Zakaz wjazdu do lasu to przepis, który obowiązuje od dawna, choć jest często modyfikowany. Warto poznać aspekt prawny poruszania się po lesie i wiedzieć co nas obowiązuje. Leśnicy dbają o tereny leśne i starają się uświadomić osoby wjeżdżające do lasu, jak i gdzie mogą się poruszać. Częstym problemem są zgromadzenia offroadowe, podczas których samochody terenowe przemierzają różne zakątki leśne. Poruszanie się po leśnych drogach nie jest tak jasno ustalone i wiadome, jak przepisy ruchu drogowego, które dotyczą nas na drodze asfaltowej. Jak dokładnie wygląda prawo dotyczące wjazdu do lasu samochodem? Sprawdź!

Czy można wjeżdżać samochodem do lasu? 

To pytanie często zadają sobie kierowcy chcący wybrać się na spacer po lesie. To prawo reguluje przepis z rozdziału 5. ustawy o lasach. Poruszanie się pojazdem silnikowym oraz zaprzęgiem konnym możliwe jest tylko po drogach publicznych. I tu pojawia się problem, ponieważ w polskim prawie nie ma dokładnego wyjaśnienia, jak wyglądają drogi publiczne i gdzie się znajdują. System oznaczenia dróg publicznych w lesie nie istnieje. Nie ma również obowiązku oznaczania takich dróg. Jest to duże utrudnienie dla kierowców, którzy chcieliby wjechać do lasu. Zakaz wjazdu do lasu to zatem zawiła kwestia.

Jak poruszać się po lesie?

Wjazd do lasu samochodem wiąże się z bacznym obserwowaniem znaków. Leśnicy doradzają, by jeździć tylko po tych drogach, gdzie widać wyraźne znaki. Na drogę leśną możemy bowiem wjechać tylko wtedy, gdy jest ona odpowiednio oznakowana, np. drogowskazami dopuszczającymi ruch. Takie znaki wyznaczają kierunek jazdy lub długość drogi do wyznaczonego celu.

Samochody terenowe nie do jazdy po lesie

Właściciele większych samochód SUV czy crossoverów mogą być rozczarowani, że zakaz wjazdu do lasu nie pozwala im rozwinąć możliwości pojazdu. Auta terenowe dają zapewniają z definicji sprawne poruszanie się w terenie, czyli po lesie i nawet po drogach, które wydają się nieprzejezdne. Kierowcy jednak nie mogą jeździć po lesie trasami, które nie są do tego przeznaczone.

Zasady poruszania się po leśnych drogach

Kierowcy są przyzwyczajeni do poruszania się po drogach asfaltowych, na których są znaki, wyraźnie regulujące to, gdzie można, a gdzie nie można wjeżdżać. Wjazd samochodem do lasu rządzi się całkiem innymi prawami. Bez odpowiednich znaków informujących o dojeździe do np. leśnego parkingu czy ośrodka leśnego nie możemy wjechać na daną drogę. Jeżeli taki znak istnieje, to warto pamiętać, że w lesie panują inne zasady niż na drogach publicznych. Warto pamiętać, że:

  • po leśnej drodze nie wolno poruszać się szybko. Jest to miejsce, w którym mieszkają zwierzęta i trzeba dbać o ich naturalne środowisko;
  •  nie wszędzie można wjeżdżać. Brak znaku oznacza zakaz wjazdu do lasu;
  • parkować można tylko w wyznaczonych do tego miejscach;
  • nie wolno pozostawiać samochodu na uboczu drogi lub na ścieżce.

Kary za nieprawidłowe poruszanie się po lesie

Przepis mówi, że zakaz wjazdu do lasu obejmuje pojazdy silnikowe, którymi są samochody, quady czy motocykle. Strażnik leśny po zobaczeniu pojazdu w lesie ma prawo i obowiązek skontrolować auto i wylegitymować kierowcę. Jeżeli leśniczy stwierdzi, że szkody wyrządzone są większe, np. skradzione zostało drzewo albo zniszczony jest fragment lasu, to strażnik może wystąpić do sądu z wnioskiem o karę jako oskarżyciel publiczny. Sprawą zajmuje się sąd, a kara pieniężna może znacznie przekraczać sumę 500 złotych.

Kto może wystawić mandat?

Za wjazd do lasu można sporo zapłacić. Zakaz wjazdu do lasu to przepis, którego trzeba przestrzegać. Strażnicy leśni są uprawnieni do wystawiania mandatu. Jeśli zauważą, że jest łamane prawo, mogą ukarać winnego mandatem od 20 do nawet 5000 złotych. Mandat to jedyna kara, jaką można dostać za złamanie przepisów. Punkty karne nie grożą ci za wjazd do lasu.

Brak oznaczeń to zakaz wjazdu

Na swojej oficjalnej stronie Lasy Państwowe wyraziły jasną opinię, że brak jakichkolwiek szlabanów na drogach leśnych czy znaków zakazu wjazdu oznacza jednoznaczny zakaz wjazdu do lasu. Zasada ta wprost wynika z zapisów ustawy o lasach. Przepis ten obowiązuje przez cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Skąd wiedzieć, czy można wjechać do lasu?

Gdy planujesz wycieczkę po lesie, pamiętaj, że wjeżdżać można tylko na te drogi, które są wyraźnie oznakowane i pozwalają na wjazd. Informacje o publicznych drogach możesz znaleźć również w nadleśnictwie, urzędach gmin czy punktach informacji turystycznej.

Gdzie można zaparkować w lesie?

Zakaz wjazdu do lasu może odstraszać wielu kierowców, jednak w lesie są specjalne miejsca przeznaczone do zaparkowania samochodu. Musisz tylko pamiętać, aby nie porzucać pojazdu gdzieś na uboczu lub gorzej – na środku ścieżki. Aby dokładnie wiedzieć, gdzie zaparkować, można sprawdzić wykaz takich miejsc na stronie internetowej www.lasy.gov.pl. Dostępna jest tam sieć parkingów, które ułatwią przyjezdnym podróżowanie.

Zakaz wjazdu do lasu powinieneś traktować bardzo poważnie, ponieważ niszczenie ekosystemu może skończyć się poważną karą. Po lesie możesz poruszać się tylko ścieżkami, które są wyraźnie oznaczone. Brak znaku umożliwiającego wjazd oznacza, że nie możesz poruszać się wyznaczoną ścieżką.

Archiwum: lipiec 2021