Umowy kupna-sprzedaży samochodów osobowych i nie tylko powodują, że na sprzedającym i kupującym ciąży obowiązek odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego. To popularny podatek od czynności cywilnoprawnych, którego deklarację składa się do US na formularzu PCC-3. Jego wysokość w dużej mierze zależy od tego, jaka jest wartość sprzedanego samochodu wpisana na umowie kupna-sprzedaży. Rozliczenie z fiskusem jest koniecznie, gdyż w przeciwnym razie urząd może nałożyć na sprzedającego karę administracyjną za brak dopełnienia obowiązku podatkowego.

Podatek od sprzedaży samochodu – ile wynosi i kiedy należy go opłacić?

Sprzedaż lub zakup auta niestety, ale wiąże się z przykrym obowiązkiem opłacenia podatku od sprzedaży samochodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, że każda osoba kupująca pojazd jest zobowiązana do opłacenia podatku PCC-3. Chcesz wiedzieć, ile masz czasu na dopełnienie tego obowiązku? Deklarację o uzyskanych dochodach i konieczności odprowadzenia podatku złożysz w danym roku podatkowym np. na formularzu PIT-36.

Obowiązek podatkowy pojawia się wtedy, kiedy sprzedałeś samochód przed upływem 6 miesięcy jego posiadania. W takiej sytuacji jesteś zobowiązany do zapłaty podatku pod rygorem nałożenia kar administracyjnych. Stawki podatkowe, które będą cię obowiązywać jako podatnika są zależne od uzyskanych kwot przychodu w danym roku podatkowym, a mianowicie:

  • poniżej kwoty 120 tys. zapłacisz podatek w wysokości 17%,
  • powyżej kwoty 120 tys. złotych zapłacisz podatek 32%.

Pamiętaj jednak, że jako sprzedający zapłacisz tylko podatek od kwoty, która jest nadwyżką w stosunku do tego, za ile kupiłeś pojazd przed upływem 6 miesięcy jego posiadania. Dotyczy to zarówno nowego samochodu, jak i używanego.

Podatek PCC-3 od zakupu samochodu wynosi 2% jego wartości wpisanej na umowie kupna-sprzedaży. Wtedy jednak obowiązek podatkowy pojawia się zawsze po zakończeniu transakcji kupna pojazdu.

Jak rozliczyć podatek od sprzedaży pojazdu w PIT?

Podatek od sprzedaży samochodu możesz uregulować z Urzędem Skarbowym, uwzględniając kwotę ze sprzedaży jako dochód w danym roku podatkowym. Wystarczy, że złożysz zeznanie podatkowe PIT-36 w roku, kiedy doszło do transakcji. Wartość pojazdu sprzedanego tytułem umowy kupna-sprzedaży musi zostać wpisana w pozycji dochody i straty bezpośrednio w wierszu – inne źródła. Pamiętaj, że zeznanie podatkowe z uwzględnieniem sprzedawanego samochodu musisz złożyć maksymalnie do 30 kwietnia następnego roku. Tutaj mają zastosowanie przepisy podatkowe uwzględniające stawkę 17 lub 32% podatku. Pamiętaj, ze zeznanie podatkowe w związku ze sprzedażą samochodu przed upływem 6 miesięcy od czasu jego nabycia jest konieczne, nawet jeśli jesteś stratny na danej transakcji.

Podatek od sprzedaży samochodu a kary za niedopełnienie formalności podatkowych

Każdy ma obowiązek składania deklaracji podatkowych rok do roku tak, aby fiskus miał wgląd w dochody obywateli. Jeśli nie ujawnisz np. dochodu wynikającego ze sprzedaży samochodu Urząd Skarbowy może pociągnąć cię do odpowiedzialności karnej lub nawet nałożyć grzywnę. Według art. 54 §1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego uchylanie się od obowiązku podatkowego grozi karą w wysokości 720 stawek dziennych, a nawet karą pozbawienia wolności.

Kary za niedopełnienie obowiązku zapłaty podatku jako dochodu ze sprzedaży auta mogą wynieść średnio od 200 do nawet 40 tys. złotych. Lepiej więc rozliczyć się jako kupujący samochód w ciągu 6 miesięcy od jego zakupu. Takie same kary mogą zostać nałożone na sprzedającego, który zbył auto przed upływem 6 miesięcy od czasu jego nabycia.

Rozliczanie podatku od sprzedaży samochodu – samodzielnie czy z biurem księgowym?

Jako obywatel Polski podlegasz pod polskie prawo podatkowe, a więc po sprzedaży samochodu należy zgłosić ten fakt do US na odpowiednim formularzu. Jako kupujący musisz zrobić to poprzez dokument PCC-3, natomiast jako sprzedający uwzględnij uzyskaną kwotę ze sprzedaży w rocznej deklaracji PIT-36. Nie masz doświadczenia jeśli chodzi o rozliczenia z fiskusem i uzupełnianie rubryk w deklaracjach urzędowych? Lepiej skorzystaj z pomocy profesjonalnego biura księgowego. Dzięki temu unikniesz ryzyka, że złożona deklaracja będzie błędna, a US będzie wymagać ewentualnej korekty. Korzystając z usług profesjonalistów zyskasz pewność, że wysokość podatku naliczonego w danym roku będzie odpowiednia, a twoja umowa sprzedaży auta nie przysporzy ci żadnych problemów.

Podatek od sprzedaży samochodu a obowiązki kupującego

Jako osoba kupująca auto masz 14 dni na dopełnienie formalności urzędowych związanych z podatkami. Musisz wypełnić formularz PCC-3 i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Przy zakupie tańszych samochodów wysokość podatku będzie nieco niższa, gdyż wynosi 2% jego całkowitej wartości na umowie. Uwaga! Jeśli kupisz pojazd warty nie więcej niż 1000 złotych – jesteś całkowicie zwolniony z podatku.

Wpisana na umowie kwota zakupu auta jest jednak umowna, dlatego urzędnicy zawsze weryfikują czy podana wartość pojazdu jest zgodna z rzeczywistością. Wiele osób bowiem podaje zbyt niską wartość, aby zapłacić mniejszy podatek od czynności cywilnoprawnych po zakupie samochodu.

Samochód firmowy a podatek od sprzedaży samochodu – najważniejsze informacje

Wiele firm w Polsce korzysta z samochodów firmowych na co dzień. Te służą jako auta dostawcze lub po prostu środek lokomocji dla pracowników wykonujących swoje zadania. Auto wprowadzone do ewidencji środków trwałych podczas sprzedaży jest traktowane jako element majątku firmowego. Kiedy pozbędziesz się auta firmowego, musisz jako przedsiębiorca opłacić należny podatek VAT po zakończonej transakcji (podatek dochodowy również).

Chcesz wiedzieć, ile wynosi podatek VAT dla firm po sprzedaży auta? Stawka w tym przypadku wynosi 23% i dotyczy wyłącznie czynnych podatników. Jeśli nie chcesz, aby samochód podlegał opodatkowaniu podczas sprzedaży, musisz używać go w firmie tylko do czynności zwolnionych z VAT.

Ważną kwestią jest też sprzedaż auta po zakończonym leasingu. Ustawa Polski Ład spowodowała, że auto nie może zostać wycofane z majątku firmy przez okres 6 lat, aby nie zapłacić podatku dochodowego. W przeciwnym razie po sprzedaży pojazdu fiskus będzie domagać się zapłaty należnej kwoty podatku ze sprzedaży. Tutaj brak dochody ze sprzedaży wcale nie oznacza także braku konieczności rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Pamiętaj, że niedopełnienie formalności związanych z podatkiem od sprzedaży samochodu firmowego wiąże się z wieloma problemami, ale i konsekwencjami finansowymi dla firmy.

Podatek od sprzedaży samochodu – podsumowanie

W kwestii podatków od sprzedaży oraz kupna samochodów zapamiętaj, aby przede wszystkim terminowo zapłacić podatek od sprzedaży samochodu, a także od jego zakupu. Dzięki temu unikniesz wielu problemów związanych z fiskusem, a także nie narazisz się na wysokie kary finansowe w postaci grzywien. Przepisy dodatkowo nie regulują tego, ile aut możesz sprzedać w ciągu roku. Mimo braku jednolitej definicji warto przyjąć, że po przekroczeniu sprzedaży 5 sztuk pojazdów Urząd Skarbowy może zainteresować się twoimi rozliczeniami skarbowymi.

Zapamiętaj – jako sprzedający podatek od sprzedaży samochodu zapłacisz dopiero po złożeniu deklaracji PIT-36 do US. Jako osoba kupująca auto musisz opłacić w terminie 14 dni od daty zakupu podatek 2% wartości pojazdu i złożyć jednocześnie formularz PCC-3 – także do Urzędu Skarbowego stosownego dla swojego miejsca zamieszkania. Teraz masz już kompleksową wiedzę na temat podatków podczas sprzedaży i kupna pojazdów w Polsce.