Znak informacyjny D-5, czyli pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi często występuje na polskich drogach. Spotkać go można w różnych okolicznościach, ale najczęściej związane są one z budową samej drogi, która z różnych powodów jest zbyt wąska, żeby na określonym odcinku mogły się na niej minąć dwa pojazdy.

Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi – co oznacza znak D-5? Przepisy

Znak pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi oznacza, iż kierujący pojazdem od strony jego postawienia ma pierwszeństwo względem pojazdu, który porusza się z kierunku przeciwnym.

Kierowca, który znajduje się po drugiej stronie zwężonego odcinka drogi, widzi natomiast znak B-31, który informuje go, iż musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka. Tym sposobem w takim miejscu nie powinno dojść do kolizji. 

Wspomniana organizacja ruchu wyznaczona przez oba znaki może być stosowana na odcinkach krótszych niż 150 metrów, gdzie nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości do 2,5 metra. Pojawić się może tylko w miejscach z dobrą widocznością pojazdów jadących z naprzeciwka.

Jak wygląda ten znak informacyjny?

Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi to prostokątny znak informacyjny, który ma naniesione dwie strzałki. Dłuższa w kolorze białym, znajdująca się po prawej stronie, oznacza kierowcę, który właśnie do znaku się zbliża, a który ma pierwszeństwo przejazdu. Krótsza czerwona strzałka to informacja, że pojazdy z naprzeciwka zobligowane są to ustąpienia pierwszeństwa.

Znaki pierwszeństwa na zwężonym odcinku drogi spotkać można w obszarach zabudowanych, gdy występują fragmenty zbyt wąskich jezdni (na przykład zabytkowe części miejscowości), w garażach podziemnych czy miasteczkach rowerowych. Pełnią one funkcję informacyjną.

Archiwum: lipiec 2022