Znaki nakazu

Nakaz jazdy z prawej strony znaku – co sygnalizuje znak drogowy C-9?

Nakaz jazdy z prawej strony znaku jest znany pod symbolem C-9. Jak wygląda? Jaki kierunek jazdy trzeba obrać, gdy widzi się go przed sobą? Dowiedz się więcej na temat tego oznaczenia z naszego artykułu!

Nakaz jazdy z prawej strony znaku ma kształt koła z błękitnym tłem i białym symbolem w środku. Wokół tła znajduje się biała obwoluta. Czasami C-9 można zauważyć wraz z małymi tabliczkami pod spodem, które informują o odstępstwach od wyznaczonych zasad dla konkretnych uczestników ruchu. Przedstawiamy najważniejsze informacje o tym znaku drogowym nakazu.

Znak C-9, czyli nakaz jazdy z prawej strony znaku a obowiązki kierowcy

Kierujący pojazdem powinien ominąć wysepkę lub przeszkodę na jezdni od prawej strony oznaczenia. Niekiedy symbol jest montowany na pasie, który dzieli drogi – w takich okolicznościach oznacza początek trasy jednokierunkowej.

Stawianie znaku a podstawa prawna – jakie warunki musi spełniać element?

Warto wspomnieć, że każde z oznakowań montowanych na drodze (w tym nakaz jazdy z prawej strony znaku) powinno spełniać wytyczne zawarte w podstawie prawnej. Mowa tutaj o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.

Jakie wymiary powinien mieć znak nakazu jazdy z prawej strony?

Zależy to przede wszystkim od rodzaju trasy, przy której będzie zamontowany znak nakazu jazdy z prawej strony znaku.

  1. Jeżeli jest to obszar drogi w obszarze zabudowanym, wąska uliczka zabytkowej części miasta, czy garaże lub przestrzeń podziemna, to powinien mieć średnicę o wymiarach 40 centymetrów.
  2. Jeśli są to drogi gminne, to wymiary nakazu powinny sięgać 60 cm – dotyczy to także tras powiatowych.
  3. Z kolei średnica 80 cm jest obowiązkowa dla symboli stawianych przy łącznicach dróg ekspresowych oraz autostrad, a także przy drogach wojewódzkich i krajowych jednojezdniowych. Do tej grupy zaliczają się także drogi powiatowe, ale jest pewne odstępstwo – drogowskazy tablicowe mogą mieć średnicę 75 cm.
  4. Największe oznakowanie C-9 stawia się przy drogach, po których można się poruszać z dużą prędkością. Mowa tutaj o trasach ekspresowych, dwujezdniowych w obszarze zabudowanym i poza nim, gdzie dozwolona jest prędkość większa niż 60 km/h. Montowane znaki powinny mieć średnicę 90 cm.
  5. Na autostradach wymiary znaku mają sięgać 100 cm.

Emblematy informacyjne na znakach drogowych – co zawierają?

Na naklejkach, które znajdują się z tyłu znaków drogowych, umieszcza się informacje o danych technicznych elementu. Można tam zobaczyć wiadomości o symbolu znaku, grubości jego blachy, wymiarów, producencie, czy spełnianych normach i numerze deklaracji, a także okresie przydatności drogowego nakazu.

Jak widać, znak nakazu jazdy z prawej strony znaku nie jest trudny do rozpoznania. Jeśli zauważysz go na pasie dzielącym drogi, pamiętaj, że to początek trasy jednokierunkowej.

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Popularne wpisy: