W skrócie:

 • Przekroczenie prędkości o 20 km/h w 2023 roku grozi mandatem w wysokości 200 zł i 3 punktami karnymi.
 • W przypadku złapania przez fotoradar i niewskazania kierowcy, kara może wynieść do 8 tysięcy złotych.
 • Recydywa, czyli ponowne popełnienie tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat, skutkuje podwójnym mandatem oraz większą liczbą punktów karnych.

Konsekwencje przekroczenia prędkości o 20 km/h w 2023 roku

Chociaż wielu kierowców uważa, że niewielkie przekroczenie prędkości jest nieszkodliwe, rzeczywistość jest zupełnie inna. Mandaty mają odstraszać od takiego zachowania, a ich wysokość w 2023 roku jest świadectwem determinacji władz do zmniejszenia liczby wypadków. Wzrost liczby punktów karnych odzwierciedla też dążenie do większej odpowiedzialności kierowców za ich działania na drodze.

Przekroczenie prędkości, choć bywa nieświadomym błędem, może mieć poważne konsekwencje. Warto wiedzieć, co ci grozi, aby unikać nieprzyjemności związanych z mandatami. W 2023 roku wysokość kar pieniężnych w Polsce może sięgać nawet 5000 zł, zależnie od przewinienia. Mandaty często są połączone z punktami karnymi, które sumują się. 

Skutki zdobywania punktów karnych

Przekroczenie prędkości o 20 km – ile punktów? Gromadzenie punktów karnych może prowadzić do szeregu konsekwencji. Osiągnięcie pewnej granicy punktowej skutkuje automatycznym zawieszeniem prawa jazdy. Co więcej, wielokrotne przekroczenia mogą wpłynąć m.in. na składkę OC, czyniąc ją wyższą dla kierowcy uważanego za „ryzykownego”.

Nowy taryfikator mandatów 2023 i pojęcie recydywy

Wprowadzenie nowego taryfikatora w styczniu 2022 roku, a później jego zaostrzenie od 17 września 2022, miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Istotnym pojęciem stała się recydywa. Kary za wykroczenia, takie jak przekroczenie prędkości, mogą teraz wzrosnąć nawet dwukrotnie, jeżeli kierowca ponownie dopuści się tego samego wykroczenia w ciągu 2 lat.

Od 17 września 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady taryfikatora mandatów. Recydywa, czyli ponowne popełnienie tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat, skutkuje podwójnym mandatem oraz liczbą punktów karnych. 

Porównanie wysokości mandatów 2022/2023

Dynamiczny wzrost wartości mandatów pomiędzy tymi latami pokazuje determinację władz w walce z naruszaniem przepisów ruchu drogowego. Zastosowanie surowszych kar za przekroczenie dopuszczalnej prędkości ma na celu zmotywowanie kierowców do przestrzegania przepisów oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Przekroczenie prędkości o 20 km/h w 2021 roku groziło mandatem w wysokości od 50 do 100 zł i 2 punktami karnymi. W 2023 roku za to samo przewinienie zapłacisz już 200 zł i otrzymasz 3 punkty karne. Jeśli jednak zostaniesz złapany przez fotoradar i nie wskażesz kierowcy, grozi ci kara do 8 tysięcy złotych.

Jak opłaci nałożony mandat?

Opłacenie mandatu za przekroczenie prędkości o 20 km/h w Polsce zależy od konkretnej sytuacji i procedury postępowania związanej z mandatem:

 • na miejscu wykroczenia – jeśli zostaniesz zatrzymany przez policję i zdecydujesz się zaakceptować mandat, możesz go opłacić od razu u funkcjonariusza. W Polsce niektóre patrole policyjne są wyposażone w terminale płatnicze, które umożliwiają opłacenie mandatu kartą płatniczą na miejscu;
 • przelew bankowy – jeżeli nie opłaciłeś mandatu na miejscu wykroczenia, otrzymasz pokwitowanie z informacją o kwocie mandatu i numerze konta, na które należy dokonać przelewu. Możesz to zrobić w banku lub przez internet. Pamiętaj, aby w tytule przelewu podać numer mandatu oraz swoje dane, takie jak imię, nazwisko i adres;
 • poczta – możesz również opłacić mandat w placówce Poczty Polskiej. W tym celu potrzebujesz druczek wpłaty, który otrzymasz od funkcjonariusza w chwili wystawienia mandatu.

Możliwość odwołania się od mandatu

Każdy kierowca ma prawo odwołać się od otrzymanego mandatu. Proces ten wymaga jednak zgromadzenia odpowiednich dowodów, takich jak zdjęcia, świadkowie czy nagrania wideo. Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie drogowym, który pomoże w przygotowaniu odwołania.

Statystyki wypadków i akcje społeczne 

 W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost liczby wypadków spowodowanych przez przekroczenie dozwolonej prędkości. W 2022 roku odnotowano ponad 15% więcej takich zdarzeń w porównaniu z rokiem poprzednim. Eksperci z dziedziny bezpieczeństwa drogowego podkreślają, że nawet niewielkie przekroczenie prędkości może znacząco zwiększyć ryzyko kolizji lub wypadku.

W odpowiedzi na te statystyki, rząd wraz z lokalnymi organizacjami przeprowadza kampanie edukacyjne, mające na celu uświadomienie kierowcom zagrożeń związanych z nadmierną prędkością. Telewizyjne spoty, plakaty czy akcje w mediach społecznościowych kładą nacisk na bezpieczną jazdę i przestrzeganie ograniczeń prędkości.

Kary za przekroczenie prędkości w innych krajach

Różnorodność przepisów i kar w różnych krajach pokazuje, jak ważne jest dostosowanie się do lokalnych zasad podczas podróży. Większa świadomość przepisów może zapobiec nieprzyjemnym niespodziankom i kosztownym mandatom. Warto zawsze być przygotowanym, niezależnie od miejsca podróży. Planujesz wyjazd za granicę? Pamiętaj, że przepisy dotyczące przekroczenia prędkości różnią się w poszczególnych krajach.

W Niemczech za przekroczenie prędkości o 20 w mieście zapłacisz 70 EUR. Jeśli przekroczenie wynosi 26–30 km/h, mandat wynosi 180 EUR i grozi zakazem prowadzenia pojazdu przez miesiąc. W Czechach za przekroczenie prędkości o 20 km/h grozi mandat w wysokości ok. 50 EUR. W Słowacji jest to około 60 EUR, natomiast w Wielkiej Brytanii kara może wynieść nawet do 100 funtów. Warto przed podróżą za granicę zapoznać się z lokalnymi przepisami. 

Jak unikać przekraczania prędkości na drodze?

Aby unikać przekraczania dopuszczalnej prędkości na drodze, warto stosować się do poniższych wskazówek:

 • znajomość przepisów – upewnij się, że znasz lokalne przepisy ruchu drogowego i aktualne ograniczenia prędkości;
 • częste obserwowanie licznika – regularne sprawdzanie prędkości, zwłaszcza w nieznanych lub dynamicznie zmieniających się warunkach drogowych, może pomóc w utrzymaniu odpowiedniej prędkości;
 • używanie tempomatu – jeśli twój samochód jest wyposażony w tempomat, możesz go użyć na autostradach i drogach ekspresowych, aby utrzymać stałą prędkość;
 • zwracaj uwagę na znaki drogoweznaki drogowe informujące o ograniczeniach prędkości są umieszczane w miejscach widocznych. Regularne obserwowanie ich i dostosowywanie prędkości w odpowiedzi na nie jest kluczem do przestrzegania przepisów;
 • unikaj jazdy pod wpływem emocji – stres, złość czy pośpiech mogą prowadzić do nieświadomego przekraczania prędkości. W takich sytuacjach warto zrobić krótką przerwę i uspokoić się;
 • zwracaj uwagę na warunki pogodowe – w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy mgła, przystosuj prędkość do panujących warunków, nawet jeśli jest ona niższa niż dopuszczalne ograniczenie.

Podsumowanie informacji

Podsumowując, 2023 rok przyniósł istotne zmiany w zakresie kar za przekroczenie prędkości na polskich drogach. Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie odpowiedzialności kierowców. Wysokość mandatów i liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości o 20 km/h znacząco wzrosła, co pokazuje determinację władz w walce z naruszeniami przepisów. Każdy kierowca powinien być świadomy nowych regulacji i konsekwencji ich naruszenia, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i innych uczestników ruchu drogowego, przestrzegając przepisów i jeżdżąc z odpowiednią rozwagą.

Archiwum: październik 2023