Wiele osób zastanawia się, jaka kara grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości. Wymiar sankcji zależy jednak od poziomu alkoholu u kierowcy. Zgodnie z 178. § 1 kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie oraz karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sprawdź, na ile zabierają prawo jazdy za alkohol (1 promil)!

Na ile zabierają prawo jazdy za alkohol? 1 promil to już przestępstwo!

Jazda po alkoholu jest niedozwolona niemal na całym świecie. Jeśli stężenie alkoholu przekracza 1 promil we krwi (lub około 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), mówimy już o przestępstwie z art. 178a § 1 lub § 4 kodeksu karnego. Kwalifikacja prawna i przypisanie przestępstwa pod paragraf 1 lub 4 zależy jednak od tego, czy do prowadzenia pod wpływem doszło po raz pierwszy, czy kierowca dopuścił się recydywy.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi – zawartość alkoholu a kwalifikacja prawna

To, jakiej kierowca prowadzący samochód po pijanemu może spodziewać się kary, zależy w głównej mierze od ilości spożytego alkoholu. Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi wynosi do 0,2 promila, czyli do 0,1 mg na 1 dm3 wydychanego powietrza. Każde większe stężenie alkoholu w organizmie kierowcy prowadzi do przykrych konsekwencji. Polskie prawo rozróżnia dwa stany:

  • po użyciu alkoholu – zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila;
  • nietrzeźwości – zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila.

Jazda po alkoholu – co grozi za jazdę przy 1 promilu alkoholu w Polsce?

Za popełnienie przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości (od 1 promila wzwyż) grozi kara grzywny oraz ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Co więcej, najpewniej dojdzie również zatrzymanie prawa jazdy oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do nawet 15 lat. Kierowca powinien spodziewać się również obowiązku zapłacenia świadczenia pieniężnego w wysokości minimum 5000 zł. Osoba kierująca pojazdem otrzyma również zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 3 lat.

Kara za jazdę pod wpływem alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania

Osobie, która dopuściła się przestępstwa po raz pierwszy, raczej nie grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Możliwe jest również zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego. Warunkowe umorzenie polega na odstąpieniu od wydania wyroku skazującego. Oznacza to tyle, że kierowca zachowa status osoby niekaranej. Taka osoba może również liczyć, że Sąd odstąpi od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub skróci okres do 1-2 lat.

Jazda po alkoholu – recydywa

Zgodnie z 178a § 4 k.k, jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości i dopuścił się ponownie czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Zakaz prowadzenie pojazdów – jak odzyskać prawo jazdy w 2022 roku?

Jeśli uprawnienia zostały odebrane na okres powyżej roku, kierowca będzie musiał ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. Jeśli jednak dokument został zatrzymany na krótszy okres, wystarczy przejść przez wymagane badania lekarskie. Każdy, kto dopuścił się prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, w celu odzyskania prawa jazdy będzie musiał zaliczyć kurs reedukacyjny (koszt to 400 zł).

Wiesz już, na ile zabierają prawo jazdy za alkohol (1 promil wzwyż). Pamiętaj, że konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Jeśli spowodujesz wypadek, nie tylko zostaniesz surowo ukarany, ale również pozostanie to na twoim sumieniu do końca życia!

Archiwum: grudzień 2022