Na temat hierarchii znaków drogowych można pisać wiele, a i tak znajdą się osoby, które zakwestionują przepisy. W założeniu drogowców nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy znaki poziome i pionowe są sobie przeciwstawne. Co ważne, w wielu sytuacjach to właśnie oznakowanie na jezdni pozwala precyzyjnie określić miejsce zatrzymania, granicę poruszania się pojazdów i sposób wykonywania innych manewrów.

Czym są poziome znaki drogowe? Czy to wyłącznie strzałki?

poziome znaki czym są

Znaki poziome to są umieszczane na jezdni w formie białej lub żółtej. Są to:

  • linie;
  • symbole;
  • znaki;
  • napisy. 

Ich nanoszeniem zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Dobierają odpowiednią chemię i techniki, którymi mogą nakładać oznakowanie. Uzupełnieniem oznakowania drogowego poziomego są odblaski barwy białej, czerwonej i żółtej. Dzięki tak widocznym kolorom można jednoznacznie interpretować przepisy w nocy.

Znaki barwy białej i żółtej wyznaczają hierarchię ważności

Skoro opisywane znaki mogą występować w dwóch kolorach, to który z nich jest istotniejszy? Kolor żółty oznakowania stosuje się tymczasowo np. w momencie przebudowy drogi. Gdy na drodze są umieszczone znaki barwy żółtej, oznacza to, że są ważniejsze od tych, które mają biały kolor.

Znaki poziome – rodzaje i opis

znaki poziome rodzaje

Nawet jeśli jesteś jedynie pieszym i nie prowadzisz żadnego pojazdu, znasz na pewno kilka podstawowych znaków drogowych. Jednym z nich jest P-10. Znak ten oznacza przejście dla pieszych (potocznie nazywane „zebrą”). Z takiego oznakowania poziomego korzysta każdy, kto chce przejść w poprzek jezdni.

Rodzaje znaków poziomych. Znaki drogowe na krawędzi jezdni i nie tylko

rodzaje znaków poziomych

Najlepszym sposobem poznania znaków poziomych jest ich pogrupowanie. Otóż obecnie w polskiej infrastrukturze drogowej wykorzystuje się:

●   prowadzące;

●   nakazujące;

●   zakazujące;

●   informujące;

●   ostrzegawcze;

●   segregujące.

I chociaż na pierwszy rzut oka mnogość kategorii może oznaczać mnóstwo różnych znaków, to jest ich zdecydowanie mniej niż pionowych. Poniżej znajduje się ich szczegółowy opis.

Linia przerywana – jakie ma znaczenie?

Pierwszy w hierarchii znak poziomy o nazewnictwie P-1, którego linie są krótsze od długości przerw między nimi lub równe. To oznaczenie występuje w kilku odmianach, które stosowane są w różnych warunkach drogowych (od P-1a do P-1e). Jego obecność na drodze wyznacza pasy ruchu.

W zależności od użytkowanej drogi znaki poziome z grupy P-1 mogą wydzielać pasy ruchu o tym samym kierunku jazdy, a także o przeciwnym kierunku poruszania się.

Linia ciągła – kiedy się ją stosuje?

Znaki na jezdni w postaci linii ciągłych P-2 i P-4 składają się z linii pojedynczych lub podwójnych. Linie umieszczane są zawsze pomiędzy pasami jezdni. Oznakowanie P-2 wyznacza granicę między pasami ruchu, które biegną w tym samym kierunku. Nie możesz jej przecinać ani najeżdżać.

Drugie z oznakowań, czyli P-4 (linia podwójna ciągła), stosuje się dla oddzielenia pasów o przeciwnych kierunkach jazdy. W tym przypadku również nie można przecinać ich ani najeżdżać na nie.

Krawędź jezdni, czyli znaki P-7a i P-7b

Łudząco podobne do P-1 i P-2, jednak znajdują się w innych miejscach jezdni. Takie pasy na drodze oznaczają wytyczenie pobocza. W przypadku znaku P-7a masz możliwość przekroczenia go i wjazdu na pobocze kierowanym pojazdem. Jednak pamiętaj, że znak P-7b zabrania wjazdu na pobocze. Jeśli o tym zapomnisz, możesz mieć kłopoty przy spotkaniu z patrolem policyjnym.

Pozostałe pasy na jezdni i ich charakterystyka

pasy na jezdni charakterystyka

Znaki poziome w formie linii, które opisaliśmy, nie są jedynymi na drogach. Kolejnym bardzo dobrym przykładem zastosowania linii są znaki:

●   P-3 – linia składająca się z ciągłej i przerywanej, oznaczająca jezdnię jednostronnie przekraczalną. Stosuje się ją do wytyczenia dwóch pasów ruchu;

●   P-5 – znak poziomy stosowany między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, gdzie kierunek przejazdu jest zmienny i wytyczany przez sygnalizator S-4;

●   P-6 – linia przerywana, gdzie przerwy są krótsze od elementów malowanych. Oznacza zbliżanie się do miejsca wymagającego zachowania szczególnej uwagi;

●   P-12 – to linie drogowe, które są obecne w towarzystwie znaku „STOP”, czyli B-20. Bez względu na sytuację na drodze oznacza konieczność bezwzględnego zatrzymania się;

●   P-13 – znak poziomy oznaczający warunkowe zatrzymanie pojazdu. Używany w towarzystwie oznakowania A-7 i złożony jest z trójkątów;

●   P-14 – linia przerywana oznaczająca warunkowe zatrzymanie się np. przed przejściem dla pieszych lub w obecności sygnalizatora świetlnego;

●   P-17 – jest to linia przystankowa dla pojazdów upoważnionych do korzystania z niej (autobusów);

●   P-19 – oznakowanie wyznaczające pas postojowy.

Strzałki na drodze, czyli nieco o kierunkach jazdy

Strzałki na jezdni są to znaki poziome z grupy P-8 i P-9. Wskazują kierunek jazdy lub skrętu pojazdu, który porusza się pasem z widocznym oznakowaniem. Występują w towarzystwie znaków z grupy „C”, czyli nakazu.

Wyjątkowym znakiem w grupie strzałek drogowych jest oznakowanie P-9. Ten znak można spotkać na pasach zanikających. Zobowiązuje on kierowcę do zajęcia miejsca na sąsiednim pasie. Występuje w towarzystwie znaków pionowych z grupy „F”, czyli uzupełniających.

Znaki drogowe poziome w formie symboli

znaki drogowe poziome w formie symboli

Linie i strzałki to niejedyne formy oznakowania poziomego na drogach. W wielu miejscach znajdziesz również dobrze znane wielu osobom połączone symbole znaków. Które z nich najczęściej można spotkać?

P-23 to oznaczenie, które wyznacza pas ruchu w kierunkach wskazanych strzałkami dla rowerów. Bardzo często ten znak łączony jest ze strzałką, która nadaje kierunek jazdy rowerzystów po danej trasie lub pasie ruchu. Wtedy zmienia się w znak P-27.

Oznaczenie szczególnych miejsc, czyli sposób użycia znaków poziomych

Znaki poziome mogą też oznaczać szczególne miejsca. Przykładem takiego znaku jest P-24, który sygnalizuje miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. To właśnie na takich obszarach osoby te mogą pozostawiać swoje pojazdy. Wymagane jest również pozostawienie w widocznym miejscu karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Skoro znak pionowy i poziomy oznacza to samo, to, w jakim celu stosuje się i jedne i drugie? Mają one uzupełniać się wzajemnie i wykluczać przypadki sporne na drodze. Ich hierarchia jest równa, chyba że znak pionowy informacyjny różni się od poziomego. W takim przypadku należy przestrzegać znaków poziomych.

A czy ty znasz wszystkie znaki poziome na drodze?

Archiwum: czerwiec 2021