Jeśli skrzyżowanie jest znane kierowcy, poruszanie się po nim jest ułatwione. Trudniej robi się w momencie, gdy trzeba wjechać w nieznany obszar miasta lub zmienia się w danym miejscu organizacja ruchu. Podstawowa wiedza z zakresu rozpoznawania skrzyżowań i ich pokonywania przyda ci się zawsze, nawet jeśli nie jesteś zawodowym kierowcą.

Skrzyżowanie – co to jest? Poznaj definicję

skrzyżowanie - definicja

Czy termin ten można określić jako „skrzyżowanie ulic”? Według Prawa o ruchu drogowym art. 2 pkt 10 skrzyżowanie to „przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia […]”. Do definicji skrzyżowania zalicza się również przecięcie się dwóch dróg gruntowych. 

Natomiast warto wiedzieć, co skrzyżowaniem nie jest. Chodzi o przecięcie, połączenie i rozwidlenie dróg jezdniowych, z których jedna jest drogą gruntową, wewnętrzną lub wjazdem na teren obiektu stojącego przy drodze.

Rodzaje skrzyżowań ze względu na kształt

Nawet jeśli nie jeździsz autem, zapewne potrafisz zauważyć, że nie każde skrzyżowanie wygląda tak samo. Poza samą budową, przecięcia się dróg występują w różnych rodzajach. Rodzaje skrzyżowań ze względu na kształt można określić według liter alfabetu:

  • kształt litery X;
  • kształt litery Y;
  • kształt litery T;
  • kształt litery O (skrzyżowanie okrężne).

Typy skrzyżowań ze względu na sposób jazdy. Kto ma pierwszeństwo?

Jakie typy skrzyżowań można wyróżnić według tego kryterium? W tym przypadku mowa o kierunku jazdy określonym pierwszeństwem lub sposobem kierowania ruchem. Według tego podziału skrzyżowanie może być:

  • bezkolizyjne – w tym przypadku jazda na każdym pasie i w każdym kierunku nie wiąże się z przecięciem kierunku jazdy innych uczestników ruchu. Zwykle pomocnym narzędziem jest sygnalizator kierunkowy o oznaczeniu S-3;
  • równorzędne – taki rodzaj przecięcia się dróg lub rozwidlenia nie przewiduje ustalonego z góry, zmiennego sposobu kierowania ruchem. Wjeżdżając na skrzyżowanie pierwszeństwo przejazdu ma auto pojawiające się z prawej strony. Na takim skrzyżowaniu pojazdy uprzywilejowane i tramwaje mają pierwszeństwo bez względu na kierunek jazdy. Natomiast pojazd skręcający w lewo zawsze ma obowiązek ustąpić temu skręcającemu w prawo i jadącemu na wprost;
  • nierównorzędne – to skrzyżowanie, na którym o pierwszeństwie decydują znaki;
  • kierowane – w tym przypadku pierwszeństwo przejazdu ustalane jest przez sygnalizację świetlną;
  • węzeł drogowy – sposób poprowadzenia dróg jezdniowych umożliwiający w pewnym stopniu zmianę kierunku jazdy;
  • przejazd drogowy – skrzyżowanie wielopoziomowe bez możliwości wyboru kierunku jazdy.

Rodzaje skrzyżowań drogowych a trudności przejazdu

skrzyżowanie - rodzaje

Dlaczego powyższe przykłady skrzyżowań mogą sprawiać kierowcom kłopoty? Powodów jest co najmniej kilka, ale jeden z nich to nieznajomość przepisów. Są one określane przez Kodeks Drogowy, a informują o ich zastosowaniu znaki pionowe i poziome. Oznakowanie skrzyżowań jest na tyle jasne, że nie powinno być trudności z jego rozszyfrowaniem. Jednak warto zauważyć, że nie tylko brak znajomości zasad jest przyczyną kolizji i wypadków. Zalicza się do nich też niedostosowanie się do zaleceń.

Jak nauczyć się skrzyżowań i jeździć zgodnie z przepisami? Jakie znaki trzeba znać?

skrzyżowanie - jak nauczyć się

Zastanawiasz się, jak nauczyć się skrzyżowań, aby nie mieć więcej wątpliwości? W zasadzie najłatwiejsze skrzyżowanie to takie, na którym kierunek i czas jazdy określa sygnalizacja świetlna. Problemy pojawiają się w momencie, gdy przecięcie dróg jest kolizyjne i nierównorzędne. Wtedy trzeba zapamiętać, że w przypadku skrzyżowań równorzędnych skrzyżowań decyduje zasada prawej ręki. Ten, kto nadjeżdża z prawej, ma pierwszeństwo. Po drugie, tramwaj i pojazd uprzywilejowany jadą pierwsze bez względu na kierunek.

Kolejna kwestia to dostosowanie się do znaków drogowych. Np. czerwony znak STOP ustawiany jest w miejscach, gdzie trzeba bezwzględnie się zatrzymać, plus ustąpić pierwszeństwa pozostałym pojazdom. Brak zatrzymania może powodować nagłe wymuszenie pierwszeństwa, które kończy się kolizją lub wypadkiem. Na skrzyżowaniach budowanych na trasach szybkiego ruchu czy obwodnicach obserwuj znaki pionowe i poziome, bo kierunek jazdy zwykle jest niezmienny i nie ma miejsca na zatrzymywanie się. Nadal można spotkać kierowców, którzy jadą pod prąd na ekspresówkach czy autostradach, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo.

Skrzyżowanie i bezpieczna jazda – podsumowanie

skrzyżowanie - bezpieczna jazda

O czym jeszcze musisz pamiętać? Stosuj się do tego, że skrzyżowanie dróg to nie miejsce na zatrzymywanie się, o ile nie jest bezkolizyjne. To miejsce na drodze trzeba płynnie i jak najszybciej opuścić. Stosuj się do ograniczeń prędkości i sytuacji panującej na drodze, a wtedy wszystko będzie w porządku.

Archiwum: wrzesień 2021