Najwięcej wspólnego ze znakami drogowymi mają kursanci przed egzaminem na prawo jazdy. Uczą się wtedy ich na pamięć, a liczba oznakowań drogowych może przytłaczać. Z czasem jednak znaki pionowe stają się tak przyjazne, że samo spojrzenie na nie rozwiewa wszelkie wątpliwości. Czy takie oznakowanie jest najważniejsze na drodze? Czy linie poziome i ustawione znaki traktuje się na równi? Co wtedy, gdy na drodze jest sygnalizacja świetlna? Dowiedz się więcej o znakach pionowych!

Pionowe znaki drogowe, czyli czym w zasadzie są?

To oznakowanie występuje w formie pionowych słupków i tarcz w kształcie:

●   prostokąta;

●   trójkąta;

●   koła;

●   kwadratu;

●   wieloboku.

Tym figurom towarzyszą określone barwy zgodne z kategorią poszczególnych znaków. Ich wygląd nie jest przypadkowy, bo określa go rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dlatego na terenie całej Polski znaki pionowe wyglądają jednakowo.

Jaki jest podział znaków drogowych pionowych? Do jakich znaków zalicza się zakaz wjazdu pojazdów?

podział znaków drogowych pionowych

Kolorystyka i kształt znaków dobrany jest do funkcji, jaką mają spełniać. Wyróżnia się znaki:

●   informacyjne – określane literą „D”, utrzymane w kształcie kwadratu lub prostokąta i niebieskim tle z białym, czarnym lub czerwonym uzupełnieniem;

●   nakazu – oznaczane literą „C”, są w kształcie koła z niebieskim tłem i białym oznaczeniem;

●   zakazu – w nazwie mają literę „B” i są w kształcie koła, a kolorystyka to czerwone obramowanie lub tło i czarne oraz białe oznakowanie;

●   ostrzegawcze – zawierają w nazwie literę „A” i są w kształcie trójkąta. Ich barwa jest żółta, z czerwonym obramowaniem, żółtym tłem i czarnymi ikonami (np. znak drogowy przejazd kolejowy);

●   uzupełniające – z literą „F”, o kształcie prostokąta i utrzymane w kolorystyce niebieskiej z białymi, żółtymi, czarnymi i czerwonymi elementami.

Przedstawione powyżej znaki pionowe znajdziesz najczęściej na polskich drogach. Poza nimi dostrzeżesz także oznakowania kierunku, dodatkowe tabliczki wskazujące, znaki dla kierujących tramwajami oraz znaki kolejowe i oznaczenia szlaków.

Znaki pionowe ostrzegawcze – przed czym mogą przestrzegać?

znaki pionowe ostrzegawcze przed czym mogą przestrzegać

Jak wskazuje sama nazwa, znak pionowy ostrzegawczy występuje na drodze lub nad jezdnią w sytuacji, gdy kierujący wszelkimi pojazdami zobowiązani są uważać na niebezpieczeństwo. Często spotykane znaki ostrzegawcze to A-1 i A-2, które ostrzegają kierowcę, że zbliża się do ostrego zakrętu.

Pionowe znaki ostrzegawcze występują na stałe przy drogach lub mogą być umieszczane chwilowo, do czasu usunięcia przeszkody.

Znaki pionowe informacyjne – co można z nich wyczytać?

Znaki pionowe informacyjne

Są to oznakowania przygotowane dla kierujących pojazdami, pieszych, rowerzystów, a także innych uczestników ruchu drogowego. Informują o warunkach drogowych lub miejscach szczególnych występujących na drodze. Popularne znaki informacyjne to D-6 (przejście dla pieszych), D-18 (parking) oraz D-23 (stacja paliw).

Tego rodzaju znaki pionowe mogą być łączone z innymi znakami, które dodatkowo określają charakter danego miejsca i zasady ruchu pojazdów. I tak np. przy znaku D-18 może widnieć znak informujący o konkretnym sposobie parkowania albo czasie postoju pojazdu.

Znaki pionowe zakazu – czy można je pomylić?

znaki pionowe zakazu

Ta grupa oznakowania dróg i przestrzeni publicznej różni się znacznie od innych. Żywa czerwień pozwala na dostrzeżenie znaków pionowych zakazu niemal w każdych warunkach. Ustawia się je po to, by ograniczyć określone manewry drogowe. Znaki zakazu mogą dotyczyć również wjazdu w określone miejsca dla wszystkich lub poszczególnych pojazdów wskazanych na znaku.

Znaki pionowe nakazu – o czym informują?

Znaki pionowe nakazu

 

Ta grupa oznakowania drogowego ma wskazać uczestnikowi ruchu określone zachowanie. Widząc znak nakazu, możesz wykonać manewr (zazwyczaj) tylko taki, o którym mówi znak. Wyjątkiem może być znak C-4, który nakazuje jechać w lewo za znakiem, jednak umożliwia też zawracanie, jeśli warunki na to pozwalają.

Które znaki są ważniejsze – pionowe czy poziome?

Ustawienie obu tych rodzajów znaków blisko siebie ma wzmocnić komunikat. Znaki pionowe i poziome nie mogą wzajemnie się wykluczać. Czasem znak poziomy może zostać zasypany śniegiem, dlatego możesz wówczas zerknąć na pionowy. Odwrotna sytuacja też jest możliwa.

W ogólnym ujęciu znaki pionowe są nad poziomymi. Wyjątkiem są znaki informacyjne, zaliczane do uzupełniających. Jeżeli więc znak pionowy mówi co innego niż znak poziomy, należy posłuchać pionowego. Najlepiej jednak zgłosić sprawę do odpowiednich służb jak najszybciej.

Znaki drogowe pionowe powinieneś znać i przede wszystkim stosować się do nich. Pamiętaj, że znaki pionowe są bardziej istotne od poziomych, dlatego warto uważnie patrzeć zwłaszcza na te oznaczenia.

Archiwum: czerwiec 2021