Znak ruch okrężny jest umieszczany zazwyczaj w odległości 25 m od skrzyżowania. Dzięki temu uczestnicy ruchu mogą we właściwym czasie dowiedzieć się o charakterystyce trasy, którą będą przemierzali. Przedstawiamy najważniejsze informacje o tym popularnym oznaczeniu,

Znak ruch okrężny – podstawowe informacje

Po zapoznaniu się z treścią oznaczenia kierujący jest zobowiązany do poruszania się, zazwyczaj wokół wysepki czy placu, w wyznaczoną stronę w trybie okrężnym. Warto też wiedzieć, że jeżeli znak C-12 jest zastosowany samodzielnie, kierujący pojazdem na obowiązek ustępować pierwszeństwo autom wjeżdżającym, kierując się zasadą prawej ręki.

Wjazd na rondo – kiedy ustąpić pierwszeństwa?

Jeśli znak C-12 występuje łącznie ze znakiem A-7, oznacza to pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym na rondo.

ruch okrezny - wjazd na rondo – kiedy ustąpić pierwszeństwa?

Czy przy zmianie pasa ruchu na rondzie należy używać kierunkowskazu?

Przepisy nie nakazują włączania kierunkowskazu przed wjazdem na rondo (w praktyce kierujący jedzie prosto). Jednak biorąc udział w ruchu okrężnym, należy używać kierunkowskazu przy zjeździe z ronda i przy manewrze skręcania na skrajny prawy pas jezdni.

Jak wygląda oznaczenie ronda?

Wygląd oznakowania jest bardzo charakterystyczny – to tarcza w kształcie koła, na której znajduje się niebieskie pole i cienkie, białe obramowanie z czarnymi krawędziami. W środku znajdują się trzy strzałki kierunkowe o białym kolorze, które nakazują ruch okrężny w stronę odwrotną do wskazówek zegara.

Z czego robi się znaki drogowe?

ruch okrężny - z czego się robi znaki drogowe

Najczęściej wykonuje się je z blachy ocynkowanej. Dzięki temu znaki są odporne na standardowe uderzenia mechaniczne, a jednocześnie na tyle lekkie, aby w razie ewentualnej kolizji z dowolnym pojazdem nie stanowić większego zagrożenia. 

Ocynkowana powłoka sprawia, że znaki są trwałe i nie wykazują podatności na wymagające warunki atmosferyczne – wahania temperatur, deszcz czy promienie słoneczne. Niekiedy producenci stosują także specjalną warstwę odblaskową. Takie folie dzieli się na typ I i II. Cechują się one różną trwałością. 

Z tego powodu kolory naniesione na ich powierzchnię utrzymują swój odcień, a sam znak jest odporny na korozję. Trzeba też zauważyć, że krawędzie oznaczenia są zagięte i zaokrąglone. Dlatego znak nie jest zagrożeniem, na przykład dla pieszych. 

Naklejka znamionowa na oznaczeniu – czego można się z niej dowiedzieć?

Na wielu znakach, w tym na oznaczeniu ruchu okrężnego, można zauważyć emblematy o połyskującej strukturze. Są to naklejki znamionowe z ważnymi informacjami na temat elementu.

Z ich treści można się dowiedzieć, jaki dokładnie symbol przypisany konkretnemu oznaczeniu, jaką ma grubość blachy, wymiary, a także jaka firma jest jego producentem i kiedy go stworzyła. Całość uzupełniają dane na temat zamierzonego zastosowania, typu mocowania, chromatyczności, współczynnika odblasku czy okresu przydatności. 

ruch okrężny - naklejka znamionowa

Jakie przepisy regulują produkcję znaków drogowych?

Znaki drogowe, takie jak oznaczenie dotyczące ruchu okrężnego, muszą spełniać konkretne warunki. Wytycza je Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Tylko taki element może spełniać rolę znaku drogowego zgodnie z prawem.

Archiwum: czerwiec 2022