Niebezpieczny zakręt w prawo należy do grupy znaków ostrzegawczych i jest montowany po to, aby uprzedzić uczestników ruchu o miejscach na drodze, które wymagają od kierujących zachowania szczególnej ostrożności – z powodu czekających na nich niebezpieczeństw. Przedstawiamy najważniejsze informacje o oznaczeniu A-1!

Jak prezentuje się znak „niebezpieczny zakręt w prawo”?

Znak „niebezpieczny zakręt w prawo” ma konstrukcję charakterystyczną dla znaków ostrzegawczych. Tabliczka wskazująca to trójkąt, który ma żółte wypełnienie, cienką czerwoną ramkę, a na środku znajduje się wygięty łuk w prawą stronę jezdni w czarnym odcieniu. 

Dzięki zastosowanemu połączeniu kolorystycznemu oznakowanie jest bardzo dobrze widoczne w praktycznie każdych warunkach i ostrzega o niebezpieczeństwie. Na jego transparentność wpływają także zabiegi konstrukcyjne producentów, na przykład stosowanie folii odblaskowej.

O czym dokładnie informuje znak drogowy A-1?

Znak drogowy A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo” jest ostrzeżeniem przed pojedynczym, niebezpiecznym zakrętem w prawo. Najczęściej można się na niego natknąć poza obszarem miejskim. Zarządy dróg decydują się go umieścić w momentach trasy, gdzie kąt zwrotu łuku drogi jest większy niż 5°, a jego promień mniejszy niż 750 m. 

Zależy to również od stopnia przechyłu. Zarządcy decydują się na niego także we fragmentach tras, gdzie droga skręca w prawo, na których istnieją momenty o ograniczonej widoczności lub często dochodzi do wypadków.

Różne rozmiary symbolu A-1 – jakie się stosuje?

Znak drogowy „niebezpieczny zakręt w prawo” może mieć długość boku o wymiarach 60 cm. Takie wymiary stosuje się w przypadku montowania symbolu na drodze w obszarze zabudowanym o ograniczonych możliwościach zagospodarowania przestrzennego, a także w wąskich uliczkach, na przykład zabytkowych miast. Producenci produkują też oznakowanie A-1 z bokiem o długości 75 cm. Montuje się je najczęściej na drogach gminnych. Z kolei oznaczenie o boku 90 cm stawia się na łącznicach dróg ekspresowych i autostrad, a także jednojezdniowych trasach wojewódzkich i krajowych.

Odmiana o boku 105 cm jest używana na trasach ekspresowych, dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym i dwujezdniowych w obszarze zabudowanym. Można też spotkać elementy o boku 120 cm na autostradach. 

Jakie normy powinien spełniać znak A-1? Dodatkowe informacje

Znak drogowy „niebezpieczny zakręt w prawo” A-1 powinien spełniać wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.), a także konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku.

Odległość znaku od niebezpiecznego miejsca

Oznakowanie powinno znajdować się w odległości 150–300 m od miejsca niebezpiecznego na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, a także na dystansie 100 m od miejsca niebezpiecznego na pozostałych odmianach dróg.

Znak drogowy „niebezpieczny zakręt w prawo” powinien mieć zaokrąglone krawędzie i być wykonany z materiałów zapewniających odporność na uderzenia mechaniczne i wymagające warunki atmosferyczne. Powinno się też stosować powłokę odblaskową dla polepszenia widoczności w ciemności.

Archiwum: czerwiec 2022