Znak droga jednokierunkowa musi spełniać założenia rozporządzenia ministra infrastruktury, dołączonych załączników, a także zunifikowanych wytycznych dla wszystkich państw europejskich, które zostały zawarte w Konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku. Co jeszcze warto wiedzieć o symbolu D-3?

Znak droga jednokierunkowa D-3 – jak go rozpoznać?

Jest to charakterystyczny znak informacyjny. Oznacza to, że zachowano w nim balans dwóch kolorów – niebieskiego, który wypełnia tło i białego stanowiącego główny odcień symbolu znajdującego się w centralnej części znaku drogowego.

Znak droga jednokierunkowa D-3 ma na tarczy pionową strzałkę w białym kolorze, która jest osadzona na niebieskim tle. Tablica ma kształt kwadratowy z łagodnymi krawędziami, a obwoluta oznaczenia jest obramowana białym paskiem z czarną oprawką.

Co właściwie oznacza symbol D-3?

Jest to informacja dla uczestnika ruchu, że właśnie zaczyna się lub jest kontynuowana trasa z ruchem w jednym kierunku. Niekiedy, pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-22, która oznajmia, że ruch dla rowerów jednośladowych na wybranym odcinku przebiega w kierunku przeciwnym do tego, który wskazuje znak D-3.

Jakie wymiary może mieć oznakowanie drogowe?

Zależy to przede wszystkim od rodzaju drogi, na której jest montowane oznaczenie. Największe są dostosowane do potrzeb kierowców poruszających się po autostradach – to wymiary 120 na 120 cm. Z kolei uczestnicy ruchu drogowego na trasach ekspresowych, dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym i zabudowanym, gdzie jest dozwolona prędkość powyżej 60 km/h zobaczą znak drogowy o wymiarach 90 na 90 cm.

Mniejsze tablice są stosowane na drogach gminnych, powiatowych, łącznicach tras ekspresowych i autostrad, a także na pojedynczych jezdniach ścieżkach wojewódzkich i krajowych. Mają wymiary 60 na 60 centymetrów. 

Natomiast najmniejsza odmiana jest montowana na drogach w obszarze zabudowanym o ograniczonych możliwościach zagospodarowania przestrzennego, wąskich uliczkach zabytkowych miast, a także w halach i garażach podziemnych.

Jakość wykonania ma znaczenie – znak drogowy nie powinien stwarzać zagrożenia

Z tego powodu krawędzie znaków są łagodnie zakończone i zagięte. Oprócz tego używa się lekkich i trwałych kompozytów materiałów, takich jak metalu i ocynkowanej faktury, którą pokrywa się ich powierzchnię. Dzięki temu znaki są odporne na uszkodzenia mechaniczne, relatywnie lekkie, a także nie wykazują podatności na korozję.

Dla lepszej widoczności nakłada się również warstwę odblaskową, która wpływa na lepszą widoczność znaków drogowych zarówno w mieście – odblaski generacji II, jak i poza obszarem zabudowanym – odblaski generacji I. Na znakach można też zauważyć specjalne naklejki, na których znajdują się informacje m.in. o producencie, dacie ważności i danych technicznych. 

Archiwum: czerwiec 2022