Dlaczego za brak OC grozi kara?

Jaka kara za brak OC? Kupując samochód czy motor lub jakikolwiek inny pojazd mechaniczny, który musi być zarejestrowany w Polsce musisz liczyć się z tym, że poniesiesz koszty nie tylko jego rejestracji czy bieżącej eksploatacji, ale również ubezpieczenia. Odwołując się do przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jako posiadacz auta masz obowiązek je ubezpieczyć, co polega na wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Polisa w związku z OC samochodu jest zawierana w większości przypadków na rok, tj. na 12 miesięcy. Powinieneś pamiętać o tym, by już od pierwszego dnia rejestracji pojazdu w kraju wykupić stosowne ubezpieczenie OC. Jednocześnie musisz podpisać kolejną umowę ubezpieczeniową w przeddzień wygaśnięcia ochrony, która wynikała z poprzedniej polisy. Jeśli zapomnisz ubezpieczyć auto, poprzednie ubezpieczenie w tej samej firmie zostanie przedłużone.

Problem występuje wtedy, gdy wypowiesz umowę ubezpieczeniową i nie podpiszesz kolejnej. Pojawi się kłopot w postaci braku utrzymania ciągłości ubezpieczeniowej, za co grożą kary finansowe. Kara za brak OC zależna jest od ustalonej na dany rok stawki sankcji i długości przerwy występującej w ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne – przed czym chroni?

Ubezpieczenie OC komunikacyjne chroni cię przed ponoszeniem kosztów, inaczej finansowej odpowiedzialności, za spowodowane ubezpieczonym samochodem szkody powstałe w związku z poruszaniem się pojazdu. Ubezpieczeniem tego rodzaju jest objęta odpowiedzialność cywilna dowolnej osoby, która kierowała pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i spowodowała wypadek czy kolizję. Innymi słowy, za szkody osobowe i majątkowe nie płacisz z własnej kieszeni, ale pokrywa je ubezpieczenie OC. 

Jakie kary za brak OC?

Chcesz wiedzieć, co grozi za brak OC? Kary za brak OC są różne, w zależności od rodzaju pojazdu, którego nie ubezpieczyłeś o czasie i długości trwania przerwy w okresach ochrony ubezpieczeniowej. Kara za brak ciągłości OC uzależniona jest też od wysokości płacy minimalnej, wyznaczonej odgórnie przez rząd w danym roku w naszej narodowej gospodarce. Rodzaj pojazdu, który nie został ubezpieczony, determinuje wysokość opłaty karnej w ten sposób, że:

 • dla samochodów osobowych kara wynosi tyle co równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – kara wynosi równowartość 3-krotności minimalnej płacy;
 • dla pozostałych pojazdów – kara wynosi tyle, co równowartość 1/3 minimalnej płacy.

Kara za brak ubezpieczenia OC w 2024

W 2024 roku kara za brak ważnego OC wynosiła:

 • maksymalnie 6980 zł (od 1 stycznia do końca 30 czerwca) i 7200 od (1 lipca do 31 grudnia) w przypadku samochodów osobowych;
 • maksymalnie 10 470 zł (od 1 stycznia do końca 30 czerwca) i 10 8000 (1 lipca do 31 grudnia) w przypadku samochodów ciężarowych;
 • maksymalnie 1160 zł (od 1 stycznia do końca 30 czerwca) i 1200 zł (1 lipca do 31 grudnia) w przypadku pozostałych pojazdów, w tym motorów.

Dodatkowo wpływ na wysokość kary za brak ubezpieczenia ma czas, który upłynął bez ubezpieczenia. Jeśli przerwa jest tak naprawdę niewielka, to i kara za brak ubezpieczenia OC się zmniejszy. 

Kara za brak OC 1 dzień i więcej

W zależności od przerwy, możesz zapłacić:

 • 20 proc. pełnej stawki opłaty karnej – jeśli przerwa wynosi do 3 dni;
 • 50 proc. pełnej stawki opłaty karnej – jeśli przerwa wynosi od 4 do 14 dni;
 • 100 proc. pełnej stawki opłaty karnej – przy przerwie wynoszącej więcej niż 14 dni.

Dlatego minimalne kary za brak OC samochodu osobowego wynoszą 1400 zł w pierwszej połowie roku i 1440 w drugiej – mniej więcej tyle, ile średnio płaci się za takie ubezpieczenie bez stosowania zniżek za bezszkodową jazdę. Jak widzisz, kara za brak OC 1 dzień będzie bardzo dotkliwa dla twojego portfela, dlatego pamiętaj o dotrzymaniu terminów zawarcia następnej umowy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu, w którym zakończy się poprzednia.

Kary za brak OC w 2024 roku

Wzrost wysokości płacy minimalnej w 2024 roku z 3010 zł brutto na 3490 zł brutto (od 1 stycznia 2023) i 3600 zł brutto (od 1 lipca) spowodował, że automatycznie wzrosła wysokość kar za brak opłaty za ubezpieczenie OC pojazdu. Kara za brak OC w 2024 roku wynosi przy samochodach osobowych:

 • 1400 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 1440 (od 1 lipca do 31 grudnia) – przy przerwie do 3 dni;
 • 3490 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 3600 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) – przy przerwie od 4 do 14 dni;
 • 6980 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 7200 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) – przy przerwie powyżej 14 dni.

Jeśli chodzi o kary za brak OC dla samochodów ciężarowych, to w 2024 roku wynoszą analogicznie: 2090 zł/2160 zł, 5240 zł/5400 zł i 10 470 zł/10 800 zł, a dla innych pojazdów: 230 zł/240 zł, 580 zł/600 zł i 1160 zł/1200 zł.

Kary od UFG – jak to działa?

Jeśli okaże się, że zapomniałeś lub świadomie nie wykupiłeś obowiązkowego ubezpieczenia (odpowiedzialności cywilnej dla swojego pojazdu), narażasz się na karę za brak OC od UFG. Skrót ten oznacza Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale to nie wszystkie sankcje, jakie ewentualnie mogą cię obciążyć. Jednocześnie możesz ponieść koszty szkód osobowych i szkód materialnych spowodowanych w trakcie ruchu drogowego. W przypadku kolizji samodzielnie ponosisz wydatki związane z potencjalnym odszkodowaniem dla osób poszkodowanych w wypadku lub kolizji, czy też dla ich rodzin.

Właściwie to wskazane kary pieniężne nie są naliczane przez UFG, ale są one ustalone odgórnie i ujęte w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nie można ich więc w związku z tym negocjować. Zgodnie z art. 88 tejże ustawy, jeśli nie spełniasz w danym roku wymogu podpisania umowy ubezpieczenia OC, to powinieneś w trybie dobrowolnym opłacić należną stawkę na konto UFG. Jeśli tego nie zrobisz, musisz wiedzieć, że kara UFG będzie ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi, czyli przez urząd skarbowy, który będzie wszczynać postępowanie egzekucyjne. 

Monitoring ciągłości polis w UFG

Nie musisz być zatrzymanym przez patrol drogówki, by zostać ukaranym karą za brak OC. Może to nastąpić również bez kontroli, ponieważ UFG prowadzi monitoring ciągłości polis OC. Fundusz dysponuje narzędziami pozwalającymi mu na wskazanie, czy inaczej wytypowanie nieubezpieczonych właścicieli pojazdów. Wiedz, że w 2019 roku UFG kary za brak OC nałożył na około 127 tys. kierowców. W Polsce istnieje ogólnopolska baza polis komunikacyjnych (Centralna Ewidencja Kierowców i Pojazdów – CEPiK), którą przeszukują algorytmy UFG, wykrywające wszelkie, nawet najkrótsze przerwy w ochronie OC pojazdów. W 2019 roku wpływy UFG z tytułu opłaconych kar za brak OC wyniosły aż 393,3 mln zł.

Brak OC – jak uniknąć kary?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary nie będzie miał powodu nałożyć na ciebie jako kierowcę i właściciela pojazdu kary za brak OC, jeśli utrzymasz ciągłość okresu trwania kolejnych polis dla swoich pojazdów. Najpóźniej musisz w dniu pierwszej rejestracji samochodu fabrycznie nowego, w dniu rejestracji w kraju pojazdu sprowadzonego zza granicy czy w ostatnim dniu okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy OC, należy zawrzeć kolejną umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Jeśli od lat masz auto i ubezpieczasz je w tej samej firmie, twoja polisa OC przedłuża się w automatycznie, samoczynnie, co likwiduje konieczność martwienia się ewentualnymi karami za brak OC.

Nie możesz po prostu liczyć na to, że fundusz gwarancyjny nie zauważy braku OC w twoim przypadku i nie nałoży kary. To ważne, że brak OC przy wypadku naraża cię na niebagatelne koszty odszkodowań, które mogą zaważyć na całym twoim dalszym życiu. Dlatego rezygnacja z OC to nie tylko łamanie obowiązujących w Polsce przepisów, ale pozorna oszczędność, zwłaszcza że cena za OC może być wielokrotnie niższa niż kara nałożona za brak ubezpieczenia.

Archiwum: styczeń 2023