Oznaczeniu przejazdu kolejowego bez zapór przypisano symbol A-10. Ten znak ostrzegawczy ma charakterystyczną konstrukcję, a także bardzo dobrze widoczny symbol lokomotywy. Podczas jego montażu należy przestrzegać ścisłych wytycznych ministerialnych rozporządzeń, a także możliwie najbardziej zwiększyć jego widoczność. Kluczowe wiadomości na ten temat znajdziesz w naszym artykule!

Znak drogowy „przejazd kolejowy bez zapór” – co właściwie oznacza?

Zadaniem znaku A-10 jest ostrzeganie uczestników ruchu drogowego przed przejazdem kolejowo-drogowym, który nie ma zapory ani półzapory. Umieszcza się go na wszystkich przejazdach zaliczających się do kategorii C, D, a także A.

Jakie znaki towarzyszą oznaczeniu A-10?

Używa się również dodatkowego oznaczenia, które tworzy komplet ostrzegawczy z tablicą A-10. Zalicza się do niego sygnalizacja T-7, która wskazuje układ torów i drogi na przejeździe. Tabliczkę stosuje się przede wszystkim na przejazdach ocenianych jako wyjątkowo niebezpieczne – ze względu na ostry kąt przecięcia się drogi z linią kolejową albo jej przebiegiem po łuku.

Zarządcy dróg montują także słupki wskaźnikowe i krzyż św. Andrzeja G-3 lub 6-4, którzy wyznacza punkt, gdzie należy się zatrzymać prowadzonym pojazdem w związku z nadjeżdżającym składem pociągu. Jest to odległość nie bliższa niż 5 m od skrajnej szyny. Dzięki znakom towarzyszącym oznaczeniu przejazdu kolejowego bez zapór kierowcy mogą zachować odpowiednią ostrożność.

Jak wygląda znak A-10 – przejazd kolejowy bez zapór lub półzapór?

A-10 ma konstrukcję charakterystyczną dla wszystkich znaków ostrzegawczych. Jest to trójkąt równoboczny, którego wierzchołek jest skierowany do góry. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że te zasady nie dotyczą oznaczenia ostrzegającego o konieczności ustąpienia pierwszeństwa A-7.

Znak prezentuje się następująco:

  • na jaskrawym, żółtym tle jest umieszczony widoczny symbol lokomotywy pociągu;
  • całość jest obramowana czerwoną ramką o mocnym odcieniu.

W jakiej odległości od niebezpiecznego miejsca stawia się znak A-10?

Znak ostrzegający przed pojazdem kolejowym bez zapór powinien być umieszczony w odległości:

  • od 150 do 300 metrów przed niebezpiecznym miejscem na jezdni o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h;
  • o 100 metrów od miejsca niebezpiecznego na pozostałych drogach.

Dokładne regulacje prawne dotyczące oznaczenia znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. z 2019 r. poz. 2310. Kwestie te reguluje także Konwencja wiedeńska o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. – Dz. U. z 1988 r. nr 5, poz. 42.

Rozmiary znaku ostrzegawczego „przejazd kolejowy bez zapór”

Długość boku znaku „przejazd kolejowy bez zapór” powinna wynosić:

  • 75 centymetrów na trasach gminnych;
  • 90 centymetrów na drogach wojewódzkich i krajowych jednojezdniowych, a także powiatowych;
  • 105 cm na trasach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, gdzie dozwolona prędkość jest większa niż 60 km/h.

Ze względu na to, że znak A-10 odgrywa niezwykle ważną rolę, powinien być także wyprodukowany z zachowaniem odpowiednich standardów jakości.

Sposób wykonania znaku ostrzegającego o skrzyżowaniu o ruchu okrężnym

Element musi być zrobiony z lekkich i trwałych materiałów, a także mieć powłokę odblaskową, żeby był możliwie najlepiej widoczny dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jego boki muszą być zaokrąglone tak, aby był bezpieczny zarówno w montażu, jak i użytkowaniu.

Najczęściej stosuje się metal z ocynkowaną powłoką. Dzięki temu jest odporny na uderzenia mechaniczne i korozję. Nie niszczy się też wskutek oddziaływania wymagających warunków atmosferycznych. Producenci nanoszą kolory na powierzchnię znaku malowaniem proszkowym, co wpływa na żywotność i dobrą widoczność kolorów. Dla polepszenia widoczności stosuje się również folię odblaskową I lub II generacji.

Za najlepsze rozwiązanie uznaje się drugą odmianę, ponieważ składają się na nią mikroskopijne szklane kuleczki, które mocno odbijają refleksy światła. Dzięki temu oznaczenie A-10 jest widoczne w praktycznie każdych warunkach. 

Dane techniczne znaku drogowego – gdzie można je znaleźć?

Szczegółowe informacje na temat znaku „przejazd kolejowy bez zapór” oraz innych oznaczeń znajdują się zazwyczaj na naklejce znamionowej. Nalepka zawiera wiadomości na temat symboliki znaku, grubości blachy, czy dokładnych wymiarów. Można się też z niej dowiedzieć, jaka firma jest producentem produktu, a także sprawdzić cechy charakterystyczne.

Do bardziej szczegółowych danych zaliczają się informacje o typie mocowania, chromatyczności, współczynniku odblasku czy odporności na czynniki zewnętrzne. Na naklejce znamionowej znajdują się też wiadomości o spełnianej normie, numerze deklaracji czy okresie przydatności oznakowania A-10.

Tam, gdzie znajduje się przejazd kolejowy bez zapór, trzeba zachować szczególną ostrożność. Czujność powinien wzmóc opisany przez nas znak, który jest dobrze widoczny i powinien skutecznie ostrzec przed wjeżdżaniem na przejazd.

Archiwum: czerwiec 2022