Nakaz jazdy z prawej strony znaku ma kształt koła z błękitnym tłem i białym symbolem w środku. Wokół tła znajduje się biała obwoluta. Czasami C-9 można zauważyć wraz z małymi tabliczkami pod spodem, które informują o odstępstwach od wyznaczonych zasad dla konkretnych uczestników ruchu. Przedstawiamy najważniejsze informacje o tym znaku drogowym nakazu.

Znak C-9, czyli nakaz jazdy z prawej strony znaku a obowiązki kierowcy

Kierujący pojazdem powinien ominąć wysepkę lub przeszkodę na jezdni od prawej strony oznaczenia. Niekiedy symbol jest montowany na pasie, który dzieli drogi – w takich okolicznościach oznacza początek trasy jednokierunkowej.

Stawianie znaku a podstawa prawna – jakie warunki musi spełniać element?

Warto wspomnieć, że każde z oznakowań montowanych na drodze (w tym nakaz jazdy z prawej strony znaku) powinno spełniać wytyczne zawarte w podstawie prawnej. Mowa tutaj o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.

Jakie wymiary powinien mieć znak nakazu jazdy z prawej strony?

Zależy to przede wszystkim od rodzaju trasy, przy której będzie zamontowany znak nakazu jazdy z prawej strony znaku.

  1. Jeżeli jest to obszar drogi w obszarze zabudowanym, wąska uliczka zabytkowej części miasta, czy garaże lub przestrzeń podziemna, to powinien mieć średnicę o wymiarach 40 centymetrów.
  2. Jeśli są to drogi gminne, to wymiary nakazu powinny sięgać 60 cm – dotyczy to także tras powiatowych.
  3. Z kolei średnica 80 cm jest obowiązkowa dla symboli stawianych przy łącznicach dróg ekspresowych oraz autostrad, a także przy drogach wojewódzkich i krajowych jednojezdniowych. Do tej grupy zaliczają się także drogi powiatowe, ale jest pewne odstępstwo – drogowskazy tablicowe mogą mieć średnicę 75 cm.
  4. Największe oznakowanie C-9 stawia się przy drogach, po których można się poruszać z dużą prędkością. Mowa tutaj o trasach ekspresowych, dwujezdniowych w obszarze zabudowanym i poza nim, gdzie dozwolona jest prędkość większa niż 60 km/h. Montowane znaki powinny mieć średnicę 90 cm.
  5. Na autostradach wymiary znaku mają sięgać 100 cm.

Emblematy informacyjne na znakach drogowych – co zawierają?

Na naklejkach, które znajdują się z tyłu znaków drogowych, umieszcza się informacje o danych technicznych elementu. Można tam zobaczyć wiadomości o symbolu znaku, grubości jego blachy, wymiarów, producencie, czy spełnianych normach i numerze deklaracji, a także okresie przydatności drogowego nakazu.

Jak widać, znak nakazu jazdy z prawej strony znaku nie jest trudny do rozpoznania. Jeśli zauważysz go na pasie dzielącym drogi, pamiętaj, że to początek trasy jednokierunkowej.

Archiwum: czerwiec 2022