Do tej pory punkty karne kasowały się po roku. Po zmianach w polskim prawie czas ten zostanie wydłużony podwójnie. Zakres przypisywanych punktów karnych również ulegnie zmianie.

Co warto wiedzieć o nowych zasadach taryfikacji punktów karnych? Kto powinien się nimi bardziej zainteresować oraz po jakim czasie kasują się punkty karne? Ilość posiadanych punktów karnych – jak je sprawdzić? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

Punkty karne – aktualna sytuacja

Do 17 września 2022 roku policja prowadzi ewidencję kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego na dotychczasowych zasadach. Są w niej gromadzone dane osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami, które już dopuściły się pewnych naruszeń przepisów ruchu drogowego. 

Jakie zmiany dotknęły kierowców? Punkty są przypisywanie aktualnie w zakresie od 0 do maksymalnie 15, po dwóch latach od zapłacenia mandatu są automatycznie zerowane. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego umożliwia również odbycie specjalnego kursu redukującego liczbę posiadanych punktów karnych.

Dodatkową zmianą jest usunięcie kursów reedukacyjnych dla kierowców z dużą liczbą punktów karnych. Do niedawna można było wziąć udział w kursie trwającym 6 godzin, dzięki któremu można było zbić maksymalnie 6 najstarszych punktów karnych. Od września 2022 roku nie ma już takiej możliwości.

Ile można mieć punktów karnych?

Punkty karne to dodatkowa kara nakładana na kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, oczywiście poza mandatami. Polskie prawo uniezależnia wysokość mandatu od zarobków kierowcy. Dlatego właśnie nie dla każdego kierowcy kara pieniężna jest tak samo mocno odczuwalna. Natomiast w przypadku punktów karnych, każdy kierowca równie dotkliwie odczuje ten rodzaj kary. 

Limit posiadanych punktów karnych wynosi obecnie 24 punkty (ten fakt nie ulegnie zmianie). Kierowca po osiągnięciu tego limitu traci prawo jazdy, a jego odzyskanie wiąże się z koniecznością przejścia badań psychologicznych oraz zdania egzaminu sprawdzającego.

Kierowcy mający prawo jazdy krócej niż jeden rok, posiadają natomiast limit tylko 20 punktów karnych. Po jego przekroczeniu, uprawnienia dotyczące kierowania pojazdami mechanicznymi zostają całkowicie cofnięte.       

Na czym polega zmiana w taryfikacji punktów karnych?

Od 17 września 2022 roku obowiązują nowe zasady zarówno w naliczaniu, jak i kasowaniu punktów karnych.  Po zmianie punkty karne również będą się kasowały, ale dopiero po dwóch latach, a nie co roku tak jak do tej pory.

Usunięcie punktów karnych nastąpi wówczas 2 lata od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, bądź też od dnia uiszczenia odpowiedniej grzywny, nałożonej w postaci mandatu karnego lub daty jego umorzenia. 

Opisywane zmiany dotyczą również zwiększenia zakresu przypisywanych punktów. Punkty były przypisywane w zakresie od 0 do 10, a od września od 1 do nawet 15 punktów za dane wykroczenie.

Początkowo po 17 września 2022 roku, kurs mający na celu zredukowanie punktów karnych miał trwać 28 godzin oraz być realizowany w formie wykładów i warsztatów trwających cztery dni. Opracowany przez ministerstwo infrastruktury projekt rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, określił kwotę, jaką należałoby zapłacić za kurs w wysokości 500 złotych. 

Oficjalnie kurs ten zostanie jednak całkowicie zlikwidowany oraz zostanie wprowadzony mechanizm uzależniający usunięcie otrzymanych punktów od uregulowania należnego mandatu. Dodatkowo punkty te będą usuwane dopiero po upływie dwóch lat od dnia zapłaty grzywny.       

Jak można sprawdzić ilość posiadanych punktów karnych?

Każdy, kto chciałby się dowiedzieć o ilości posiadanych na swoim koncie punktów karnych, może to zrobić bezpłatnie na dowolnym komisariacie policji. Należy jednak pamiętać, aby w tym celu zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. 

Ilość posiadanych punktów karnych można również sprawdzić przez Internet. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który stanowi potwierdzenie naszej tożsamości w internecie. Cała usługa jest bezpłatna, a sprawdzić możemy tylko swoje punkty karne.  

Za co można otrzymać 15 punktów karnych?

Wśród wszystkich wykroczeń zagrożonych najwyższą liczbą jednorazowo otrzymanych punktów karnych, znalazły się przede wszystkim naruszenia opierające się na nieprawidłowym zachowaniu kierujących pojazdem mechanicznym wobec pieszych. 

Tak wysoką ilość punktów karnych można otrzymać przede wszystkim za wyprzedzanie zarówno na przejściach dla pieszych, jak i bezpośrednio przed nimi oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na wyznaczonym przejściu lub dopiero wchodzącemu na nie. To samo tyczy się wyprzedzania na przejazdach rowerowych.

Nieudzielenie pierwszeństwa niepełnosprawnym na pasach

Ponadto niezatrzymanie pojazdu w trakcie przechodzenia przez jezdnię osoby z niepełnosprawnością, używającej specjalnego znaku lub też osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, celem umożliwienia jej przejścia.

Lista wykroczeń, za które można otrzymać 15 punktów karnych, jest jednak znacznie dłuższa. Srogo karane jest również omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się celem ustąpienia stojącym przy przejściu pieszym. 

Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej

15 punktów karnych przewidziane jest również dla kierowców, którzy nie dostosują się do sygnalizacji świetlnej oraz poleceń osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.

Kierowca, który w celu uniknięcia kontroli drogowej, nie zatrzyma się na sygnał osoby uprawnionej (nakazujący zatrzymanie pojazdu), również jest narażony na taką ilość punktów karnych. Podobnie ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego oraz sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym.

Przekraczanie dozwolonej prędkości

Wymiar 15 punktów karnych może również spotkać kierowców po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym oraz o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. To samo dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego, który pogarsza zdolność oceny sytuacji na drodze. 

Objeżdżanie zapór na przejeździe kolejowym

Dokładnie taką samą liczbę punktów karnych będzie można otrzymać za objeżdżanie opuszczonych zapór na przejeździe kolejowym. To samo tyczy się wjeżdżania na przejazd w chwili, gdy opuszczanie zapór dopiero się rozpoczęło oraz przy czerwonym sygnale. Jeżeli po drugiej stronie jezdni nie ma możliwości kontynuowania jazdy, wjechanie na przejazd kolejowy również może być karane w ten sam sposób. 

Limit punktów karnych – podsumowanie najważniejszych informacji

Podwyższenie aktualnego taryfikatora punktów karnych obejmuje tylko te wykroczenia, które stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Są to między innymi nieprawidłowe zachowania wobec pieszych oraz wykroczenia związane z nadmierną prędkością.

Podjęte decyzje mają na celu działanie zapobiegawcze wobec potencjalnych piratów drogowych zarówno dużą ilością punktów karnych, jak i brakiem możliwości ich odrobienia. W obowiązującym od 17 września 2022 roku nowym taryfikatorze punktów karnych pojawiło się bowiem wiele wykroczeń, za które nieuważny kierowca może otrzymać jednorazowo nawet 15 punktów karnych. 

Archiwum: styczeń 2023