Znaki ostrzegawcze są montowane na drogach, aby przestrzec kierowców przed zagrożeniami. Ma to miejsce nie tylko w przypadku progu zwalniającego, ale także w punktach takich jak zakręty, zwężenia jezdni czy strome zjazdy. Znak może być także zamontowany okresowo – ostrzeżenie sygnalizujące próg zwalniający jest często stosowane w trakcie prac budowlanych. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat symbolu A-11a.

Próg zwalniający – jak właściwie wygląda znak drogowy A-11a?

Oznaczenie, które opiszemy, zalicza się do kategorii znaków ostrzegawczych. Są one wykonywane (poza odmianą A-7) w układzie trójkąta równobocznego z wierzchołkiem skierowanym do góry. Stosuje się trzy odcienie kolorystyczne – jaskrawy żółty, mocny czerwony i głęboką czerń – gdy na tarczy pojawia się np. symbol skrzyżowania czy przejazdu kolejowego.

Na znaku drogowym A-11a znajduje się ikona przedstawiająca próg zwalniający – właśnie w czarnym odcieniu. Dzięki tym rozwiązaniom kolorystycznym oznakowanie jest bardzo dobrze widoczne nawet z daleka. Stosowanie powierzchni odblaskowej także może zwiększyć jego widoczność.

Co dokładnie oznacza znak „próg zwalniający” (A-11A)?

Można z niego odczytać, że uczestnik ruchu drogowego zbliża się właśnie do progu zwalniającego. Jest to wypukłość, którą stosuje się w celu spowolnienia auta. Może być wykonana na przykład z kostki lub być osobnym elementem na drodze – stworzonym z połączenia plastiku i gumy. Kierowca przed takim progiem powinien w porę zredukować prędkość jazdy, aby nie uszkodzić pojazdu lub stworzyć zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

W jakiej odległości powinien być postawiony znak A-11a?

Odległość znaków drogowych od wybranego punktu, w tym przypadku progu zwalniającego, powinna być dostosowana do prędkości na jezdni. Dzięki temu kierowca znajdujący się na konkretnej trasie jest w stanie w porę zareagować.

Opisywane przez nas oznaczenia montuje się w odległości:

  • od 150 do 300 metrów od niebezpiecznego miejsca na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h;
  • do 100 metrów od miejsca niebezpiecznego na pozostałych odmianach dróg.

Jakie normy powinien spełniać znak ostrzegający przed progiem zwalniającym?

Sposób stawiania znaku, a także regulacje dotyczące jego dokładnych wymiarów zostały opisane w odpowiednich dokumentach. Należy do nich Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310). Wytyczne znajdują się też w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311)

Jakie wymiary powinno mieć oznakowanie?

Zależy to przede wszystkim od rodzaju drogi, na której ma być zamontowane oznakowanie ostrzegające przed progiem zwalniającym. Na trasach w obszarze zabudowanym, gdzie warunki przestrzenne ograniczają zagospodarowanie terenu, używa się zazwyczaj symboli o boku długości 60 centymetrów. Dotyczy to również garażów i hal podziemnych. Z kolei oznakowanie o boku 75 cm jest montowane przy drogach gminnych, a także powiatowych.

Sposób wykonania znaku A-11a – rozwiązania konstrukcyjne

Producenci stosują najczęściej ocynkowany metal. Jest on trwały i lekki. W procesie produkcyjnym zaokrągla się również krawędzie znaku ostrzegającego o progu zwalniającym, aby zarówno montaż, jak i użytkowanie nie stwarzały dodatkowego niebezpieczeństwa. 

Na powierzchnię nanosi się także warstwę odblaskową I i II generacji. Faktura drugiego typu składa się małych szklanych kuleczek, które znakomicie odbijają refleksy światła i wydatnie podnoszą widoczność oznakowania. Tę odmianę wybiera się przede wszystkim w otoczeniu miejskim. Z kolei pierwszy rodzaj jest używany na drogach miejskich i gminnych. 

Na pewno widziałeś nie raz próg zwalniający i znak, który przed nim ostrzega, co pozwalało ci zmniejszyć prędkość. Pamiętaj, by przed tym oznaczeniem zwolnić, ponieważ zwiększy to bezpieczeństwo twoje i innych uczestników ruchu.

Archiwum: czerwiec 2022