Czy znasz wszystkie znaki drogowe zakazu? W ruchu drogowym może pojawić się ich grubo ponad 40, a konfiguracja z dodatkowymi tabliczkami jest niemal nieograniczona. Są jednak takie znaki zakazu, które zna niemal każdy i to one najczęściej pojawiają się na drogach w Polsce. Jeśli niektórych nie znasz, poniższe zestawienie na pewno ci o nich przypomni.

Znaki zakazu z opisem i znaczeniem

Dla odświeżenia twojej wiedzy w artykule znajdziesz wszystkie znaki zakazu z opisem. Dzięki temu łatwiej będzie ci przyswoić sobie ich znaczenie. 

Musisz znać znaki drogowe zakazu i ich znaczenie, bo reakcja na nie za kółkiem zmusza niekiedy do obrania zupełnie innego kierunku jazdy. A manewr ten trzeba wykonać, zanim dojedziesz do oznaczenia. Dlatego poniżej znajdziesz najpopularniejsze znaki zakazu.

Znak zakaz wjazdu B-2 – co oznacza?

To chyba jedno z najczęściej występujących oznaczeń zakazujących. Znak zakazu wjazdu B-2 informuje, że kierowca nie może dalej poruszać się w obranym wcześniej kierunku. Dotyczy on również jeźdźców, poganiaczy i kolumn pieszych. Znaki zakazu B-2 umieszcza się najczęściej na drogach jednokierunkowych jedno, dwu i wielojezdniowych oraz na parkingach i stacjach paliw. Możesz na niego natrafić, pokonując skrzyżowanie, na którym jest wylot drogi jednokierunkowej.

Znak zakaz ruchu B-1 – kiedy ustawiany?

Bardzo podobnym oznaczeniem jest znak zakazu ruchu B-1. W odróżnieniu od B-2, wskazuje, że na podanym obszarze lub drodze nie można poruszać się w obu kierunkach. Tak rygorystyczne obostrzenia stosuje się zwykle w wyjątkowych sytuacjach. Należą do nich najczęściej:

  • remonty i budowy dróg;
  • uroczystości i imprezy okazjonalne;
  • nagłe awarie i sytuacje kryzysowe.

Znaki zakazu ruchu często ustawiane są z dodatkowymi tabliczkami informacyjnymi. Wskazują one na czas obowiązywania ograniczenia lub uczestników ruchu, którzy są wyłączeni z zakazu.

Znaki zakazu wyprzedzania – od B-25 do B-28

Wyprzedzanie to jeden z najniebezpieczniejszych manewrów drogowych. Dlatego znaki zakazu wyprzedzania zaliczają się do grupy najważniejszych. Ustawia się je wtedy, gdy istnieje duże ryzyko przeprowadzania tego manewru w konkretnym obszarze. Może chodzić o zbliżający się ostry zakręt lub ograniczoną widoczność pojazdów z naprzeciwka. Znaki zakazu wyprzedzania mogą dotyczyć wszystkich pojazdów albo ich określonych typów. Mają też odwołania w postaci przekreślonych szarych odpowiedników.

Znak zakaz postoju B-35 i B-39

Oznaczenie to jest często mylone przez kierowców ze znakiem B-36, informującym o zakazie zatrzymywania się. Znak zakazu postoju B-35 i drugi, B-39 – strefa ograniczonego postoju – wskazują, że w danym miejscu kierowca nie może wykonać planowanego postoju. Jest to manewr, w którym kierujący pojazdem unieruchamia auto z powodów niezwiązanych z sytuacją na drodze lub aktualnie panującymi warunkami. Postój w tym przypadku nie może trwać dłużej niż minutę, chyba że oznaczenie na znaku informuje inaczej. 

Znaki zakazu postoju obowiązują do najbliższego skrzyżowania. Mogą być egzekwowane w dni parzyste, nieparzyste albo stale.

Znak zakaz zatrzymywania się B-36

W tym przypadku ograniczenia są dużo większe niż powyżej. Znak zakazu zatrzymywania się B-36 zabrania nawet chwilowego unieruchomienia samochodu na wskazanym odcinku drogi lub obszaru, za wyjątkiem nieprzewidzianych sytuacji, przepisów ruchu drogowego i warunków drogowych. Podobnie jak znaki zakazu postoju, może być umieszczany z dodatkowymi tabliczkami. Dopuszcza się również umieszczanie na znakach opisów wskazujących np. na czas obowiązywania zakazu.

Znak zakaz parkowania – jakie oznaczenie?

Aktualnie nie istnieją oddzielne znaki zakazu parkowania, ponieważ świetnie w tej roli sprawdza się oznaczenie B-36. W zasadzie w obu manewrach chodzi o to samo – zatrzymanie pojazdu we wskazanym miejscu. 

Jeśli jednak mowa o parkowaniu, dodatkowo przy oznaczeniu może zostać umieszczona tabliczka informująca o odholowaniu pozostawionego samochodu. Często też ustawia się nie tylko znaki zakazu B-36, ale też dodatkowe tabliczki z tekstem „zakaz parkowania”.

Znaki zakazu – dlaczego trzeba koniecznie je znać?

Niedostosowanie się do oznaczeń drogowych grozi stworzeniem niebezpieczeństwa na drodze, ale też otrzymaniem mandatu. Zwykle jego wysokość oscyluje w granicach 150-500 zł. Wszystko zależy od tego, jakie znaki zakazu kierowca postanowił zbagatelizować. 

W wyjątkowych sytuacjach zignorowanie oznaczeń może doprowadzić do utraty prawa jazdy. Dzieje się tak w sytuacjach, w których ma to dalsze konsekwencje, takie jak spowodowanie wypadku lub zignorowania wielu innych oznaczeń drogowych. Pamiętaj, że przyznanie się do nieznajomości znaków drogowych w razie kontroli może jeszcze pogorszyć twoją sytuację.

Znaki drogowe zakazu – podsumowanie artykułu

Dzięki powyższym opisom wiesz już, czego wymagają od ciebie znaki zakazu. Stosuj się do nich, a będziesz bezpiecznie poruszał się po drodze.

Archiwum: grudzień 2021