Naprawa samochodu

Co zrobić, gdy mechanik przetrzymuje auto? Sprawdź nasze porady!

Na pewno nikt nigdy nie chciałby się znaleźć w sytuacji, w której musiałby się zastanawiać, co zrobić, gdy mechanik przetrzymuje auto. Warto sprawdzić, co na ten temat mówi prawo i do jakich zapisów może donieść się klient. Przedstawiamy najważniejsze informacje!

Punktem wyjścia do tego, co zrobić, gdy mechanik przetrzymuje moje auto, jest zapis w Kodeksie cywilnym, tytuł XV, art. 627 i następne. Prawo odnosi się do tego, że nawet jeśli nie została spisana umowa, to pomiędzy warsztatem a klientem doszło do zawarcia, w formie ustnej, umowy o dzieło. Można przez to rozumieć, że podmiot przyjmujący umowę o dzieło zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do uiszczenia opłaty – zapłaty wynagrodzenia. Domyślnie podmiot wykonujący nie ma nieskończoności czasu na zrobienie tego, co zadeklarował. Otwiera to drogę do egzekwowania swoich praw.

Co zrobić, gdy mechanik przetrzymuje auto w warsztacie?

Chcąc złożyć reklamację, można stosować zapisy art. 635 K.c. Dotyczy to tego, że jeśli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym czasie, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że jest to uprawnienie przyznane ustawą i nie musi być specjalnego zapisu zawartego w umowie, aby egzekwować swoje prawa na tej podstawie. Tym samym jest to dobry sposób na to, co zrobić, gdy mechanik przetrzymuje auto, na przykład w sytuacji, gdy zleciło mu się tylko taki prosty zabieg, jak wymiana oleju.

W przypadku klienta jest to najczęściej zwrot zaliczki, która może być pomniejszona o koszt za prace, które zostały już wykonane. W zależności od zakresu wykonanych obowiązków mechanika. Jednak jeśli opóźnienie jest znaczące, a należy podkreślić, że zdarzało się, że mechanicy przetrzymywali auto nawet kilka lat, to można ubiegać się o całkowity zwrot kosztów.

Zgłoszenie szkody u adwokata a reklamacja naprawy samochodu u mechanika

Dobrym sposobem na to, aby zmusić mechanika do oddania auta, jest zgłoszenie sprawy do adwokata. Za pośrednictwem prawnika można wystosować pismo do warsztatu mechanicznego z żądaniem wydania samochodu, a także zwrotu kosztów z wyszczególnieniem podstawy prawnej. Warto tutaj też wspomnieć od art. 471 K.c. Zgodnie z nim dłużnik, czyli mechanik, jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – w tym przypadku przetrzymywania pojazdu w swoim obiekcie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jest to skutkiem okoliczności, za które ten podmiot nie ponosi odpowiedzialności.

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Popularne wpisy: