Znaki ostrzegawcze są stosowane po to, aby uprzedzić w stosownym czasie kierowcę o szczególnych miejscach na drodze, gdzie powinien zastosować wysoki poziom ostrożności. Może być to związane z charakterystyką trasy lub panujących na niej warunkach. Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym jest jednym z nich. Dowiedz się o nim więcej z naszego artykułu!

Jak prezentuje się znak sygnalizujący odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym?

Ten znak drogowy ma charakterystyczną konstrukcję. To trójkąt z łagodnie zakończonymi krawędziami, w którym zastosowano kombinację trzech kolorów – żółtego, czarnego i czerwonego.

Żółty jest barwą pokrywającą tło. Na niej osadzono dwie strzałki w kolorze czarnym, które wskazują ruch dwukierunkowy – pionowe oznaczenia są skierowane w górę i w dół. Całość jest obramowana czerwoną linią. Dzięki takiej kombinacji znak A-20 jest bardzo dobrze widoczny.

Co dokładnie oznacza symbol A-20?

Kierowca po spojrzeniu na treść znaku, powinien wzmożyć swoją czujność, ponieważ symbol ostrzega uczestnika ruchu poruszającego się jezdnią jednokierunkową przed miejscem, gdzie system ruchu zmienia się na dwukierunkowy.

Znak drogowy sygnalizujący odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym jest stosowany w momencie, kiedy wprowadza się ruch w przeciwnym kierunku odnośnie do jezdni z układem jednokierunkowym, a także kiedy dwie trasy jednokierunkowe łączą się w jedną drogę dwukierunkową.

W jaki sposób zapewnia się widoczność znaku ostrzegawczego?

Mają na to wpływ nie tylko zastosowane kolory, ale także sposób wykonania elementu. Powierzchnia jest wykonana z powłoki odblaskowej. Stosuje się najczęściej dwie generacje. Pierwszą używa się najczęściej na drogach podmiejskich, z kolei drugą w mieście. 

Nowsza odmiana zapewnia lepsze parametry związane z widocznością, ponieważ na jej powierzchni znajdują się mikroskopijne kuleczki szkła, które znakomicie odbijają refleksy światła.

Znak ostrzegawczy A-20 musi spełniać wytyczne konkretnych rozporządzeń

Jego wykonanie, a także umiejscowienie powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, a także Konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku.

Symbol odcinka jezdni o ruchu dwukierunkowym powinien być umieszczony od 150 do 300 m od miejsca niebezpiecznego na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 60 km/h, a także do 100 m od miejsca niebezpiecznego na wszystkich innych rodzajach tras.

Archiwum: czerwiec 2022