Przemierzając polskie drogi, kierowcy mogą zobaczyć czasem oznakowanie z okrągłą, niebieską tarczą i białymi symbolami w środku. Właśnie tak wygląda znak nakazu jazdy w prawo przed znakiem. Dzięki niemu kierowca dokładnie wie, do jakiego manewru jest zobowiązany przed minięciem oznaczenia. Przedstawiamy najważniejsze informacje o nakazie jazdy w prawo przed znakiem!

Znak drogowy C-1 – o czym informuje?

Symbol C-1 nakazuje prowadzącemu pojazd skręt w prawo, zanim minie oznaczenie. Zazwyczaj znajduje się ono na przedłużeniu osi konkretnej części jezdni, po której porusza się uczestnik ruchu. Dotyczy to też tras, gdzie nie można jechać na wprost. 

Jak wygląda znak nakazu jazdy w prawo przed znakiem?

Na niebieskim tle znajduje się biała strzałka wskazująca prawą stronę. Warto zauważyć, że jest prosta, a nie skręcona pod kątem ok. 90° jak ma to miejsce w przypadku oznaczenia informującego o nakazie jazdy w prawo za znakiem, a nie przed nim, czyli znaku C-2.

Wymiary oznaczenia C-1 – od czego zależą?

Wymiary oznaczenia zależą przede wszystkim od miejsca zastosowania.

  1. Symbol o średnicy 40 centymetrów powinien być zastosowany na drodze w obszarze zabudowanym w momencie, kiedy montaż większego elementu jest niemożliwy. Znak C-1 o tych wymiarach montuje się też w wąskich uliczkach miast zabytkowych, a także podziemnych garażach i halach.
  2. Większe wersje znaku nakazu jazdy w prawo przed znakiem (o średnicy 60 cm) są przy trasach gminnych i powiatowych.
  3. Znaki o wymiarach 80 cm znajdują się zazwyczaj przy łącznicach dróg ekspresowych i autostrad, a także trasach wojewódzkich i krajowych jednojezdniowych. Te wytyczne dotyczą też oznakowania stosowanego na drogach powiatowych z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.
  4. Największe tablice są montowane na drogach ekspresowych, dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym i w obszarze zabudowanym, gdzie dopuszczona jest prędkość powyżej 60 km/h. Mają średnicę 90 cm.
  5. Wersje ze średnicą 100 cm są używane na autostradach.

Jakie standardy wykonania powinna spełniać tabliczka wyznaczająca kierunek jazdy?

Oznaczenia, w tym także nakaz jazdy w prawo przed znakiem, muszą spełniać wytyczne, które znajdują się w podstawie prawnej. Mowa o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Znaki tworzy się zazwyczaj z metalu i nakłada na nie ocynkowaną warstwę, która chroni przed korozją. W przypadku znaków montowanych na drogach wiejskich stosuje się też folię odblaskową I generacji, a tych stawianych w mieście II generacji z mikro-szklanymi kulkami, które silnie odbijają światło.

Archiwum: czerwiec 2022