Jak powinieneś się zachować, gdy widzisz znaki drogowe ostrzegawcze? Zwykle kierowcy przyzwyczajają się do trasy, po której się poruszają, i nie zawsze zwracają uwagę na ostrzeżenia. A te mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przeczytaj i dowiedz się, co mówią znaki ostrzegawcze!

Wszystkie znaki ostrzegawcze – do czego zobowiązują?

Cel istnienia oznakowania na drogach jest jasny – uporządkować ruch na jezdni i zwiększyć bezpieczeństwo. Wyróżniamy znaki poziome i pionowe. Wszystkie znaki ostrzegawcze z grupy A spełniają wyjątkową rolę, bo sygnalizują uczestnikom ruchu wystąpienie nagłego lub stałego niebezpieczeństwa. Może ono znajdować się na drodze zawsze lub zdarzać się jedynie w określonych momentach. Dlatego znaki ostrzegawcze muszą być respektowane przez kierowców bez względu na porę roku i znajomość konkretnej drogi.

Jak wyglądają znaki ostrzegawcze w Polsce?

Niemal wszystkie znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego z wierzchołkiem skierowanym ku górze. Szczególnym przypadkiem jest znak A-7, który obrócony jest o 180 stopni. 

Znaki ostrzegawcze utrzymane są w następującej kolorystyce:

 • czerwona obwódka;
 • żółte tło;
 • czarny symbol na środku.

Wyjątkiem kolorystycznym są znaki A-19 i A-29. Wykorzystują one barwy białą, ciemnoczerwoną i zieloną.

Znaki ostrzegawcze a miejsce ich ustawiania

Znaki ostrzegawcze powinny być zawsze ustawione w odpowiedniej odległości od niebezpiecznego miejsca. Warto to wiedzieć o znakach ostrzegawczych – test na prawo jazdy może zawierać takie pytanie. Dzięki tej wiedzy możesz swobodnie ustalić, jak daleko jesteś od newralgicznego miejsca. 

Dystans od znaku do obszaru niebezpiecznego jest zależny od dopuszczalnej prędkości maksymalnej na danym odcinku. Znaki ostrzegawcze umieszcza się w następującym porządku:

 • dla prędkości powyżej 100 km/h – 300 metrów;
 • dla prędkości 90 km/h – 250-300 m;
 • dla prędkości 80 km/h – 200-250 m;
 • dla prędkości 70 km/h – 150-200 m;
 • dla prędkości poniżej 60 km – 50-100 m.

Dokładny dystans jest ustalany zawsze w taki sposób. Sprawia to, że kierowca ma wystarczającą ilość czasu na reakcję po zobaczeniu oznakowania.

Szczególne przypadki znaków drogowych ostrzegawczych

W pewnych sytuacjach znaki drogowe ostrzegawcze ustawia się z dodatkowymi tabliczkami. Ma to na celu poinformowanie kierowcy o:

 • dystansie obowiązywania niebezpieczeństwa;
 • dokładnej odległości od obszaru niebezpiecznego;
 • zakończeniu ryzyka na jezdni lub w jej pobliżu.

Dzięki dodatkowemu oznaczeniu znaki ostrzegawcze są jeszcze bardziej czytelne dla uczestników ruchu.

Znaki ostrzegawcze z opisem – co dokładnie oznaczają?

Poniżej znajdziesz najważniejsze znaki ostrzegawcze z opisem. Ich znajomość pomoże ci w zachowaniu szczególnej ostrożności w miejscach, które tego wymagają. Dowiesz się też, do czego zobowiązują cię takie oznaczenia. Oto znaki drogowe ostrzegawcze z opisem.

Znak ostrzegawczy przejście dla pieszych A-16

Informacja ta wskazuje na pojawienie się przejścia dla pieszych na dystansie co najmniej 50 metrów od miejsca jego ustawienia. Znak ostrzegawczy przejścia dla pieszych stosuje się tylko tam, gdzie dozwolona prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, i w miejscach bez sygnalizacji świetlnej. Może być też stosowany, gdy przejście dla pieszych jest zlokalizowane z dala od skrzyżowania, ale tylko w przypadku niedostatecznej widoczności.

Znak niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo lub w lewo

Oznaczone symbolami A-3 i A-4 znaki ostrzegawcze wskazują na pojawienie się kilku niebezpiecznych zakrętów na krótkim odcinku jezdni. Dodatkowo informują kierowcę, że pierwszy z nich jest w prawo lub w lewo. 

Znaki drogowe ostrzegawcze wskazujące na serię zakrętów umieszcza się z dodatkowymi tabliczkami, jeśli wymaga tego sytuacja. Do takich przypadków zalicza się np. wyszczególnienie liczby zakrętów i określenie długości niebezpiecznego odcinka drogi.

Znak ustąp pierwszeństwa A-7 – dlaczego odwrotny?

Jak wiesz, wszystkie znaki drogowe ostrzegawcze mają wierzchołek zwrócony ku górze. Ze znakiem A-7 jest odwrotnie. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ oznakowanie to jest szczególnie istotne dla bezpieczeństwa. Znak ustąpienia pierwszeństwa nakazuje kierowcy, który widzi go w pobliżu swojego pasa ruchu, przepuszczenie innych pojazdów, np. na skrzyżowaniu. Zwykle jest stosowany w parze ze znakiem informującym o ruchu okrężnym, jeśli kierowcy na danej drodze mieli pierwszeństwo.

Znak A-30 – inne niebezpieczeństwo na drodze

Nie wszystkie ryzykowne sytuacje da się określić na znakach w sposób graficzny. Dlatego są znaki ostrzegawcze z podpisami w formie tabliczek, ostrzegające przed innymi niebezpieczeństwami. Znak A-30 ma czarny wykrzyknik na żółtym tle, a w dolnej części dodatkową wskazówkę o zagrożeniu, którego dotyczy. Pojawia się na przykład przy:

 • granicach państwa;
 • przeprawach promowych;
 • bocznicach kolejowych.

Podsumowanie – znaki drogowe ostrzegawcze w Polsce

Oczywiście, powyżej nie znajdziesz wszystkich znaków ostrzegawczych widocznych na drogach. Zawsze jednak pamiętaj o tym, że widząc jeden z nich, powinieneś zachować szczególną ostrożność.

Archiwum: grudzień 2021