Znak strefa zamieszkania wprowadza, jak to określono w przepisach, szczególne zasady ruchu drogowego. W tym wypadku odbiera szereg przywilejów kierowcom na rzecz pieszych. Znaki informacyjne D-40 umieszczane są przede wszystkim na dużych osiedlach mieszkaniowych, gdzie występuje wzmożony ruch pieszych, a samochody wjeżdżają do strefy tylko po to, żeby bezpiecznie zaparkować.

Znak strefa zamieszkania – jakie przepisy wprowadza?

Na obszarze strefy zamieszkania piesi mogą poruszać się swobodnie po całej przestrzeni oddanej do użytku publicznego. Mają oni – niezależnie od okoliczności – pierwszeństwo przed pojazdami mechanicznymi. 

Dodatkowo znak wprowadza następujące zmiany:

  • ogranicza prędkość w całej strefie do 20 km/h;
  • postój pojazdu dozwolony jest jedynie w wyznaczonych miejscach;
  • progi zwalniające oraz przejścia dla pieszych nie muszą być oznaczane znakami pionowymi;
  • wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, kierowca zobowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Gdzie lokalizowane są znaki

Znak strefa zamieszkania znajdziesz najczęściej przy dużych osiedlach mieszkaniowych. Może pojawić się również na zorganizowanych osiedlach domków jednorodzinnych. Choć nie jest to zasadą, bywa ustawiany również w okolicach najbardziej uczęszczanych centralnych częściach miejscowości (na przykład przy starym mieście lub rynku).

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów w strefie zamieszkania?

Przekroczenie prędkości w strefie zamieszkania karane jest zgodnie z aktualnym taryfikatorem. Można również otrzymać mandat za postój w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub za wymuszenie pierwszeństwa na pieszym.

Znak strefa zamknięta ma niebieskie tło, jest prostokątny i znajdują się na nim obrazki przedstawiające pieszych, dom, samochód oraz dziecko grające w piłkę. Są to bez wątpienia znaki charakterystyczne i łatwe do zauważenia. Pamiętaj, że gdy obok takiego przejeżdżasz, twoje postrzeganie przepisów ruchu drogowego powinno natychmiast się zmienić – zwolnij i zwracaj baczniejszą uwagę na otoczenie.

Archiwum: lipiec 2022