Czy znasz wszystkie znaki nakazu? Najpopularniejsze z nich wskazują na polecany kierunek jazdy. Nie wszystkie jednak dotyczą sposobu poruszania się po odcinkach ruchu. Istnieją znaki drogowe nakazu, które mają zastosowanie jedynie w stosunku do pieszych, rowerzystów lub kierowców pojazdów dostawczych. Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych znaków nakazujących, stosowanych w Polsce.

Jak wyglądają znaki nakazu w Polsce?

Konwencja wiedeńska dotycząca jednolitości oznaczeń drogowych określa ich z góry określony schemat wizualny. Dlatego znaki nakazu w większości Europy mają formę okrągłej tarczy z niebieskim tłem i białym lub czarnym symbolem wewnątrz. 

Ta grupa znaków oznaczona jest literą C. Informuje o konieczności trzymania się określonych zachowań. Wyjątkiem wizualnym wśród wszystkich elementów tego typu jest znak C-17. Ma on kształt prostokąta i wskazuje na kierunek jazdy dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Znaki drogowe nakazu – jakie mają zastosowanie?

Wszystkie znaki nakazu mają na celu uporządkowanie sposobu poruszania się na drogach. Dzięki nim kierowcy, rowerzyści i piesi wiedzą, w jakim kierunku, jaką częścią drogi i z jaką prędkością mogą się przemieszczać. Oznaczenia te mogą również wskazywać na konieczność zastosowania dodatkowego wyposażenia samochodu np. łańcuchów przeciwpoślizgowych na osiach napędzanych. 

Najczęściej jednak spotyka się znaki nakazu, które kierują uczestników ruchu na konkretny pas lub w stronę widoczną na oznaczeniu. Dzięki takim grupom znaków możliwe jest ustalenie porządku ruchu na drogach, parkingach, w miejscach użytku publicznego i strefach prywatnych.

Znaki nakazu z opisem – lista oznaczeń

Dla ułatwienia poniżej znajdziesz znaki nakazu z opisem, które widujesz na co dzień. Dzięki temu łatwiej ci będzie się do nich stosować. Pamiętaj, że znaki nakazu mogą występować z dodatkowymi informacjami w formie tabliczek. Umieszcza się je pod tarczą oznaczenia. W ten sposób można poinformować o konkretnym typie uczestników ruchu, których dotyczy dany znak lub którzy nie muszą się do niego stosować. Dlatego, oprócz zrozumienia samego oznaczenia z grupy C, ważne jest też czytanie na bieżąco dodatkowych tablic.

Znak nakaz jazdy prosto – gdzie występuje?

Jednym z najpopularniejszych znaków nakazu jest ten oznaczony jako C-5. Jest to znak nakazu jazdy prosto, który zobowiązuje kierowcę do poruszania się bez zmiany kierunku jazdy. Obowiązuje on na skrzyżowaniu, przy którym jest umieszczony. 

Znaki nakazu kierujące na wprost ustawia się celem ograniczenia skręcania pojazdów. Zapobiega to wjazdowi w drogę jednokierunkową lub na teren jakiegoś obiektu. Często oznaczenie do jazdy na wprost jest również nanoszone na pasy ruchu.

Nakaz jazdy z prawej i lewej strony znaku

Znaki nakazu z symbolem C-9 i C-10 wskazują na konieczność jazdy z prawej i lewej strony znaku. Zawierają strzałkę zwróconą w kierunku południowego wschodu (C-9) i południowego zachodu (C-10). 

Znak nakazu jazdy z prawej strony pokazuje kierowcy, że powinien ominąć przeszkodę, np. wysepkę lub pas oddzielający pasy ruchu, tą właśnie stroną. Tego typu oznakowanie jest najczęściej stosowane na drogach z rozdzieleniem kierunków jazdy przy pomocy pasa środkowego. Może również oznaczać początek drogi jednokierunkowej. 

Oznaczenie C-10 nie rozpoczyna drogi jednokierunkowej. Nakazuje jedynie ominięcie przeszkody z lewej strony znaku.

Nakaz jazdy w prawo i w lewo przed znakiem

Oznakowania C-1 i C-3 to odpowiednio znaki nakazu jazdy w prawo lub w lewo przed znakiem. Bardzo istotne jest ich odróżnienie od oznaczeń C-2 i C-4, które nakazują zmianę kierunku jazdy, ale za znakiem. 

Znaki nakazu, zobowiązujące kierowcę do zmiany kierunku jazdy przed nimi, stosuje się najczęściej w przypadku jezdni jednokierunkowych. Dzięki temu uczestnik ruchu wie, że nie ma możliwości jazdy np. na wprost.

Znaki zakazu i nakazu – jak się uzupełniają?

Można by pomyśleć, że znaki zakazu i nakazu nie muszą istnieć jako dwie osobne grupy – wystarczyłyby tylko jedne z nich. Są jednak sytuacje, w których umieszczenie znaku zakazu mogłoby być niewystarczające i powodować dodatkowe zamieszanie.

Przykładowo, znak C-13 – droga dla rowerów – pokazuje, że na danej trasie mogą poruszać się jedynie rowery. Gdyby go nie było, należałoby zastosować szereg oznaczeń eliminujących poszczególne typy pojazdów. Natomiast przy znaku C-12 – ruch okrężny – konieczne byłoby zastosowanie co najmniej dwóch znaków zakazu – jazdy na prost i w lewo. 

Wyjątkowe przypadki znaków nakazu – kompilacje

Często drogi, po których poruszają się piesi i rowerzyści, mają podwójne oznakowania. Są to znaki nakazu C-13 i C-16, które mogą wskazywać na kierunek poruszania się pieszych po lewej stronie, a rowerzystów – po prawej. W takiej sytuacji symbole ludzi i roweru są rozdzielane kreską pionową. Jeśli obrazy są rozdzielone kreską poziomą, na danej drodze dozwolony jest ruch pieszych i rowerzystów, bez określania stron ich przemieszczania się.

Podsumowanie – znaki nakazu widoczne w Polsce

Koniecznie zwracaj uwagę na znaki nakazu, bo zobowiązują cię do wykonania konkretnej czynności. Dla bezpieczeństwa własnego i innych zawsze bądź na bieżąco ze znajomością zasad ruchu drogowego.

Archiwum: grudzień 2021