Jednym z najczęściej spotykanych znaków na polskich drogach, jest oznaczenie niebezpieczny zakręt w lewo o symbolu A-2. Dzięki niemu uczestnicy ruchu są w stanie przygotować się na pokonanie bardziej wymagającej trasy. Dowiedz się, jak wygląda oznaczenie i jakie warunki musi spełniać, aby można było je zamontować!

Niebezpieczny zakręt w lewo – jak właściwie wygląda oznaczenie?

Podobnie jak pozostałe oznaczenia z grupy znaków ostrzegawczych, z wyjątkiem wersji A-7 odnoszącej się do ustąpienia pierwszeństwa, tablica A-2 ma kształt trójkąta równobocznego z wierzchołkiem skierowanym do góry. Na znaku „niebezpieczny zakręt w lewo” znajduje się czerwona, cienka obwódka, jaskrawo-żółte tło, a także symbol w czarnym kolorze prezentujący zakrzywioną w lewą stronę linię.

Co oznacza znak drogowy A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo”?

Stanowi informację dla kierującego, że zbliża się do niebezpiecznego zakrętu w lewo. Uczestnik ruchu może dzięki temu przygotować się do bardziej wymagającego manewru i zredukować prędkość. 

Znak drogowy „niebezpieczny zakręt w lewo” stosuje się najczęściej poza miastem w warunkach, kiedy skręt łuku jest większy niż 5 stopni, a promień jest mniejszy niż 750 m. Używa się go także w momencie, kiedy kierujący będzie zbliżał się do zakrętu na wzniesieniu lub spadku albo o ograniczonej widoczności. Montuje się go również w obszarach, w których często dochodzi do kolizji.

Jaki rozmiar może mieć znak informujący o niebezpiecznym zakręcie w lewo?

Znak „niebezpieczny zakręt w lewo” może mieć długość boku o wymiarach 60 centymetrów. Takie oznaczenie jest montowane na obszarze zabudowanym o ograniczonych możliwościach zagospodarowania przestrzennego. Są to, na przykład, wąskie uliczki czy ciasne arterie zabytkowych części miasta lub garaże i hale podziemne.

Znak drogowy ostrzegawczy o boku 75 centymetrów jest montowany najczęściej na drogach gminnych, a także na trasach wchodzących w skład jezdni powiatowych. Z kolei tablice A-2 na łącznicach dróg ekspresowych i autostrad, jednojezdniowych trasach wojewódzkich i krajowych mają długość 90 cm. Oznaczenie o takich wymiarach stosuje się również na trasach powiatowych.

Większe znaki drogowe o boku 105 centymetrów są używane na drogach ekspresowych, dwujezdniowych poza obszarem zabudowany, a także na terenie zabudowanym tam, gdzie dopuszczona jest prędkość powyżej 60 km na godzinę. Oznakowanie o boku 120 cm używa się na autostradach.

Jakie wytyczne musi spełniać znak A-2?

Przede wszystkim musi być zgodny z założeniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.). Do tego dochodzą także warunki przedstawione w przepisach konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 roku, a konkretnie Dz. U. z 1988 r. nr 5, poz. 42.

Gdzie powinien być umieszczony znak?

Tabliczka „niebezpieczny zakręt w lewo” musi być ustawiona w niedużej odległości od newralgicznego miejsca, ale na tyle daleko, żeby kierujący mógł w porę zareagować. Tym samym znajduje się zazwyczaj na dystansie od 150 do 300 metrów od niebezpiecznego miejsca na drodze, gdzie można się poruszać do 60 km/h, a także o 100 metrów od punktu na drogach o pozostałej charakterystyce. Mniejsza odległość jest stosowana na drogach o takiej specyfice jak ulice staromiejskie, czy innych o ograniczonej przestrzeni.

Jak musi być wykonany znak ostrzegawczy A2?

Znak „niebezpieczny zakręt w lewo” powinien mieć zaokrąglone krawędzie, aby był bezpieczny w montażu i użytkowaniu. Producenci często decydują się również na zastosowanie odblaskowej powłoki I lub II generacji. Za lepszą uznaje się tę drugą, ponieważ składa się z mikroskopijnych, szklanych kulek, które mocno odbijają światło, co znacząco polepsza widoczność oznakowania w praktycznie każdym terenie. 

Wiesz już, o czym informuje znak drogowy „niebezpieczny zakręt w lewo”. Pamiętaj, że na znakach drogowych znajdują się też specjalne naklejki informacyjne. Można z nich wyczytać informacje na temat rodzaju znaku, producenta, celu zastosowania, czy dokładnych parametrów elementu, na przykład grubości blachy.

Archiwum: czerwiec 2022