Kiedy pojazd jest uprzywilejowany?

O tym, że uprzywilejowane pojazdy są obecne w ruchu miejskim, słyszał każdy. Nie zawsze jednak będziesz się orientować, jakiego rodzaju są to samochody oraz jakie konkretnie będą miały uprawnienia. Bardzo często możesz mijać takie pojazdy, ale czy tak naprawdę wiesz, czy są one w prawidłowy sposób oznakowane? Warto, żebyś wiedział, jaką definicję ma pojazd uprzywilejowany, ponieważ nigdy nie możesz przewidzieć, jakie sytuacje mogą cię spotkać na drodze. Możliwe, że będziesz uczestniczyć w wypadku i twoja opinia może być potem bardzo istotna, jeżeli chodzi o wskazanie sprawcy kolizji lub groźnej stłuczki.

Okazuje się, że pojazdy uprzywilejowane dzielą się na wiele różnych typów. Poruszają się nimi przedstawiciele najróżniejszych służb. Wiedząc, co to jest pojazd uprzywilejowany, będziesz świadomy jak zachować się na drodze w czasie sytuacji awaryjnej. Zdarza się na przykład, że musisz zjechać na pobocze, aby stworzyć korytarz życia dla karetki pogotowia.

pojazd uprzywilejowany - kiedy pojazd jest uprzywilejowany?

Pojazd uprzywilejowany – definicja według przepisów o ruchu drogowym. Jakie sygnały wysyła pojazd uprzywilejowany?

Jak łatwo się domyślić, przepisy w kodeksie drogowym określają bardzo szczegółowo, co to jest pojazd uprzywilejowany. Jego definicja znajduje się w art. 2. Mówi o tym, że auto uprzywilejowane to pojazd, który wysyła sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych. Poza tym taki samochód będzie emitować jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Pojazd taki porusza się z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

Samochody uprzywilejowane to również takie, które będą jechały w kolumnie uprzywilejowanej. Często możesz zauważyć taką sytuację w przypadku bardzo ważnych osobistości państwowych. Takimi pojazdami poruszać będzie się prezydent lub premier. Gdy zauważysz ciąg takich aut na drodze, to na jego początku oraz na końcu będą jechać pojazdy, które wysyłają dodatkowo sygnały świetlne poprzez czerwone światło. Pojazd uprzywilejowany ustawa określa na tyle precyzyjnie, że natychmiast możesz zlokalizować na drodze takie auta i odpowiednio się zachować, gdy występuje taka konieczność.

Pojazdy uprzywilejowane – jakie służby się nim poruszają? Przepisy ruchu według kodeksu drogowego

pojazd uprzywilejowany – jakie służby się nim poruszają?

Na pewno nawet instruktorzy jazdy nie znają szczegółowo całego kodeksu drogowego, ale warto byś wiedział, kiedy pojazd jest uprzywilejowany i które z nich będą najważniejsze. Kto więc najczęściej będzie jeździł takimi autami? Oto lista:

  • jednostki ochrony przeciwpożarowej;
  • zespoły ratownictwa medycznego;
  • policja;
  • jednostki ratownictwa chemicznego;
  • Straż Graniczna;
  • jednostki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Poza tym pojazd uprzywilejowany definicja określa jako ten, w którym będą się poruszać agenci wywiadu lub osoby pracujące w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Do tej grupy należy również zaliczyć służby kontrwywiadu wojskowego oraz służby wywiadu wojskowego. Poza tym kolumna uprzywilejowana może się składać z samochodów należących do:

  • sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Służby Więziennej;
  • Biura Ochrony Rządu;
  • Kontroli Skarbowej. 

Według przepisów o ruchu pojazdów samochodami uprzywilejowanymi mogą się poruszać również pracownicy Służby Celnej, Straż Miejska oraz podmioty, które są uprawnione do działań w zakresie ratownictwa górskiego. Dodatkowo do poruszania się takimi pojazdami prawo mają:

Kiedy pojazdy uprzywilejowane mogą nie stosować się do przepisów ruchu drogowego? Kiedy pogotowie może wyprzedzać inne pojazdy?

pojazd uprzywilejowany - kiedy pojazdy uprzywilejowane mogą nie stosować się do przepisów ruchu

Czy pojazd uprzywilejowany ma zawsze pierwszeństwo? Są takie sytuacje, gdy kierujący takim autem, oczywiście zachowując szczególną ostrożność, może ominąć przepisy ruchu pojazdów lub te dotyczące postoju i zatrzymania się. To krytyczne sytuacje, gdy nie trzeba też zwracać uwagi na sygnały drogowe oraz znaki. Są to okoliczności, które są związane z akcjami związanymi z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Poza tym pojazd uprzywilejowany wyprzedzanie lub inne manewry może wykonać bez względu na przepisy, gdy chodzi o bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Świadomość tego, jaki pojazd ma specjalne przywileje, może okazać się bardzo przydatna dla wszystkich uczestników ruchu. Pozwoli ci to uniknąć ci kolizji albo mandatu za niewłaściwe zachowanie na drodze.

Archiwum: luty 2021