Nakaz jazdy w prawo za znakiem (o symbolu C-2) informuje o konieczności skręcenia we wskazywaną stronę po przekroczeniu linii, w którym został zamontowany. Dzięki temu kierowca dokładnie wie, jak ma się zachowywać na drodze. Dowiedz się jeszcze więcej na temat oznaczenia już teraz!

C-2 – nakaz jazdy w prawo za znakiem – co oznacza?

Oznaczenie C-2 informuje kierowcę o nakazie skrętu w prawą stronę po minięciu oznaczenia. Dzięki temu uczestnik ruchu dokładnie wie, jaki kierunek jazdy ma obrać. Umieszcza się go zazwyczaj obok jezdni, której dotyczy i obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub punkcie, na którym istnieje opcja zmiany kierunku poruszania się.

Nie można go mylić z symbolem C-1, które informuje o nakazie jazdy w prawo nie po oznaczeniu, a przed nim. Jest to dość łatwe do rozpoznania – strzałka wskazuje prosto na prawą stronę i nie jest zakrzywiona. Do podobnych oznaczeń zaliczają się także te o symbolu C-5, C-6, C-7 i C-8.

Jak wygląda oznaczenie C-2?

  1. Oznaczenie „nakaz jazdy w prawo za znakiem” to okrągła tarcza z niebieskim tle.
  2. Umieszczono na niej symbol strzałki skierowanej w prawo, która jest zagięta pod kątem ok. 90°.
  3. Ma biały kolor i może mieć cienkie, czarne obramowanie, podobnie jak tło.

Warto zauważyć, że średnica oznaczenia zależy od charakterystyki drogi, przy której zostało zamontowane.

Średnica znaku drogowego a miejsce montażu – jakie są różnice?

Znaki drogowe o największej średnicy montuje się przy trasach szybkiego ruchu. Mowa tutaj o autostradach, gdzie stawia się oznaczenie o wymiarach 100 centymetrów, a także trasach ekspresowych, dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym, czy w zabudowanym, gdzie jest dozwolona prędkość większa niż 60 km/h – tam stosuje się znaki o średnicy 90 cm.

Z kolei znak C-2 o mniejszej średnicy umieszcza się na łącznicach tras ekspresowych i autostrad, a także drogach wojewódzkich i krajowych jednojezdniowych i powiatowych. Tabliczki mają wymiary 80 cm, ale nie dotyczy to drogowskazów tablicowych, które mają średnicę 75 cm. 

Wersji o wymiarach 60 cm używa się na drogach gminnych, powiatowych, a jeszcze mniejsze – o średnicy 40 cm – w garażach podziemnych czy obszarach o ograniczonych możliwościach zagospodarowania przestrzennego.

Standardy wykonania znaku nakazu – jak powinien być zrobiony?

Nakaz jazdy w prawo za znakiem o oznaczeniu C-2, podobnie jak inne znaki drogowe, powinien spełniać konkretne wytyczne. Są to zasady z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.

Znak musi mieć zaokrąglone krawędzie, żeby w razie upadku nie stwarzać dodatkowego niebezpieczeństwa, a także być widoczny przy rozmaitych warunkach atmosferycznych – w razie deszczu, mocnego światła czy w nocy.

Archiwum: czerwiec 2022