Znak przystanek autobusowy pojawia się we wszystkich miejscach, w których funkcjonuje komunikacja samochodowa. Pełni on oczywiście funkcję informacyjną – nie tylko dla kierowców, ale również dla pieszych, którzy z korzystają z transportu masowego. Warto poznać zasady, na jakich stosuje się znak D-15.

Znak przystanek autobusowy – co oznacza?

Znak ten wyznacza miejsce, w którym zatrzymują się autobusy i inne pojazdy transportu, które wykonują odpłatne przewozy ludzi na regularnych zasadach. W skład tej grupy wchodzą również pojazdy, których celem jest przewóz dzieci do placówek edukacyjnych. Według ustawy nie można stosować na znaku przystanku autobusowego żadnych dodatkowych symboli lub napisów. 

Gdzie stawia się znak przystanek autobusowy?

Kwestię ustawiania znaku określono w przepisach, których muszą przestrzegać władze miejskie. Dokładnie precyzują, gdzie może pojawić się znak o symbolu D-15.

Z zatoką

Jeśli znak przystanek autobusowy ma sygnalizować przystanek z zatoką, musi się on znajdować w odległości od 0,5 do 2 metrów od krawędzi zatoki, na której zatrzymują się autobusy. Umieszczony jest po stronie, po której znajduje się miejsce przeznaczone do zatrzymywania się środków komunikacji masowej.

Bez zatoczki

Jeśli nie ma zatoki, a autobusy zatrzymują się na jezdni, znaki muszą znajdować się 15 metrów od początku i końca linii przystankowej. Ta oznaczana jest znakiem poziomym P-17.

Znak przystanek autobusowy pełni ważną funkcję w miastach, w których funkcjonuje komunikacja samochodowa. Przydaje się zarówno kierowcom, którzy muszą zachować szczególną ostrożność, jak i osobom, które ze wspomnianej komunikacji korzystają.