Znaki informacyjne stosowane przy drogach przekazują dane przydatne podczas przemieszczania się. Nie zabraniają ani nie nakazują konkretnych zachowań, ale są niezwykle ważne dla podtrzymywania porządku ruchu. Poniżej znajdziesz charakterystykę tego rodzaju oznakowań w infrastrukturze drogowej. Przeczytaj!

Znaki drogowe informacyjne – jaki jest ich cel?

Według rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych znaki informacyjne mają przekazać informacje o typie drogi, obiektach przydrożnych i sposobie poruszania się po danym odcinku. Ich dopełnieniem są tabliczki umieszczane pod tarczą. Dzięki nim uczestnicy ruchu otrzymują pewne przydatne wiadomości. Mogą być one związane np. z zawężeniem zastosowania znaku do konkretnych osób lub wskazywać na pory korzystania z pasa ruchu czy parkingu. 

Znaki drogowe informacyjne spełniają więc funkcję porządkową. Niektóre z nich są jednak wyjątkowo ważne. Sprawdź, o których mowa.

Jak wygląda znak informacyjny – kształt i kolorystyka

Konwencja wiedeńska określa to, jak wygląda znak informacyjny w całej Europie. Zwykle jest on prostokątny, ma granatowe lub białe tło oraz symbol w kolorze czarnym, białym, czerwonym lub żółtym. 

Są jednak znaki informacyjne, które wyróżniają się na tle pozostałych. Zaliczają się do nich np. D-1 i D-2, wskazujące na drogę z pierwszeństwem i jej zakończenie. Poza tym, nowym znakiem, który ma nieco inne barwy, jest D-54 – czysta strefa transportu. To prostokątny znak z symbolem zielonego auta w zielonym kole.

Znaki drogowe informacyjne z opisem

Chociaż znaczenie wszystkich znaków drogowych informacyjnych jest zazwyczaj klarowne, warto wiedzieć na ten temat więcej. Dzięki temu można skuteczniej dostosować się do informacji, które są przez nie przekazywane. Znaki drogowe informacyjne z opisem zostały przedstawione poniżej, dzięki czemu łatwiej będzie ci zapamiętać to, co oznaczają.

Znaki informacyjne dla pieszych – D-6

Na początek znaki informacyjne od pieszych. Dla tej grupy uczestników ruchu najważniejszy jest znak D-6, oznaczający przejście. Znak informacyjny przejścia dla pieszych wskazuje, że w danym miejscu znajduje się obszar przystosowany do pokonywania jezdni w poprzek. Dotyczy on jedynie pieszych, ale gdy występuje w kompilacji z oznakowaniem D-6a – przejazd dla rowerzystów – oznacza połączenie tych dwóch typów przejść.

Inne ważne znaki informacyjne dla pieszych to D-35 i D-36, które sygnalizują przejście podziemne i nadziemne. Ich odmiany z literami „a” są przyporządkowane do schodów ruchomych w górę i w dół.

Znak pierwszeństwa – dlaczego inny od reszty?

Wśród znaków informacyjnych te oznaczone symbolami D-1 i D-2 są wyjątkowe. Pierwszy z nich to znak drogowy informacyjny, który pokazuje, że kierowca ma na skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu. Ma on kształt rombu z czarną otoczką, białym tłem i żółtym symbolem. 

Analogicznie do niego zaprojektowany został znak odwołujący pierwszeństwo, czyli D-2. Różnicą jest jedynie przekreślenie w formie czarnej kreski. Kształt i barwa tych znaków jest inna ze względu na wyjątkowe znaczenie oznakowań. W razie niedostatecznej widoczności symbolu już po samym kształcie można rozpoznać, o jakie znaki informacyjne chodzi.

Znak droga ekspresowa i autostrada

Oznakowania o symbolach D-7 i D-8 odpowiadają za informacje o drodze ekspresowej i autostradzie. Oba utrzymane są w jednakowej stylistyce i kształcie. Znak drogi ekspresowej to prostokąt z rysunkiem pojazdu umieszczonym centralnie. Na znaku informującym o wjeździe na autostradę widoczny jest jej symbol. Oba znaki mają też swoje odwołania, które można rozpoznać po charakterystycznej czerwonej linii umieszczonej pod skosem. 

Często pod oznakowaniami drogi ekspresowej i autostrady pojawiają się dodatkowe informacje. Tego typu znaki informacyjne mogą wskazywać np. na dystans do początku i końca danego typu drogi lub opcji pobierania na niej opłat.

Znak drogowy D-42 teren zabudowany

To również jeden ze szczególnych znaków, które bardzo często widujesz na drogach. Znaki informacyjne D-42 i D-43 sygnalizują kierowcy, że wjeżdża lub wyjeżdża z obszaru zabudowanego. 

Takie oznaczenie nakładają na niego dodatkowe zobowiązania. Wskazują, że kierujący pojazdem przejeżdża przez obszar o wzmożonym ruchu pieszych, ze względu na występującą wzdłuż drogi zabudowę obiektów mieszkalnych, usługowych lub przemysłowych. To powoduje konieczność obniżenia prędkości do 50 km/h, chyba że informacje pod znakiem D-42 mówią inaczej. 

Znaki informacyjne o terenie zabudowanym występują też łącznie z nazwami miejscowości. Wówczas znajdują się przede wszystkim przy wjeździe do nich.

Znak informacyjne D-40 strefa zamieszkania

Kolejny bardzo złożony znak, który informacje o konkretnych zasadach poruszania się drogą. Umieszczany jest głównie na terenach osiedli mieszkalnych, na których wytyczone są parkingi. Kierowca, który widzi takie znaki informacyjne, jest zobowiązany obniżyć prędkość do 20 km/h. Oznaczenie wskazuje też, że w danym obszarze mogą znajdować się elementy poziome zwalniające, takie jak progi. Kierujący pojazdem musi uważać na pieszych, którzy mają w strefie zamieszkania pierwszeństwo.

Podsumowanie – znaki informacyjne w Polsce

Pamiętaj, że znaki drogowe nakazu, zakazu i informacyjne są kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze. Zawsze się do nich stosuj i przypominaj sobie ich znaczenie.

Archiwum: grudzień 2021