Na samym początku warto nadmienić, że znaki informacyjne muszą spełniać konkretne wytyczne. Są to zasady ustalone w rozporządzeniach ministra infrastruktury, załączników do dokumentów, a także wytyczne zunifikowanego systemu oznakowania opisanego w Konwencji wiedeńskiej. Droga bez przejazdu zalicza się do tych symboli informacyjnych. Dowiedz się więcej na temat odmiany D-4a z naszego artykułu!

Jak prezentuje się znak D-4a droga bez przejazdu?

Znak droga bez przejazdu jest także nazywany symbolem ślepej uliczki. To drogowa tablica informacyjna w kształcie kwadratu. Na jego powierzchni znajduje się niebieskie tło, a także symbol prostej uliczki w białym kolorze i oznaczenie ślepego punktu w kolorze czerwonym – prostokątny poziomy pasek. Na krawędziach znajduje się zazwyczaj cienka, biała obwoluta z czarnym obramowaniem. Oznacza początek drogi, która ma ślepy koniec.

W jaki sposób powinien być wykonany informacyjny znak drogowy?

Kluczowym aspektem są materiały wykonania. Zazwyczaj używa się metalu, na który nakłada się ocynkowaną warstwę. Dzięki temu znak drogowy jest na tyle ciężki, aby łatwo go zamontować, ale również ze względu na swoją wagę nie stanowi dużego zagrożenia dla pojazdów czy uczestników ruchu, na przykład w razie kolizji.

W przypadku tablicy konieczne jest też zastosowanie łagodnie zakończonych, zagiętych krawędzi. Wpływa to również na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Ocynkowaną warstwę nakłada się w celu zabezpieczenia struktury znaku przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych i zapewnienia mu odporności na korozję.

Stosuje się także powłokę odblaskową. Folia pierwszej generacji jest używana w procesie produkcyjnym znaków poza drogami miejskimi, na przykład na wsi czy słabo oświetlonych trasach.

Z kolei materiału II generacji używa się do wytwarzania oznakowania montowanego na drogach miejskich. Ma on folię odblaskową z malutkimi szklanymi kulkami, które mocno odbijają światło i pozwalają kierowcy zauważyć znak drogowy nawet w dynamicznym środowisku miasta.

Jakie wymiary mają znaki informacyjne?

Znak drogowy o wymiarach 40 na 40 cm używany jest w obszarze zabudowanym z ograniczoną możliwością zagospodarowania przestrzennego. Jest też obecny w wąskich uliczkach zabytkowych części miasta czy garażach i halach podziemnych.

Symbole o wymiarach 60 na 60 cm stawia się na drogach gminnych, powiatowych, łącznicach dróg ekspresowych i autostrad, a także na jednojezdniowych trasach wojewódzkich i krajowych.

Znak droga bez przejazdu o wymiarach 90×90 centymetrów będzie umieszczony na drogach ekspresowych dwujezdniowych. Umieszcza się go także trasach z dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym i w obszarze zabudowanym, gdzie jest dozwolona prędkość powyżej 60 km/h.

Największe oznakowanie, o wymiarach 120×120 centymetrów montuje się na autostradach, gdzie konieczne jest zapewnienie jak najlepszej widoczności w związku z dużymi prędkościami poruszających się pojazdów. 

Archiwum: czerwiec 2022