Bądź na bieżąco

Czego szukasz?

kilometrówka 2022
kilometrówka 2022

Przepisy

Kilometrówka 2022 – co to jest? Używanie prywatnego samochodu – wysokość kilometrówki. Ewidencja przebiegu pojazdu do celów służbowych

Czym jest kilometrówka 2022? Jak liczyć stawki za kilometr? Dlaczego pojemność skokowa silnika jest ważna?

Sprawdź, do czego służy i jakie zmiany wprowadziła kilometrówka 2022. Jakie stawki obowiązują w 2022 r.? Zapoznaj się z najnowszymi zmianami stawek.

Czym jest kilometrówka?

Kilometrówka funkcjonuje z nami od 25 marca 2002 r. Została wprowadzona przez ministra infrastruktury i określała ona zasady i sposób zwracania kosztów używania pojazdów mechanicznych do podróży służbowych. W efekcie pracownicy mogą otrzymywać zryczałtowane środki finansowe na pokrycie kosztów podróży własnym samochodem, który nie jest własnością przedsiębiorstwa. Jakie stawki przewiduje kilometrówka 2022? Na kim spoczywa największa odpowiedzialność?

Wysokość kilometrówki 2022 – stawka za 1 kilometr

Od stycznia 2022 roku, za każdy przejechany kilometr ustalone są nowe stawki. Różnią się one od siebie w zależności od tego, jakiego pojazdu używasz. W efekcie kilometrówka 2022 za wykorzystywanie pojazdu do zadań służbowych wynosi:

 • 0,5214 PLN dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm³;
 • 0,8358 PLN dla samochodów osobowych do 3,5 tony o pojemności silnika powyżej 900 cm³;
 • 0,2392 PLN dla motocykli;
 • 0,1282 PLN dla motorowerów.

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu – kto musi to robić?

W przypadku dokonywania zwrotu kosztów używania samochodu, motocyklu lub innego pojazdu prywatnego należy prowadzić odpowiednią ewidencję. Jeśli pojazd nie jest własnością pracodawcy, obowiązek raportowania kosztów eksploatacji spoczywa na pracowniku, który używa własnego samochodu. W efekcie powinien on prowadzić dziennik kosztów eksploatacji pojazdu prywatnego do celów służbowych, który umożliwi mu otrzymanie zwrotu kosztów użytkowania pojazdu. Wysokość stawki określona jest w ustawie.

Kilometrówka 2022 dla pracownika oraz pracodawcy

Warto wiedzieć, że ewidencja przebiegu pojazdu powinna być prowadzona przez przedsiębiorcę, jeśli chce on wliczyć używanie samochodu do wysokości kosztów uzyskania przychodu. W tym celu powinien raportować okres prowadzenia ewidencji, stan licznika pojazdu w dniu rozpoczęcia oraz zakończenia liczenia kilometrów, a także numery rejestracyjne auta, datę, cel podróży, trasa i podpis kierowcy. Natomiast ewidencja wykonywania zadań służbowych przez pracownika wygląda podobnie, z tym że powinna zawierać kilka innych informacji. Powinien on doliczyć do niej przejechane kilometry, stawkę za kilometr oraz wynik pomnożenia stawki za 1 kilometr przebiegu przez ilość kilometrów.

Zobacz też:
Zawracanie na rondzie – jak robić to zgodnie z przepisami?

Czy rozliczanie kilometrówki jest obowiązkowe dla każdego?

Od 23 października 2018 roku nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu w celach rozliczenia podatku dochodowego. Jednakże jeśli chcesz odliczyć 100% kosztów podatkowych oraz pełnię kosztów poniesionych w wyniku użytkowania samochodu prywatnego w celach służbowych, trzeba udowodnić, że został on używany do celów zawodowych. Warto wiedzieć, że nie trzeba prowadzić kilometrówki, jednak w takim przypadku nie będzie można zaliczyć do kosztów wszystkich wydatków. Limity kształtują się następująco:

 • 50% VAT i 20% PIT dla samochodów prywatnych;
 • 50% VAT i 75% PIT dla firmowych aut osobowych i samochodów ciężarowych poniżej 3,5 tony.

W przypadku samochodów powyżej 3,5 tony przedsiębiorca zawsze uzyska stuprocentowy zwrot kosztów i podatku VAT. W tym przypadku ewidencja jest konieczna tylko w przypadku, gdy pracownicy używają swoich prywatnych samochodów do celów służbowych.

Limity kilometrówki

Mimo tego, że kilometrówka 2022 umożliwia odliczenie kosztów uzyskania przychodu oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, funkcjonują konkretne limity. Odliczenie kosztów jest możliwe, gdy miesięczny limit przebytego dystansu wynosi:

 • 300 kilometrów dla mieszkańców gminy do 100 tys. mieszkańców;
 • 500 kilometrów dla mieszkańców gminy od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców;
 • 700 kilometrów dla mieszkańców gminy powyżej 500 tys. mieszkańców.

Samochody wykorzystywane w służbie leśnej mogą posiadać limit 1500 kilometrów. Natomiast pojazdy służb ratowniczych, a także w sytuacjach zagrożenia klęski żywiołowej, limit wzrasta do 3000 kilometrów.

Co powinno znaleźć się w kilometrówce samochodu osobowego?

Kilometrówka 2022 narzuca na przedsiębiorcach i pracownikach dokładne prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Powinna ona być prowadzona w podobny sposób, jak ewidencja czasu pracy. Ważne jest, by była zgodna ze stanem faktycznym. Co więcej, potrzebne są wszystkie informacje wymagane do uzyskanie zwrotu kosztów użytkowania samochodu, motocykli i motorowerów. Z tego powodu w każdym dokumencie musi znaleźć się:

 • numer rejestracyjny pojazdu;
 • imię, nazwisko i adres kierowcy;
 • pojemność silnika;
 • datę, cel wyjazdu oraz opis trasy;
 • liczbę przejechanych kilometrów wraz ze stawką za 1 km przebiegu;
 • wynik pomnożenia liczby przejechanych kilometrów i stawki za kilometr;
 • dane pracownika, pracodawcy oraz ich podpisy.

Jakie konsekwencje mogą nieść ze sobą nieprawidłowości w prowadzeniu kilometrówki?

Warto zauważyć, że nieprzestrzeganie zasad określonych w kilometrówce może skutkować poważnymi konsekwencjami. Co ważne, niezależnie od tego, czy pomyłki były przypadkowe lub celowe, skutki mogą być opłakane. Jeśli podatnik odliczył 100% podatku VAT i PIT, a nie prowadził obowiązkowej dokumentacji lub w kilometrówce znajdują się nieprawidłowości, złamał prawo, więc będzie musiał zapłacić zaległe koszty, pełny podatek VAT oraz dodatkowe odsetki. Z tego powodu nie warto próbować oszukiwać na kilometrówce oraz prowadzić ewidencję jak najdokładniej. Odpowiednie służby mają specjalne kalkulatory, które pomagają im określić dokładną stawkę kilometrówki oraz sprawdzenie, czy wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych odbywało się zgodnie z prawem.

Zobacz też:
Skrzyżowanie na polskich drogach – dlaczego wciąż wiele z nich jest trudnych dla kierowców?

Przekroczenie limitu kilometrówki

Jeśli z jakiegoś powodu pracownik przekroczy limit wypłacenia kilometrówki, nadwyżka do wynagrodzenia powinna zostać przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy. Może się tak stać jednak tylko, gdy kierowca pokona większą ilość kilometrów ze względu na obowiązki służbowe. Warto jednak odpowiednio zaplanować ewentualne podróże pracownika, ponieważ nadwyżka może być przenoszona każdego miesiąca, z wyjątkiem ostatniego okresu rozliczeniowego w danym roku podatkowym. Wtedy nie będzie można jej przenieść. Co więcej, to na pracodawcy spoczywa obowiązek zaplanowania i zorganizowania podróży oraz wyjazdów pracownika tak, aby zminimalizować ryzyko wygenerowania nadwyżki. Natomiast w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, firma jest zobligowana do wypłacenia mu nadprogramowych kilometrów w wynagrodzeniu za kolejny miesiąc.

Delegacja podróży prywatnym samochodem prywatnym do celów służbowych

Warto wiedzieć, że podróż służbowa oraz kilometrówka są odmiennymi definicjami, które mogą się w określonych przypadkach łączyć. Dzieje się tak, gdy pracownik za pomocą prywatnego pojazdu rusza do miejsca znajdującego się poza miejscowością, w której pracuje. W sytuacji takiego oddelegowania rozliczana jest kilometrówka, za którą odpowiedzialny jest pracodawca. Co więcej, jeśli pracownik wyrusza w dłuższą podróż, może zrodzić się obowiązek wypłacenia mu diety lub noclegów. Nie przysługuje ona tylko i wyłącznie, gdy czas podróży służbowej i pracy poza jednostką, w której zatrudniony jest pracownik, jest mniejsza niż 8 godzin. W przypadkach, gdy pracownik wróci do siedziby firmy do 12 godzin, przysługuje mu 50% diety krajowej. Natomiast na wypadek dłuższych wyjazdów przyznawana jest pełna dieta krajowa, którą zobligowany jest wypłacić pracodawca.

Wyjątki w trakcie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Zasady te mają zastosowanie podczas każdej rozpoczętej doby. Najlepiej zilustrować to na przykładzie. Pracownik z Warszawy wyjeżdża do Łodzi i wraca po 30 godzinach. W takim przypadku zostanie mu wypłacona dieta tylko za pierwszy dzień. Jeśli wróci do siedziby firmy, na przykład po 40 godzinach, przysługuje mu już pełny zwrot za dietę. Natomiast dzieje się tak tylko wtedy, jeśli obowiązki zawodowe wykonuje poza miejscem swojego zamieszkania lub siedziby firmy, w której pracuje. Jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi wyżywienie, dieta może zostać zmniejszona. Natomiast, gdy pracownik odbywa podróż służbową prywatnym samochodem i zostaje na noc, pracodawca zobowiązany jest wypłacić kilometrówkę, dietę i zwrot za nocleg.

Zobacz też:
Jazda pod prąd – konsekwencje i wysokość mandatu

Zwrot kosztów za służbową podróż prywatnym autem za granicę

Inaczej sprawa wygląda w przypadku podróży zagranicznej. W takim przypadku pracodawca musi wyrazić zgodę na skorzystanie z samochodu prywatnego. Jednak nadal kilometrówki będą naliczane zgodne z ustawą, chyba że firma wypłaca wyższe stawki za zagraniczne podróże. Dodatkowo w przypadku podróży służbowej zagranicznej pracownikowi przysługuje dieta pełna powyżej 12 godzin, połowa diety do 12 godzin, a poniżej 8 godzin 33% wartości diety zagranicznej, która jest uzależniona od kraju docelowego.

Wiesz już jakie zmiany wprowadziła kilometrówka 2022. Pamiętaj, by zawsze odpowiednio prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, ponieważ w innym razie może skończyć się mandatem i karami.

Pasję do motoryzacji zaszczepili mu ojciec i dziadek. Od najmłodszych lat przyglądał się ich pracy w przydomowym warsztacie samochodowym. Kultywuje tradycje rodzinne i zajmuje się naprawą i renowacją starych, klasycznych pojazdów. W wolnych chwilach majsterkuje i pomaga znajomym w wyborze najlepszego auta.

Komentuj

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Sprawdź także

zakaz wyprzedzania

Znaki drogowe

Znaki zakazu są ustawiane po to, aby lepiej organizować ruch w konkretnym obszarze. Dzięki temu użytkownicy drogi dokładnie wiedzą, jakie manewry są dozwolone, a...

podsterownośćpodsterowność

Samochody

Chyba każdemu z nas zdarzyło się wpaść w poślizg - nie tylko zimą. Od reakcji kierowcy zależy, czy uda się wyprowadzić pojazd na właściwą...

montaż oponmontaż opon

Opony

Niezależnie od tego, czy mowa o oponach nowych czy używanych, zimowych czy letnich, od ich poprawnego montażu zależy w ogromnej mierze bezpieczeństwo i zachowanie...

ranking opon letnichranking opon letnich

Opony

Każdego roku kierowcy stają przed wyzwaniem, jakim jest wybór opon do swojego samochodu. Producenci prześcigają się w oferowaniu bezpieczniejszych, ekonomiczniejszych i dających więcej radości...

wskaźnik zużycia oponywskaźnik zużycia opony

Opony

Zadbane oraz regularnie wymianie opony to klucz do bezpiecznej i komfortowej jazdy. Skąd możesz wiedzieć, jaki jest ich stan w aucie? Świadczy o tym...

etykieta oponyetykieta opony

Opony

Kupno nowych opon do swojego samochodu nie jest wcale takie łatwe – m.in. z uwagi na ogromny wybór na rynku. W podjęciu świadomej decyzji...

opony premiumopony premium

Opony

Opony klasy premium to ogumienie z najwyższej półki, które charakteryzuje się doskonałymi parametrami oraz wykorzystuje nowatorskie rozwiązania. Sprawdź, czym się wyróżniają oraz czy naprawdę...

Opony

Odpowiednie ciśnienie w oponach jest kluczowe nie tylko dla komfortu podróżnych, ale także dla efektywnej pracy hamulców czy ograniczenia zużycia paliwa. Pompowanie kół azotem...

klasy oponklasy opon

Opony

Samochodowe opony różnią się od siebie nie tylko rozmiarem, sezonem czy przeznaczeniem, ale również klasą. Daje to możliwość lepszego dopasowania ogumienia do swoich potrzeb,...

szerokość oponyszerokość opony

Opony

Jakakolwiek decyzja o zmianie szerokości opony może mieć dalekosiężne skutki wpływające na komfort jazdy zachowanie samochodu na drodze, efektywność hamowania czy zużycie paliwa. O...

Zobacz także

detailing w Warszawie Piven Servicesdetailing w Warszawie Piven Services

Samochody

Detailing to sformułowanie odnoszące się do samochodów bądź innego typu pojazdów, które wśród fanów motoryzacji zdobyło niemałe uznanie. Dzięki usługom car detailing samochody wyglądają,...

aquaplaningaquaplaning

Samochody

Zdarzyło ci się poczuć pogorszenie stabilności samochodu i komfortu prowadzenia podczas przejeżdżania przez dużą kałużę? Jeśli tak, to doświadczyłeś zjawiska znanego jako aquaplaning. Warto...

jakie opony letniejakie opony letnie

Porady

Wielu kierowców co kilka lat zastanawia się, jakie opony letnie wybrać. Choć rynek nasycony jest różnymi modelami, a możliwości jest bardzo dużo, łatwo w...

bieżnik oponybieżnik opony

Samochody

Sprawdzenie głębokości bieżnika to najskuteczniejsza i najłatwiejsza metoda oceniania jakości ogumienia w samochodzie. Dlaczego bieżnik opony jest tak ważny? Sprawdź, a także dowiedz się,...

indeks nośności oponyindeks nośności opony

Samochody

Wśród licznych oznaczeń, które znajdują się na ogumieniu samochodowym, jest indeks nośności opony. Pośród wielu informacji ta dla wielu kierowców jest najbardziej enigmatyczna. Dowiedz...

silnik v4silnik v4

Samochody

Dlaczego silnik V4 jest tak rzadko montowany w samochodach? Konstrukcje tego typu mają wiele zalet, jednak motory widlaste o oznaczeniu V montowane są głównie...

suv do 30 tyssuv do 30 tys

Samochody

Uterenowione auta rodzinne od lat cieszą się rosnącą popularnością i zwiększa się ich udział w sprzedaży na rynku pierwotnym. Dzięki czemu masz do wyboru...

suv do 40 tyssuv do 40 tys

Samochody

Samochody typu kombi wypierane są z rynku przez większe i bardziej funkcjonalne auta. Porównaliśmy najpopularniejsze pojazdy segmentu SUV do 40 tys. Przeczytaj artykuł i...