymiarze, jak i w skali. W bagażniku zawsze ma największy zestaw kluczy i podręcznik „Sam naprawiam…”

Sprawdź także

Eksploatacja

Jeśli masz auto z automatyczną skrzynią biegów i elektromechanicznym hamulcem postojowym, bardzo prawdopodobne jest, że masz również system auto hold. Powoduje on samoistne zaciąganie...

Eksploatacja

Osoby, które chcą nadać swojemu autu więcej sportowego zacięcia, często decydują się na modyfikacje pojazdu. Wiele z tych zmian obliczonych jest na uzyskanie określonego...

Eksploatacja

Jak wskazuje nazwa, moduł komfortu odpowiada za uprzyjemnienie podróży kierowcy i pasażerom. W obecnie produkowanych pojazdach jest normą i steruje wieloma urządzeniami elektronicznymi, które...

Eksploatacja

Auta wyposażone w jednostki spalinowe mają kolektor dolotowy. Nazywa się go również kolektorem ssącym, ponieważ odpowiada za dostarczenie powietrza lub mieszanki paliwowo-powietrznej do komory...

Bezpieczeństwo

Większość oznaczeń pojawiających się na ekranie pulpitu w samochodzie jest łatwa do rozpoznania. Zielone lampki są typowo informacyjne, a należą do nich chociażby wskazania...

Eksploatacja

Przekazywanie energii z silnika na koła to jedno z zadań układu tłokowo-korbowego. Jest on zbudowany z wielu części, a jednym z nich jest korbowód....

Eksploatacja

Czy jesteś w gronie tych osób, które uważają, że im większa liczba oktanowa, tym lepiej? najczęściej spotkasz się z dwoma liczbami oktanowymi: 95 i...

Eksploatacja

„Zima zaskoczyła kierowców”. Oklepane i (niestety) nadal mające potwierdzenie w rzeczywistości stwierdzenie jest przytaczane w sieci i w programach informacyjnych za każdym razem, gdy...

Eksploatacja

Kierowcy i piesi są zobowiązani stosować się do oznaczeń widocznych na drogach, parkingach, chodnikach czy występujących w innych miejscach ruchu publicznego. O ograniczeniach i...

Eksploatacja

Kierowca zazwyczaj orientuje się, że geometria kół nie jest prawidłowa, gdy auto nie reaguje zgodnie z jego poleceniami. Jeśli właśnie taki problem masz w...

Zobacz także

Prawo

Kierowanie samochodem bez prawa jazdy może odnosić się do dwóch rodzajów sytuacji. Kierujący albo nie ma dokumentu przy sobie podczas prowadzenia samochodu, albo nie...

Wiedza

Deska rozdzielcza samochodu jest elementem pojazdu, na którym znajdują się zegary czy liczniki pozwalające na kontrolowanie prędkości jazdy i liczby obrotów silnika na minutę....

Bezpieczeństwo

Podróżowanie z dzieckiem samochodem to niewątpliwie stresowa sytuacja dla każdego rodzica. Bezpieczeństwo pociechy jest bowiem najważniejsze. Na drodze może wydarzyć się wszystko, począwszy od...

Porady

Zarejestrowanie pojazdu to obowiązek każdego nabywcy auta. Bez względu na to, czy samochód jest całkiem nowy – z salonu, sprowadzony z zagranicy czy odkupiony...

Wiedza

Standardem wyposażenia w pojazdach produkowanych przed laty było wspomaganie kierownicy. Z czasem pojawił się również ABS, czyli system, który uniemożliwia blokowanie się kół podczas...

Porady

Bez względu na to, czy sprzedaż samochodu związana jest z chęcią zakupienia nowego, czy kłopotami finansowymi, oznacza konieczność przygotowania solidnego planu działania. Z naszego...

Prawo

O szkodzie całkowitej można usłyszeć z ust pracownika pomocy drogowej, rzeczoznawcy i likwidatora z firmy ubezpieczeniowej czy serwisanta. Właściciel samochodu po poznaniu takiej diagnozy...

Porady

Podczas zakupu nowego samochodu z pewnością zwracasz uwagę nie tylko na jego możliwości, ale także wygląd i funkcjonalność. A na nie w dużej mierze...