Główna różnica pomiędzy znakami nakazu a zakazu polega na tym, że informują one uczestników ruchu o tym, co należy zrobić, a nie czego nie wolno. Zazwyczaj ta grupa oznaczeń ma okrągły kształt i zawiera białe symbole na niebieskim tle – właśnie w taką charakterystykę wpisuje się nakaz jazdy prosto. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Nakaz jazdy prosto C-5 – co właściwie oznacza ten znak drogowy? Gdzie obowiązuje biała strzałka?

Symbol ten jest informacją dla kierującego o tym, że powinien poruszać się prosto. Obowiązuje zazwyczaj na najbliższym skrzyżowaniu lub przestrzeni, na której występuje opcja zmiany kierunku jazdy. Używa się go również na jezdniach poza skrzyżowaniem.

Dotyczy to tras o dużym natężeniu ruchu. Dzięki temu można wyeliminować skręcanie pojazdów do obiektów przydrożnych, co minimalizuje prawdopodobieństwo kolizji – szczególnie w przypadku maszyn skręcających z prawego pasa w lewą stronę. Jak wygląda znak symbolizujący nakaz jazdy prosto?

Jak wygląda znak nakazu jazdy prosto C-5?

Znak drogowy C-5 ma wygląd charakterystyczny dla grupy symboli nakazu. Jest to okrągła patera, na której znajduje się niebieskie tło i biały symbol z cienkim, czarnym obramowaniem – w tym przypadku strzałka nakazująca poruszanie się prosto.

Znaki są zazwyczaj malowane proszkowo i na ich powierzchnię nakłada się specjalną folię odblaskową. Dzięki temu oznaczenie jest widoczne w każdych warunkach. Stosuje się do tego folię generacji I lub II – różnią się trwałością i sposobem wykonania. 

Folia odblaskowa generacji I i II – czym się różni?

Wiesz już, jak wygląda znak nakazu jazdy prosto. A czym różni się wspomniana folia odblaskowa? Różnica polega przede wszystkim na strukturze. Zazwyczaj odmiana pierwszego typu jest używana do oznaczenia montowanego na słabo oświetlonych drogach wiejskich. Z kolei odmiana drugiego rodzaju składa się z mikroskopijnych, szklanych kuleczek, silnie odbijających światło – używa się je na znakach montowanych w mieście, gdzie jest rozproszone światło.

Jakie normy powinno spełniać oznakowanie?

Tabliczka powinna być wykonana z trwałego materiału, który jest jednocześnie lekki, aby nie zagrażać uczestnikom ruchu, na przykład w przypadku kolizji. Powinna być również zrobiony z surowca odpornego na wymagające warunki atmosferyczne i korozję.

Z tego powodu najczęściej stosowany materiał w przypadku nakazu jazdy prosto oraz innych znaków to metal z ocynkowaną powierzchnią. Jest wystarczająco twardy, żeby nie ulec poważnym zniszczeniom wskutek uderzenia mechanicznego, a dzięki powłoce cynkowej ma odporność na korozję. 

Warto nadmienić, że każdy znak drogowy powinien spełniać konkretne wytyczne, które zostały opisane w dokumencie pt. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.). Nie inaczej jest z opisanym w tekście znakiem nakazu jazdy prosto, który po lekturze naszego tekstu świetnie rozpoznasz.

Archiwum: czerwiec 2022