Znaki ostrzegawcze

A-2. Niebezpieczny zakręt w lewo

Niebezpieczny zakręt w lewo jest znakiem drogowym zaliczającym się do grupy oznaczeń ostrzegawczych. Określa się go symbolem A-2 i stosuje w analogicznych zastosowaniach co odmianę A-1. Przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Jednym z najczęściej spotykanych znaków na polskich drogach, jest oznaczenie niebezpieczny zakręt w lewo o symbolu A-2. Dzięki niemu uczestnicy ruchu są w stanie przygotować się na pokonanie bardziej wymagającej trasy. Dowiedz się, jak wygląda oznaczenie i jakie warunki musi spełniać, aby można było je zamontować!

Niebezpieczny zakręt w lewo – jak właściwie wygląda oznaczenie?

Podobnie jak pozostałe oznaczenia z grupy znaków ostrzegawczych, z wyjątkiem wersji A-7 odnoszącej się do ustąpienia pierwszeństwa, tablica A-2 ma kształt trójkąta równobocznego z wierzchołkiem skierowanym do góry. Na znaku „niebezpieczny zakręt w lewo” znajduje się czerwona, cienka obwódka, jaskrawo-żółte tło, a także symbol w czarnym kolorze prezentujący zakrzywioną w lewą stronę linię.

Co oznacza znak drogowy A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo”?

Stanowi informację dla kierującego, że zbliża się do niebezpiecznego zakrętu w lewo. Uczestnik ruchu może dzięki temu przygotować się do bardziej wymagającego manewru i zredukować prędkość. 

Znak drogowy „niebezpieczny zakręt w lewo” stosuje się najczęściej poza miastem w warunkach, kiedy skręt łuku jest większy niż 5 stopni, a promień jest mniejszy niż 750 m. Używa się go także w momencie, kiedy kierujący będzie zbliżał się do zakrętu na wzniesieniu lub spadku albo o ograniczonej widoczności. Montuje się go również w obszarach, w których często dochodzi do kolizji.

Jaki rozmiar może mieć znak informujący o niebezpiecznym zakręcie w lewo?

Znak „niebezpieczny zakręt w lewo” może mieć długość boku o wymiarach 60 centymetrów. Takie oznaczenie jest montowane na obszarze zabudowanym o ograniczonych możliwościach zagospodarowania przestrzennego. Są to, na przykład, wąskie uliczki czy ciasne arterie zabytkowych części miasta lub garaże i hale podziemne.

Znak drogowy ostrzegawczy o boku 75 centymetrów jest montowany najczęściej na drogach gminnych, a także na trasach wchodzących w skład jezdni powiatowych. Z kolei tablice A-2 na łącznicach dróg ekspresowych i autostrad, jednojezdniowych trasach wojewódzkich i krajowych mają długość 90 cm. Oznaczenie o takich wymiarach stosuje się również na trasach powiatowych.

Większe znaki drogowe o boku 105 centymetrów są używane na drogach ekspresowych, dwujezdniowych poza obszarem zabudowany, a także na terenie zabudowanym tam, gdzie dopuszczona jest prędkość powyżej 60 km na godzinę. Oznakowanie o boku 120 cm używa się na autostradach.

Jakie wytyczne musi spełniać znak A-2?

Przede wszystkim musi być zgodny z założeniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.). Do tego dochodzą także warunki przedstawione w przepisach konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku, a konkretnie Dz. U. z 1988 r. nr 5, poz. 42.

Gdzie powinien być umieszczony znak?

Tabliczka „niebezpieczny zakręt w lewo” musi być ustawiona w niedużej odległości od newralgicznego miejsca, ale na tyle daleko, żeby kierujący mógł w porę zareagować. Tym samym znajduje się zazwyczaj na dystansie od 150 do 300 metrów od niebezpiecznego miejsca na drodze, gdzie można się poruszać do 60 km/h, a także o 100 metrów od punktu na drogach o pozostałej charakterystyce. Mniejsza odległość jest stosowana na drogach o takiej specyfice jak ulice staromiejskie, czy innych o ograniczonej przestrzeni.

Jak musi być wykonany znak ostrzegawczy A2?

Znak „niebezpieczny zakręt w lewo” powinien mieć zaokrąglone krawędzie, aby był bezpieczny w montażu i użytkowaniu. Producenci często decydują się również na zastosowanie odblaskowej powłoki I lub II generacji. Za lepszą uznaje się tę drugą, ponieważ składa się z mikroskopijnych, szklanych kulek, które mocno odbijają światło, co znacząco polepsza widoczność oznakowania w praktycznie każdym terenie. 

Wiesz już, o czym informuje znak drogowy „niebezpieczny zakręt w lewo”. Pamiętaj, że na znakach drogowych znajdują się też specjalne naklejki informacyjne. Można z nich wyczytać informacje na temat rodzaju znaku, producenta, celu zastosowania, czy dokładnych parametrów elementu, na przykład grubości blachy.

Dodaj komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Popularne wpisy: