Jeśli ktoś podjąłby się próby sklasyfikowania znaków drogowych według ważności, to na pewno na polskich drogach znajdą się ważniejsze, niż znaki uzupełniające. Można tu wskazać chociażby na znaki zakazu i nakazu. Nie zmienia to jednak faktu, że pełnią ważną funkcję informacyjną, a także wpływają bezpośrednio na organizację ruchu. Wiele osób nawet nie wie, które znaki zaliczają się do tej właśnie specyficznej grupy. Podobnie jak o fakcie, że wiele z nich występuje w całej Europie i pełnią oczywiście podobną funkcję.

Znaki uzupełniające – jaką funkcję pełnią?

Ustawione przy polskich drogach znaki uzupełniające pełnią kilka funkcji, wśród których najważniejszą jest informacyjna. Skupiają się na przekazywaniu ważnych informacji dotyczących organizacji ruchu. Dodatkowo uprzedzają o zbliżających się zakazach, a także ewentualnych niebezpieczeństwach. Mogą być umieszczane przy drogach na stałe lub czasowo. W tym drugim wypadku na przykład podczas okresu trwania remontu czy utrudnień w ruchu.

W Polsce znaki uzupełniające określone są w „Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych” z 2019 roku. W większości mają kształt prostokąta z granatowym tłem i białymi napisami oraz (opcjonalnie) obrazami. Jak to zwykle bywa, są również wyjątki – część znaków z tej grupy ma żółty kolor tła i czarne napisy oraz obrazy lub zielony kolor tła. Warto wspomnieć, że podobne znaki rozsiane są po całej Europie, a ich występowanie reguluje „Konwencja wiedeńska o znakach i sygnałach drogowych”.

Przykładowe znaki uzupełniające

Znaki uzupełniające to grupa kilkudziesięciu znaków o różnym znaczeniu i charakterze. Można je podzielić na kilka kategorii:

  • znaki informujące o przejściach granicznych i granicach państwowych;
  • znaki informujące o rzekach i obszarach administracyjnych;
  • znaki uprzedzające o zakazie;
  • znaki określające poruszanie się w związku z objazdem;
  • znaki wskazujące kierunki jazdy na pasach ruchu;
  • tablice wskaźnikowe na autostradach i drogach ekspresowych;
  • znaki dotyczące zmian w organizacji ruchu.

Znaki uzupełniające to nietypowa grupa znaków drogowych. Nie jest ona ujednolicona pod względem kolorystyki czy kształtów. To swego rodzaju nietypowy zbiór znaków, które z różnych powodów nie pasowały do innych kategorii. Niezależnie od powodów takiego, a nie innego ich sklasyfikowania, warto mieć świadomość o ich istnieniu, a także wiedzieć, jaką funkcję pełnią. Szczególnie że mamy z nimi do czynienia niemalże na każdym kroku podczas jazdy samochodem. Najbardziej rozpoznawalne są bez wątpienia te dotyczące informowania o poszczególnych pasach ruchu na szerszych drogach miejskich czy autostradach.

Archiwum: lipiec 2022