Interesuje cię dofinansowanie do samochodu? Organ administracji publicznej, który funkcjonuje od 1991 r., ma 5 podstawowych zadań ustawowych. Obowiązku instytucji koncentrują się wokół zapewnieniu osobom niepełnosprawnym rehabilitacji, godnych warunków bytowych i zatrudnienia. Wywiązuje się z nich poprzez szereg programów – niektóre zostały już zakończone, inne mają trwać jeszcze przez wiele lat.

Jak pod kątem mobilności może aktualnie pomóc PFRON? Dofinansowanie do samochodu (2023 r.) wciąż jest możliwe, ale tylko dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pozostali mogą liczyć co najwyżej na wsparcie w zakupie przyrządów i przystosowaniu już posiadanego auta do swoich potrzeb.

PFRON – dofinansowanie do samochodu. 2023 rok to program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” 

Akcję ogłoszono w październiku 2021 r., a realizację wszystkich przewidzianych zadań przewidziano na lata 2022–2025. Pierwsza tura naboru wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku. Jedna z 4 głównych części to program samochodowy, w którym przewidziano 3 główne cele:

  • zapewnienie osobie z niepełnosprawnością samochodu dostosowanego do jej indywidualnych potrzeb;
  • zapewnienie mieszkańcom gmin wiejskich transportu samochodowego wraz z niezbędnym wsparciem;
  • dofinansowanie/refundacja kosztów kursu lub egzaminów na prawo jazdy dla osób korzystających z zakupu samochodu w ramach modułu..

PFRON kieruje te programy do szeroko pojętego dofinansowania samochodu w latach 2022–2025 do osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Pozostałe moduły programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” dotyczą:

  • potrzeb mieszkaniowych;
  • finansowania warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej;
  • dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących.

W przeszłość PFRON inaczej dofinansowywał zakup samochodu na potrzeby osoby niepełnosprawnej

Zwracała na to uwagę posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko w swojej interpelacji do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 24 listopada 2021 roku. Zakup samochodu to dla wielu osób niepełnosprawnych bądź ich bliskich zbyt duży wydatek, by samodzielnie sfinansować pojazd w przyzwoitym stanie technicznym. Taką możliwość dawały m.in. zamknięte już programy PFRON-u:

  • „Program samochodowy” (1996 r.);
  • „PEGAZ” (lata 1999–2002);
  • „Sprawny dojazd” (lata (2007–08).

Alternatywą dla własnego środka lokomocji ma być nowoczesny, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych transport zbiorowy lub system indywidualnego transportu „od drzwi do drzwi”. Środki z budżetu PFRON-u przekazywane są m.in. na programy wyrównywania różnic między regionami, likwidację barier w transporcie publicznym czy program „Dostępność plus”.

Wsparcie nie tylko z PFRON-u. Dofinansowanie samochodu w 2023 r. umożliwia założenie firmy 

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobą niepełnosprawną pochodzą także z funduszy Państwowego Urzędu Pracy i dotacji unijnych. Trzeba się liczyć z możliwością ograniczenia dofinansowania – do ok. 40–50 tys. złotych lub 50% kosztów samochodu osobowego – lub nawet odmową zakwalifikowania zakupu pojazdu do wsparcia finansowego na start.

Regulaminy poszczególnych programów stawiają różne warunki, dlatego należy uzyskać dokładniejsze informacje w PFRON-ie i PUP-ie.

Archiwum: styczeń 2023