Dzięki powszechnym regulacjom „zakaz wjazdu rowerów” jest znakiem, który można rozpoznać w prosty sposób – niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. To nie jedyne informacje, które warto znać na temat oznakowania B-9. Przedstawiamy najważniejsze wiadomości na jego temat!

Jak wygląda „zakaz wjazdu rowerów”? Cechy charakterystyczne oznakowania

Oznaczenie należy do grupy znaków zakazu. Ich cechą charakterystyczną jest okrągła tarcza, na której umieszczono białe tło, czerwone obramowanie i ewentualnie czarny symbol – w przypadku odmiany B-9, jest to rower.

Za sprawą zastosowania kontrastujących ze sobą kolorów, oznaczenie jest widoczne i łatwe do odszyfrowania. Producenci stosują także inne zabiegi polepszające transparentność oznaczenia, na przykład powierzchnie odblaskowe.

Dodatkowe oznakowanie – czego dotyczy?

Niekiedy pod znakami zakazu pojawiają się dodatkowe tabliczki. Należą do nich oznaczenia o symbolu T-20 i T-21. Pierwsza dotyczy długości odcinka jezdni, na którym obowiązuje zakaz wjazdu rowerów, a druga mówi o odległości znaku od miejsca, do którego lub w którym obowiązuje konkretne ograniczenie. 

Warto też zauważyć, że „zakaz wjazdu rowerów” jest często stosowany w obszarach, na których znajduje się dodatkowa, specjalna ścieżka dla tych jednośladów. Jest ona zazwyczaj oznaczona oznakowaniem typu C-13.

W jaki sposób znaki zakazu są dobrze widoczne?

Mają na to wpływ materiały wykonania, a także pokrycie. W przypadku znaków najczęściej stosuje się metal z ocynkowaną powierzchnią. Jest odporny na uderzenia mechaniczne, a ze względu na specjalną powłokę nie koroduje i wytrzymuje nawet bardziej wymagające warunki atmosferyczne, takie jak zmiany temperatur, deszcz, czy wiatr.

Oprócz tego producenci często decydują się na zastosowanie powłoki odblaskowej. Do dwóch najczęściej używanych rozwiązań zalicza się faktura I i II generacji. Pierwsza z nich jest stosowana w przypadku znaków, na przykład umieszczanych na terenach wiejskich.

Z kolei druga zapewnia znacznie lepszą widoczność. Dzieje się to za sprawą struktury powierzchni nakładki. Znajdują się na niej malutkie, szklane drobinki, które bardzo intensywnie odbijają refleksy światła. Z tego powodu znak zakazu wjazdu roweru jest świetnie widoczny nawet w słabo doświetlonych miejscach, co wpływa na bezpieczeństwo i porządek ruchu.

Jakie wymiary może mieć zakaz wjazdu rowerów?

Oznaczenie może mieć średnicę 40 centymetrów w momencie, kiedy istnieje potrzeba zamontowania go na obszarze zabudowanym, gdzie istnieją ograniczone możliwości odnośnie do zabudowy przestrzennej. Dotyczy to też obszarów wąskich uliczek w zabytkowych częściach miasta, także powierzchni garaży, czy hal podziemnych.

Z kolei oznaczenie o tarczy ze średnicą 60 centymetrów jest używane na drogach gminnych i powiatowych. Większe o rozmiarze 80 centymetrów montuje się na łącznicach drogach wojewódzkich i krajowych jednojezdniowych.

Dodatkowe informacje o oznakowaniu – gdzie je znaleźć?

Znajdują się na naklejce znamionowej. Są tam umieszczone wiadomości na temat dokładnego symbolu oznakowania, grubości zastosowanej blachy, jej wymiarów, a także nazwa producenta i data produkcji.

Z naklejki znamionowej można się też dowiedzieć więcej na temat zamierzonego zastosowania i charakterystyki elementu – typu mocowania, chromatyczności, współczynnika odblasku, czy spełnianych norm i numeru deklaracji, a nawet okresu przydatności.

Regulacje prawne a zakaz wjazdu rowerów

Aby postawić „zakaz wjazdu rowerów” w konkretnym miejscu, zarządca jest zobowiązany do spełnienia konkretnych wytycznych. Są one narzucane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku, a także konwencję wiedeńską z 1968 roku.

Jaki mandat można dostać za naruszenie zakazu?

Warto też dowiedzieć się, jakie konsekwencje czekają na uczestników ruchu rowerowego, którzy nie dostosują się do wytycznych znaku B-9. Co stanowi taryfikator?

W przypadku, gdy nastąpi naruszenie zakazu wjazdu dla rowerów, osoba poruszająca się na jednośladzie będzie musiała zapłacić mandat w wysokości, w najgorszym przypadku 200 złotych, a w najmniej surowym 50 zł. W najbardziej optymistycznym scenariuszu naruszenie może skończyć się pouczeniem.

Wiesz już, co oznacza znak „zakaz wjazdu rowerów”. Pamiętaj, że znajomość oznaczeń drogowych zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego i może uchronić ich przed mandatami.

Archiwum: czerwiec 2022