Nie ma wątpliwości co do tego, że znaki dodatkowe nie są najważniejszymi ze wszystkich, które mijamy na drogach. Skoro jednak występują, to spełniają określoną funkcję. Te skierowane do kierowców związane są przede wszystkim z przejazdami kolejowymi. Ale to nie jedyne znaki dodatkowe, które można zobaczyć na polskich drogach i ich okolicach.

Znaki dodatkowe dla kierowców

Wśród znaków dodatkowych znajdują się przede wszystkim słupki wskaźnikowe, które umieszczane są przed przejazdami kolejowymi. Mają one od jednego do trzech pasków. Znaki ustawione mogą być zarówno po lewej, jak i prawej stronie jezdni. Oznaczone są one symbolami od G-1a do G1-f.

We wspomnianej grupie jest ponadto znak „Sieć pod napięciem” (G-2) oraz tak zwane ”Krzyże św. Andrzeja” (G-3 oraz G-4), które umieszczane są przed przejazdami kolejowymi jedno- i wielotorowymi.

Inne znaki dodatkowe

Wśród występujących w polskim kodeksie drogowym znaków dodatkowych znajdują się również te skierowane do motorniczych, a mają one oznaczenia AT oraz BT. Inne, zaliczane do grupy „R” pełnią funkcję oznaczającą i definiującą szlaki rowerowe. Na koniec warto wspomnieć o znakach „W”, które służą do określania parametrów mostów.

Widać, że znaki dodatkowe odgrywają ważną rolę na polskich drogach. Nie są może kluczowe, ale oznaczenia dotyczące przejazdów kolejowych są niezwykle ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo poruszania się. Warto wiedzieć, jaką funkcję pełnią poszczególne znaki, żeby następnie móc prawidłowo je odczytać i się do nich zastosować. To podstawowa kwestia, która decyduje o sprawnym poruszaniu się w przestrzeni publicznej.

Archiwum: lipiec 2022