Znak „skrzyżowanie dróg” jest montowany po to, aby w porę uprzedzić kierowcę, że powinien zachować szczególną ostrożność w trakcie jazdy – ze względu na występujące niebezpieczeństwa lub zmianę zasad poruszania się. Obok takich miejsc jak skrzyżowania używa się ich też na zakrętach, zwężeniach drogi czy stromych zjazdach. Przedstawiamy kluczowe wiadomości na temat oznaczenia o symbolu A-5.

Co właściwie oznacza znak drogowy A-5 – „skrzyżowanie dróg”?

Dzięki temu ostrzeżeniu kierowca wie, że zbliża się do skrzyżowania, gdzie pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami. Używa się go wyłącznie w takich sytuacjach, gdy jedna z jezdni miała nadane pierwszeństwo znakiem D-1, czyli drogi z pierwszeństwem, a także A-6a, A-6b, A-6c, A-6d i A-6e, które odnoszą się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną. Montuje się go również wtedy, gdy układ skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa.

Czym jest skrzyżowanie – podstawowe informacje

Na samym początku warto się dowiedzieć, czym właściwie jest skrzyżowanie. Według art. 2 pkt 10 jest to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię.

Jak właściwie wygląda znak A-5?

Znak skrzyżowanie dróg strukturę charakterystyczną dla praktycznie wszystkich oznaczeń ostrzegawczych. Jest to kształt trójkąta równobocznego, gdzie wierzchołek jest skierowany do góry. Jako ciekawostkę można wspomnieć to, że wyjątkiem od tej zasady jest oznaczenie A-7 odnoszące się do ustąpienia pierwszeństwa.

Znak skrzyżowanie dróg ma cienką, czerwoną obwódkę i jaskrawe, żółte tło, na którym znajduje się czarny symbol skrzyżowania. Dzięki takiemu połączeniu kolorów symbol jest bardzo dobrze widoczny i pozwala w porę przygotować się kierowcy do manewru.

W jakiej odległości od skrzyżowania jest umieszczony znak drogowy?

Oznaczenie skrzyżowania równorzędnego powinno być umieszczone na drodze w odstępie od 150 do 300 metrów od miejsca niebezpiecznego. Dotyczy to jezdni, na których trzeba się poruszać o prędkości powyżej 60 km/h. Montuje się go też do 100 metrów od miejsca niebezpiecznego na drogach o pozostałej charakterystyce.

Jakie wymiary może mieć oznakowanie A-5?

Długość boku znaku „skrzyżowanie dróg” powinna wynosić 60 centymetrów, jeżeli jest on montowany na drodze w obszarze zabudowanym, wąskich uliczkach, garażach podziemnych, czy innych przestrzeniach gdzie istnieją pewne ograniczenia w kwestii zagospodarowania ze względu na brak miejsca.

Oznaczenia o boku długości 75 cm są stosowane na drogach gminnych, a o 90 cm na łącznicach tras ekspresowych i autostrad, a także na jednojezdniowych drogach wojewódzkich i krajowych.

Największe znaki umieszcza się na drogach ekspresowych, dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym, a także na dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, gdzie jest dopuszczalna prędkość na większym poziomie niż 60 km/h – mają długość boku 105 cm. Z kolei oznakowanie o boku z długością 120 cm są stosowane na autostradach. 

Wytyczne, jakie musi spełniać znak drogowy skrzyżowanie dróg 

Powinien być wyprodukowany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.), a także konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. Dz. U. z 1988 r. nr 5, poz. 42.

Wiesz już, co oznacza znak „skrzyżowanie dróg”. Warto znać oznaczenia, które mijasz podczas podróży samochodem lub innym pojazdem. Znajomość przepisów drogowych przez kierowców podnosi poziom bezpieczeństwa na drogach.

Archiwum: czerwiec 2022