Od 10 kwietnia 2021 roku można dostać mandat za brud w samochodzie. Podstawą jest art. 117 §2 kodeksu wykroczeń. Kara może wynieść nawet 1500 złotych. Jednak nie wszyscy dostaną mandat za brud w samochodzie. Kogo dotyczą przepisy i jak zabezpieczyć się przed kontrolą pojazdu, żeby uniknąć nieprzyjemności? Najważniejsze informacje znajdziesz w naszym artykule!

Kto może dostać mandat za brud w samochodzie?

Wspomnieliśmy wcześniej o kwocie 1500 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że jest to górna granica a sam mandat za brud w samochodzie może wynieść nawet i 100 złotych. Inną opcją jest też nagana nałożona przez osobę kontrolującą pojazd. 

Kara grzywny, zgodnie z art. 117 §1 jest nakładana na osobę, która nie zapewni podróżnym odpowiednich warunków higieny i nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym. Przypatrując się wspomnianym zapisowi nieco uważniej można zauważyć, że mandat za brud w samochodzie nie dotyczy wszystkich kierowców.

Podmiotem, który w przypadku niezastosowania się do zasad porządku sanitarnego otrzyma mandat, jest przewoźnik transportu zbiorowego. Kto zalicza się do tej grupy? Mandat za brud w samochodzie otrzyma każdy, kto zajmuje się regularnym transportem osób po określonych trasach, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Można tutaj wymienić takie podmioty, jak m.in. taksówkarzy, firmy zapewniające przewozy autokarami, czy środki transportu państwowego PKS. 

Standardy czystości – jak uniknąć kary?

Podmioty zajmujące się transportem zbiorowym powinny ozonować lub dezynfekować pojazd w inny sposób za każdym razem, kiedy dojdzie do zakończenia przejazdu. Oprócz tego konieczne jest czyszczenie wszystkich powierzchni, które dotykają pasażerowie, co najmniej dwa razy dziennie w trakcie postojów. Przewoźnik musi też zapewnić środki do dezynfekcji rąk, z których można skorzystać przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.

Żeby nie dostać mandatu za brud w samochodzie od policjanta, koniecznie trzeba zadbać o to, aby zużyte powietrze nie pozostawało wewnątrz pojazdu. Należy zapewnić cyrkulację poprzez otwarcie okien lub stosowanie filtrów powietrza przy korzystaniu z wentylacji działającej na bazie obiegu zamkniętego. 

Co więcej, przewoźnicy powinni poinformować pasażerów o obowiązku zasłaniania ust i nosa. Jeśli osoby, które chcą skorzystać ze środka transportu nie zastosują się do zaleceń, kierowca pojazdu ma prawo nie wpuścić ich do środka lub wyprosić w trakcie kursu, na przykład w związku z brakiem maseczki ochronnej.  Z kolei kierowca ma znajdować się w odseparowanej kabinie lub sam nosić maseczkę. Nie powinien też umożliwiać samodzielnego otwierania przez pasażerów. Jeśli złamie wspomniane zasady, to czeka go kara nałożona zgodnie z zapisami art. 117 §2 kodeksu wykroczeń.

Czy zwykły kierowca może otrzymać mandat za brud w samochodzie?

Pomimo tego, że art. 117 §2 dotyczy przewoźników, to i standardowi kierowcy mogą otrzymać karę za brud. Jednak na podstawie innych przepisów. Jeden z takich mandatów jest nakładany w związku z jazdą z brudnymi szybami i tablicami rejestracyjnymi. Trzeba na to uważać szczególnie w trakcie okresu jesienno-zimowego, kiedy zdarzają się intensywne opady śniegu i pojawia się błoto.

Zabrudzenia mogą zasłonić, na przykład tablicę rejestracyjną i sprawić, że rozpoznanie numeru stanie się niemożliwe. Można za to otrzymać karę w wysokości nawet 100 złotych oraz 3 pkt. karne. Warto wspomnieć, że celowe zasłanianie tarcz spotka się z karą 500 złotych.

Kiedy temperatury spadają poniżej zera przy dużej wilgotności powietrza, to na szybach zaczyna osadzać się szron. Często pada również śnieg. Jeśli kierowca nie usunie tych rzeczy i wyczyści powierzchnię szyb tylko w pewnej części, to może otrzymać karę w wysokości nawet 500 złotych, dlatego warto zwrócić na to uwagę, rozpoczynając jazdę autem.

Archiwum: październik 2022