Kiedy wybierasz się na wakacyjny wyjazd i nie stosujesz się do ograniczeń prędkości, licz się z tym, że funkcjonariusz policji zatrzyma cię do kontroli. Po popełnieniu wykroczenia prawdopodobnie otrzymasz mandat pieniężny lub w nieco lepszych sytuacjach – pouczenie. W Europie wysokość mandatów i grzywien za wykroczenia drogowe są różne. Policjanci zawsze muszą stosować się do taryfikatora mandatowego i karać kierowców tylko za popełniony czyn. Zwróć jednak uwagę na fakt, iż odmowa przyjęcia mandatu w Europie wygląda zupełnie inaczej w przypadku kontroli przez policjanta, aniżeli podczas wykrycia wykroczenia przez fotoradar.

Odmowa przyjęcia mandatu w Europie a kontrola policji

Niezależnie od kraju, do którego podróżujesz odmowa przyjęcia mandatu w Europie kończy najczęściej swój bieg na sali sądowej. Jeśli chcesz udowodnić swoją niewinność i masz do tego wyraźne przesłanki, zdecyduj się na odmowę przyjęcia mandatu w Europie. Pamiętaj, że jako sprawca zdarzenia drogowego jesteś zobowiązany do opłacenia nałożonego mandatu. W razie odmowy przyjęcia kary zostanie przeprowadzona rozprawa sądowa, gdzie na mocy orzeczenia sądu zostaniesz ukarany (nawet wyższą kwotą) lub sprawa zostanie umorzona. Raczej staraj się nie kwestionować decyzji funkcjonariusza ruchu drogowego. Rzadko zdarza się, aby ten nie miał racji i chciał ukarać cię za niewinność.

Warto wiedzieć, że zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy kierowcy mają możliwość odmowy przyjęcia mandatu. W przeciwnym razie przyjęcie mandatu oznacza, iż będziesz zobowiązany do jego opłacenia na miejscu w obecności funkcjonariusza policji. Dotyczy to wszystkich obywateli, którzy zostali zatrzymani za wykroczenia drogowe poza granicami swojego ojczystego kraju.

Odmowa przyjęcia mandatu w Europie a fotoradar

Sprawa wygląda nieco inaczej jeśli chodzi o zdjęcia z fotoradarów. Mandat z fotoradaru różni się od mandatu wystawionego przez policjanta poza granicami kraju. W tym przypadku otrzymasz gotowy mandat wraz ze zdjęciem i wskazaniem prędkości na swój adres zameldowania podany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W większości państw UE władze wymagają opłacenia mandatu lub podania osoby, która kierowała pojazdem w danym czasie. W ostatnich latach wiele zmieniło się jeśli chodzi o mandaty wystawiane przez fotoradary na terenie Europy. Nawet jeśli otrzymasz mandat z zagranicy i nie opłacisz go w terminie – ten nie ulegnie przedawnieniu. Kiedy ponownie wybierzesz się na wakacje do dowolnego kraju i zostaniesz zatrzymany przez policję, będziesz zobowiązany do opłacenia zaległego mandatu wraz z należnymi odsetkami.

Uważaj! Kiedy mandat okaże się naprawdę wysoki, a ty nie będziesz mieć gotówki na jego natychmiastowe opłacenie policja będzie mieć pełne prawo do odholowania pojazdu na najbliższy parking policyjny. Odbierzesz go dopiero wtedy, kiedy zapłacisz zaległe mandaty.

Odmowa przyjęcia mandatu w Europie – lepiej przyjąć czy odmówić?

Nie da się jednoznacznie wskazać, czy lepiej przyjąć mandat za granicą czy może lepiej odmówić jego przyjęcia. Jesteś w stanie udowodnić swoją niewinność przed sądem i masz pewność, że policjant wystawiający mandat nie ma racji? W takim razie zdecyduj się na odmowę przyjęcia mandatu w Europie, a sprawa trafi do sądu. Zastanów się dwa razy, zanim zdecydujesz się na taki krok. W wielu przypadkach orzeczenia sądu były niekorzystne dla kierowców, którzy zostali zobligowani do opłacenia znacznie wyższej grzywny niż mandat, a także pokrycia kosztów sądowych.

Na ogół odmowa przyjęcia mandatu w Europie kompletnie się nie opłaca. W skrajnych przypadkach twój samochód może zostać zabezpieczony na poczet kary. Dodatkowo musisz wynająć prawnika, który będzie bronić cię przed sądem – a to generuje naprawdę spore koszty. Do tego dołóż czas potrzebny na rozpatrzenie sprawy przed sądem, a to trwa nawet do kilku miesięcy. Ostatecznie istnieje też ryzyko, że zapłacisz większą kwotę niż ta na wystawionym wcześniej mandacie.

Czy każdy ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu?

Kiedy sprawa trafia do sądu w przypadku postępowania w sprawach o wykroczenia nie będziesz w tym czasie zobowiązany do opłacenia mandatu. Do czasu wydania decyzji sądu rejonowego lub innej instytucji działającej w konkretnym regionie nie ponosisz żadnej odpowiedzialności finansowej ani karnej. Pamiętaj, że nawet jako sprawca wykroczenia uznanego przez sąd wciąż masz prawo odmowy i złożenia do wniosku odwołania. Kiedy jednak wniesiesz sprzeciw sprawa dodatkowo się wydłuży, a ty w dalszym ciągu narazisz się na rosnące koszty rozpraw sądowych.

Jeśli chcesz uniknąć kłopotów, marnowania wolnego czasu oraz stresu – lepiej zdecyduj się na przyjęcie wystawionego mandatu za granicą. Co ciekawe, na ten moment za wykroczenia drogowe poza granicami kraju ojczystego nie otrzymasz punktów karnych. Po kontroli drogowej i wystawieniu mandatu lepiej zdecyduj się na jego natychmiastowe opłacenie i wyrusz w dalszą drogę. Odmowa przyjęcia mandatu w Europie zawsze kończy się skierowanie sprawy do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy zdarzenia drogowego lub w ramach popełnionego wykroczenia. Podsumowując – lepiej przyjąć mandat/grzywnę i uniknąć licznych problemów oraz komplikacji, które mogłyby pojawić się na etapie przeprowadzanej rozprawy sądowej w kraju wykroczenia.

Archiwum: sierpień 2022