Chociaż liczba wypadków komunikacyjnych stale spada, w 2020 roku nadal było ich 23 540. To spora liczba, która niesie za sobą skutki w postaci utraty zdrowia i życia przez tysiące osób. Wypadek komunikacyjny zawsze ma związek z uszczerbkiem na zdrowiu, nie tylko ze szkodą na pojeździe. Co wtedy przysługuje poszkodowanym?

Co to jest wypadek komunikacyjny?

Aby można było mówić o wypadku komunikacyjnym, muszą być spełnione następujące warunki:

  • zdarzenie zachodzi na lądzie, morzu lub w powietrzu;
  • bierze w nim udział przynajmniej jeden pojazd, niekoniecznie z napędem elektrycznym czy spalinowym;
  • uczestnik lub uczestnicy ponieśli uszczerbek na zdrowiu lub utracili życie.

Tylko z powyższych wskazówek możesz wywnioskować, co to jest wypadek komunikacyjny i dlaczego różni się od kolizji.

Czym są odszkodowania komunikacyjne dla poszkodowanych?

Każdy właściciel pojazdu, nawet motoroweru i przyczepki, jest zobowiązany do wykupienia polisy OC. Dzięki niej wypadek komunikacyjny nie pociąga za sobą odpowiedzialności materialnej sprawcy, o ile ten nie był pod wpływem alkoholu. To ochrona nie tylko dla niego, ale przede wszystkim dla poszkodowanych. 

Jeśli padłeś ofiarą takiego wypadku, możesz ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy. Nie ma przy tym znaczenia, czy byłeś poszkodowanym kierowcą drugiego auta, rowerzystą czy pieszym.

Odszkodowanie komunikacyjne – od kogo ubiegać się o odszkodowanie?

Masz dwie opcje, które zapewniają wsparcie finansowe po wypadku komunikacyjnym. Po pierwsze, powinieneś skontaktować się z ubezpieczycielem, u którego sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. Jeśli nie byłeś w stanie, ze względu na stan zdrowia, od razu po wypadku dowiedzieć się takich szczegółów, możesz również udać się do pośrednika w sprawie odszkodowań lub własnego ubezpieczyciela, o ile takiego posiadasz.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – kiedy się ubiegać?

Oczywiście, najlepiej jest jak najszybciej zwrócić się o odszkodowanie do ubezpieczyciela. Czasem jednak świadomość możliwości uzyskania takiego wsparcia finansowego nie jest wysoka i ktoś przypomina sobie o wypadku kilka lat po nim. Co w takiej sytuacji? 

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym przysługuje ci aż 20 lat od momentu zajścia i ostatniego kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym w tej sprawie. Nieco inaczej jest w kwestii utraty mienia, stłuczki czy kolizji, bo tu przedawnienie następuje po 3 latach. Widać więc, że wypadek komunikacyjny jest uznawany za o wiele poważniejszą sprawę.

Wypadki komunikacyjne – odszkodowania i zadośćuczynienia

Jeśli chodzi o wypadki komunikacyjne, odszkodowania są zarezerwowane dla osób poszkodowanych. Jednak w takich zdarzeniach niekiedy dochodzi również do śmierci. To logiczne, że zmarły nie będzie miał żadnych korzyści z wypłaconych świadczeń. Z tego powodu jego rodzina może ubiegać się o zadośćuczynienie. Wypadek komunikacyjny, zakończony śmiercią ofiary, może zakończyć się dążeniem do uzyskania środków pieniężnych, które mają pokryć szkody emocjonalne i psychiczne najbliższych.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne a brak OC

Zdarza się, że kierujący pojazdem, powodujący wypadek, nie posiada obowiązkowej polisy OC. Co wtedy? Czy poszkodowanym nie należy się ani złotówka odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w których ucierpieli? Chociaż sytuacja może wydawać się patowa, w rzeczywistości taka nie jest.

Powołano do istnienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pokrywa on koszty likwidacji szkody w przypadku, gdy sprawca zbiegł lub nie miał OC. Wtedy powinieneś udać się do dowolnego agenta ubezpieczeniowego w celu uzyskania odszkodowania.

Odszkodowania komunikacyjne a kwoty świadczeń

Jak dużo możesz uzyskać w ramach odszkodowania za wypadek komunikacyjny? Sporo zależy od:

  • uszczerbku na zdrowiu;
  • strat materialnych;
  • następstw, na przykład w zakresie zdolność do pracy czy wystąpienia niepełnosprawności;
  • czasu leczenia;
  • ewentualnego procesu z ubezpieczycielem.

Kwoty odszkodowań komunikacyjnych są zróżnicowane. Bardzo często jednak można ubiegać się o więcej niż proponuje ubezpieczyciel sprawcy za wypadek komunikacyjny. Znane są przypadki osób, które otrzymały, dzięki pomocy odpowiednich pośredników, kilkukrotnie więcej niż proponowały towarzystwa ubezpieczeniowe.

Podsumowanie – wypadek komunikacyjny a odszkodowanie

Jeśli nie jesteś sprawcą wypadku komunikacyjnego, zawsze możesz ubiegać się o odszkodowanie. To świadczenie, które ci się należy i nie powinieneś o tym zapominać, nawet jeśli minęło sporo czasu. Wypadek komunikacyjny może wpłynąć wszak na całe twoje życie.

Archiwum: październik 2021