Dokładne oznaczenie, jakie ma przypisane zakaz wyprzedzania, to symbol B-25. Dzięki niemu kierowcy wiedza, w którym momencie nie mogą zdecydować się na wspomniany manewr. Ten znak pionowy stawia się na obszarach, gdzie uczestnicy ruchu są narażeni na kolizję. Podnosi bezpieczeństwo na drodze i przyczynia się do redukcji liczby wypadków. Przedstawiamy najważniejsze informacje na jego temat.

Zakaz wyprzedzania – co właściwie oznacza znak B-25?

Ten znak zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wykonywania manewru wyprzedzania. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów silnikowych wielośladowych – od miejsca ustawienia oznaczenia do najbliższego skrzyżowania lub znaku kasującego, czyli B-27.

Niekiedy stosuje się także dodatkowe oznaczenia. Mowa tutaj o tablicach o kodzie T-23a i T-23j, które wskazują rodzaj pojazdów podchodzących do wytyczne znaku. Zarządcy używają też oznaczenia typu T-20 i T-21. Pierwsze odnosi się do długości odcinka jezdni, na której obowiązuje zakaz wyprzedzania, a drugi odległość znaku od miejsca, do którego lu w którym działa ograniczenie.

Gdzie się go nie montuje?

Znak nie jest montowany na jezdniach, gdzie istnieją co najmniej dwa pasy ruchu dla jednego kierunku – nawet w przypadku, kiedy następuje zmniejszenie liczby pasów ruchu, na przykład z czterech lub trzech do dwóch oraz z dwóch do jednego.

Jak wygląda znak zakazu wyprzedzania?

To oznaczenie ma prostą konstrukcję do rozpoznania. Jest to okrągła tarcza z białym wypełnieniem i czerwonym obramowaniem. W środku znajdują się symbole dwóch pojazdów, kolejno w czarnym i czerwonym odcieniu. Dzięki tym rozwiązaniom kolorystycznym, oznaczenie zakazu wyprzedzania jest bardzo dobrze widoczne.

Rozwiązania konstrukcyjne – co sprawia, że jest widoczny?

Znak zakazu wyprzedzania jest łatwy do zauważenia. Dzieje się tak nie tylko ze względu na zastosowane kolory, ale także powłokę odblaskową. Zazwyczaj producenci wybierają warstwę II generacji. Znajdują się na niej mikroskopijne kuleczki ze szkła, które bardzo mocno odbijają światło. Z tego powodu oznakowanie jest widoczne i łatwo je zauważyć nawet w słabo doświetlonych miejscach.

Rozmiary oznaczenia B-25 – jakie się stosuje?

Zależy to przede wszystkim od punktu umiejscowienia oznaczenia. Elementy o średnicy 40 centymetrów są stosowane na drogach w obszarze zabudowanym tam, gdzie są utrudnione warunki zagospodarowania przestrzennego. Można je też zauważyć na wąskich uliczkach zabytkowych miast, a także w garażach i halach podziemnych.

Nieco większe znaki o średnicy 60 centymetrów znajdują się na drogach gminnych, a także powiatowych. Oznakowanie o wymiarze 80 centymetrów montuje się, na przykład na łącznicach dróg ekspresowych i autostrad, a także na trasach wojewódzkich i krajowych jednojezdniowych.

Większe wymiary będzie miał znak zakazu wyprzedzania, który stosuje się na drogach ekspresowych, dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym, a także na dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których jest dozwolona większa prędkość niż 60 km/h. Oznakowanie o średnicy 100 centymetrów montuje się z kolei na autostradach. 

Jakie dokumenty regulują stosowanie znaku zakazu wyprzedzania?

Zalicza się do nich przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.), a także Konwencja wiedeńska z 1968 roku.

Dodatkowe informacje o znaku drogowym – gdzie je znaleźć?

Jeżeli ktoś chce uzyskać więcej informacji na temat znaku drogowego, może sprawdzić wiadomości umieszczone na naklejce znamionowej. Jest tam dokładnie opisany symbol znaku, grubość blachy, jej wymiary, a także dane na temat producent i daty produkcji. Znajdują się także konkretne wytyczne odnośnie do zamierzonego zastosowania.

Całość uzupełniają wiadomości na temat typu mocowania, chromatyczności, współczynnika odblasku, czy odporności czynniki zewnętrzne. Na naklejce można też znaleźć informacje o spełnianej normie, numer deklaracji i okres przydatności.

Jakiej wysokości kara jest naliczana za złamanie zakazu wyprzedzania?

Jeżeli ktoś złamie zakaz wyprzedzania, będzie musiał się liczyć z wysoką karą. Ze względu na niedawno wprowadzone zmiany w taryfikatorze, za wyprzedzanie wbrew wytycznym oznaczenia B-25, trzeba będzie zapłacić karę w wysokości 2000 złotych. Z tego powodu należy zwracać szczególną uwagę na zakaz wyprzedzania i trzymać się jego wytycznych.

Archiwum: czerwiec 2022