W skrócie:

  • Przepisy drogowe nie określają konkretnej minimalnej prędkości, z jaką trzeba jechać na autostradzie.
  • Definicja autostrady mówi, że pojazdy poruszające się po niej muszą być zdolne do osiągnięcia prędkości co najmniej 40 km/h, ale nie ma obowiązku jej utrzymania we wszystkich warunkach.
  • W sytuacjach korka drogowego lub skrajnie trudnych warunków atmosferycznych dopuszczalne jest jazda z prędkością poniżej 40 km/h.

Prawo jazdy – minimalna prędkość na autostradzie

Pytanie „z jaką prędkością masz obowiązek jechać na autostradzie”, może być nieco mylące, gdyż prawo nie wyznacza obowiązującej minimalnej prędkości. 

Wytyczne znajdują się w definicji autostrady, gdzie zapis mówi o pojazdach zdolnych do rozpędzenia się co najmniej do 40 km/h. To oznacza, że pojazd musi być w stanie osiągnąć taką prędkość, ale nie oznacza to obowiązku jej utrzymania w każdych warunkach.

Kiedy wolno jechać wolniej niż 40 km/h?

Korek czy skrajnie trudne warunki atmosferyczne mogą uniemożliwiać jazdę z prędkością 40 km/h i wówczas poruszanie się z niższą jest dopuszczalne.

Uwaga! Gdy warunki pogodowe są niekorzystne (obfite opady deszczu, śniegu czy mgła) prędkość na autostradzie może ulec zmniejszeniu. Kierowca powinien dostosować prędkość do panujących warunków, nawet jeśli oznacza to jazdę z prędkością poniżej 40 km/h. W takich sytuacjach bezpieczeństwo jest ważniejsze niż przepisy. Pamiętaj, że w razie awarii powinieneś zatrzymać się na pasie awaryjnym i wezwać pomoc.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Z jaką prędkością masz obowiązek jechać na autostradzie? Zbyt niska prędkość na takiej drodze może utrudniać jazdę innym, a może być dodatkowo zagrożeniem. Przede wszystkim chodzi o różnicę prędkości pomiędzy twoim pojazdem a innymi. W dobrych warunkach nawet jazda z prędkością 50-60 km/h na autostradzie może zostać uznana za utrudnienie dla innych.

Twój obowiązek jako kierowcy 

Pamiętaj, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, „kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym”. Co najmniej tak ważne jak to, z jaką prędkością masz obowiązek jechać na autostradzie, jest utrzymanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.

Jazda z przepisami w zasięgu ręki – podsumowanie

Jak widzisz, odpowiedź na pytanie, z jaką prędkością masz obowiązek jechać na autostradzie, nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Kierowca musi znać nie tylko prędkości dopuszczalne na danym odcinku drogi, lecz także dostosować jazdę do warunków panujących na drodze. Twoje prawo jazdy to nie tylko uprawnienia, ale i obowiązki. Pamiętaj o tym zawsze, gdy wsiadasz za kierownicę.

Archiwum: sierpień 2023