Celem umieszczenia znaku A-8 jest zakomunikowanie uczestnikom ruchu, że zbliżają się do miejsca na drodze, gdzie trzeba zachować szczególną ostrożność. Warto zauważyć, że oznaczenia są stosowane nie tylko przed wspomnianym skrzyżowaniem, ale także w innych miejscach, gdzie pojawia się m.in. wzmożony ruch pieszych, czy chociażby zwierzęta na drodze. Dowiedz się więcej na temat oznaczenia „skrzyżowanie o ruchu okrężnym”!

Znak drogowy „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” – co właściwie oznacza?

Znak „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” ostrzega przed skrzyżowaniem, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu. Strzałki umieszczone na tablicy A-8 informują o kierunku, w którym powinny poruszać się pojazdu. W tym przypadku jest to zwrot w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.

Znak ostrzegawczy „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” montuje się w takich obszarach, gdzie wcześniej konkretna droga mogła mieć nadane pierwszeństwo, lub skrzyżowanie czy rondo nie jest odpowiednio widoczne z dostatecznej odległości. Ten symbol ma swój odpowiednik w grupie oznaczeń informacyjnych – to znak C-12.

Jak wygląda oznaczenie skrzyżowanie o ruchu okrężnym?

Znak drogowy „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” ma wygląd charakterystyczny dla oznaczeń z grupy ostrzegawczej. Jest to trójkąt równoboczny z wierzchołkiem skierowanym do góry. Oprócz tego w centralnej części znajduje się tło o mocnym, żółtym kolorze. Na nim osadza się grafikę odnoszącą się do charakterystyki danej jezdni – w tym przypadku trzech, grubych czarnych strzałek oznaczających kierunek jazdy w prawą stronę. Dzięki temu kierowca wie, w jaki sposób ma skręcać na rondzie.

W jakiej odległości od miejsca niebezpiecznego montuje się znak ostrzegawczy?

Oznaczenie „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” powinno być umieszczone w takiej odległości od niebezpiecznego przejazdu, aby kierowca mógł przygotować się do odpowiedniego manewru i wjechać na skrzyżowanie bez stwarzania przy tym zagrożenia dla innych uczestników ruchu, redukując prędkość, włączając sygnalizację i ustępując pierwszeństwa przejazdu.

W przypadku oznaczenia A-8 jest to dystans od 150 do 300 metrów od niebezpiecznego punktu na drogach, gdzie obowiązuje dopuszczalna prędkość powyżej 60 km/h. Znak drogowy może być też montowany do 100 metrów od miejsca niebezpiecznego na pozostałych drogach. W ramach ciekawostki można powiedzieć, że wyjątkiem jest oznaczenie A-7 ustąp pierwszeństwa, które ma zasady montażu przypisane wyłącznie dla siebie.

Oprócz tego znak drogowy „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” może być umieszczony też w odległości mniejszej – do 50 metrów od newralgicznego punktu, ale dotyczy to, na przykład ciasnej ulicy staromiejskiej. 

Dodatkowe tabliczki pod znakiem skrzyżowania o ruchu okrężnym

Pod oznaczeniem C-12 może być umieszczone dodatkowe oznakowanie. Jest to na przykład tabliczka T-1. Znajduje się na niej informacja o odległości znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego. Jest ona stosowana wtedy, kiedy ze względu na charakterystykę przestrzeni nie można postawić znaku w zalecanej odległości od punktu.

Tablica o oznaczeniu T-2 wskazuje długość pasa ruchu, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo. Jest używana na trasie, gdzie zagrożenie pojawia się na odcinku drogi o długości nie większej niż 0,5 kilometrów.

Oznaczenie T-3

Kolejnym dodatkowym oznaczeniem może być T-3. Wskazuje koniec pasa, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo. Tutaj obowiązuje zasada, że nie powinno się go umieszczać na dystansie w odległości mniejszej niż 500 m od następnego znaku ostrzegającego, który informuje niebezpiecznych zakrętach.

Jakie wymiary może mieć oznaczenie A-8?

Znak drogowy „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” może mieć długość boku o wymiarach 60 cm, jeżeli stosuje się go na obszarze zabudowanym w momencie, kiedy warunki przestrzenne nie pozwalają na umieszczenie większego oznaczenia. Dotyczy to, na przykład, wąskich uliczek miast zabytkowych, a także garaży i hal podziemnych.

Oznaczenie o boku 75 cm może być montowane na drogach gminnych, a symbole o wymiarach 90 cm na łącznicach tras ekspresowych i autostrad, a także jednojezdniowych trasach wojewódzkich i krajowych. 

Znak o długości boku 105 cm może być postawiony na obszarze drogi ekspresowej lub dwujezdniowej poza obszarem zabudowanym, czy dwujezdniowej w obszarze zabudowanym, gdzie jest dopuszczalna prędkość większa niż 60 km/h. Największe znaki o boku tarczy 120 centymetrów, są umieszczane na autostradach.

Jakie prawo o ruchu warunkuje montaż oznaczenia skrzyżowania o ruchu okrężnym?

Dokładne warunki opisujące, w jaki sposób może powinien być umieszczony znak ostrzegawczy, komunikujący jazdę po rondzie, zostały zawarte w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz.U z 2019 r. poz.2310, a także załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

Znak ostrzegawczy A-8 montowany na drodze, powinien również spełniać dokładne wytyczne umieszczone w konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. a dokładnie przepisów zawartych w Dzienniku Ustaw z 1988 roku nr 5, poz. 42. Mają one na celu zapewnienie możliwie największej ochrony kierującemu.

Co sprawia, że znak drogowy A-8 jest dobrze widoczny

Mają na to wpływ konkretne rozwiązania konstrukcyjne producentów. Jednym z nich jest nakładanie na powierzchnię znaków folii odblaskowej. Stosuje się odmiany I i II generacji. Pierwsza z nich to standardowa powłoka, która odbija światło, sprawiając, że oznaczenie jest widoczne w nocy. Używa się jej przy produkcji elementów, które montuje się na drogach wiejskich i gminnych.

Z kolei folia II generacji, ma nieco bardziej złożoną strukturę. Składają się na nią liczne, mikroskopijne szklane kuleczki. Ich powierzchnia mocno odbija światło. Takie oznaczenie montuje się na obszarze miejskim, gdzie w otoczeniu wielu różnych źródeł światła, znak „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” musi się lepiej wyróżniać na ich tle.

Jak jest skonstruowany znak A-8?

Do produkcji oznaczenia „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” używa się ocynkowanej blachy. Dzięki temu powierzchnia oznaczenia jest odporna na działanie rozmaitych czynników atmosferycznych – deszczu, wiatru, czy promieni słonecznych, a także nie koroduje. Sprawia to, że kolory naniesione na pole tarczy – w tym przypadku żółty, czarny i czerwony, są bardzo dobrze widoczne i nie tracą swojego odcieniu nawet po kilku latach. 

Na znaku „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” można też zauważyć specjalną naklejkę znamionową. Umieszcza się tam informacje takie jak, symbol znaku, wymiary grubości blachy, nazwę producenta, datę produkcji, a także zamierzone zastosowanie. Całość uzupełniają wiadomości na temat mocowania, chromatyczności, współczynnika odblasku, czy spełnianej normy i numer deklaracji, czy okres przydatności.

Archiwum: czerwiec 2022