Prawo jazdy jest dokumentem, o którym marzy wiele młodych osób. Sam proces nauki jazdy samochodem jest na tyle długi, stresujący i kłopotliwy, że początkujący kierowcy zazwyczaj nie mogą się doczekać, kiedy odbiorą upragniony dokument pozwalający im samodzielnie poruszać się po drogach publicznych.

Pozostaje więc podstawowe pytanie: ile czeka się na prawo jazdy w obecnych warunkach? Odpowiedź może nie być jednoznaczna, gdyż wiąże się to z procedurą administracyjną, które może czasem się nieco wydłużyć.

Czas oczekiwania na prawo jazdy – kiedy kierowca sam zasiądzie za kierownicą?

Odpowiedź na pytanie, jak długo czeka się na prawo jazdy kategorii B, jest dwojaka. Przede wszystkim, aby otrzymać uprawnienia do prowadzenia, na początku trzeba zdać egzaminy teoretyczny i praktyczny w ośrodku ruchu drogowego WORD.

Możesz się na niego zapisać, gdy ukończysz odpowiedni kurs w legalnie działającym ośrodku szkolenia kierowców. Musi on funkcjonować zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie, dlatego bardzo ważne jest, aby każdy młody kierowca posiadał orzeczenie i zaświadczenie lekarskie.

Na egzamin czeka się od kilku dni do nawet kilku tygodni. Wszystko jest zależne od liczby chętnych, a te znacząco różnią się w każdym z ośrodków WORD. W Polsce jest ich wiele, a kolejki są tak zróżnicowane, że nie pozostaje nic innego, jak zapisać się i czekać na informacje.

Często zdarza się tak, że w danym ośrodku wolne terminy są już na kilka dni do przodu, a w innym okresie trzeba czekać kilkukrotnie dłużej. Bywa też, że terminy się zwalniają, co pozwala na szybsze przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.

ile czeka się na prawo jazdy - kiedy kierowca sam zasiądzie za kierownicą

Ile trzeba czekać na dokument prawa jazdy w urzędzie? Czy młody kierowca musi uiścić opłatę, aby odebrać prawo jazdy?

Jeśli już zdasz egzamin, można być pewien, że wkrótce dostaniesz dokument do ręki. Uprawnienia do kierowania pojazdami zwykle przychodzą w okresie 14 dni roboczych. Podstawą prawną procedury administracyjnej z tym związanej jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.

Podstawowe zasady zawarte w powyższym rozporządzeniu to fakt, że kierowca musi otrzymać pozytywny wynik egzaminu państwowego praktycznego, a następnie udać się do odpowiedniego urzędu, do wydziału komunikacji w celu dopełnienia dalszych formalności i złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy.

Najpierw powinieneś złożyć odpowiedni wniosek w wydziale komunikacji w urzędzie miasta, o ile funkcjonuje ono na prawach powiatu, albo w wydziale komunikacji dzielnicy. Jeśli zaś mieszkasz poza miastem, musisz udać się do starostwa powiatowego, w którym funkcjonują wydziały komunikacji.

Obowiązkiem młodego kierowcy jest też uiszczenie opłaty za wydanie prawa jazdy. Aktualnie wynosi ona 100,50 zł. Możesz uregulować tę należność w urzędzie gotówką lub przelewem. W tym drugim przypadku musisz udać się do urzędu z potwierdzeniem dokonania płatności.

Pamiętaj o tym obowiązku, gdyż nieopłacenie wydania dokumentu zablokuje procedurę jego wydawania, a to wydłuży cały proces. To ile trwa jego wyrobienie, jest zależne między innymi od sprawnego spełniania wszystkich formalności, które są wymagane ustawą i obowiązującymi procedurami.

ile czeka się na prawo jazdy - ile trzeba czekać na prawo jazdy

Ile się czeka na wydanie prawa jazdy po zdaniu egzaminu w 2024 roku?

Jeśli już spełnisz wszystkie wymagania formalne i złożysz wnioski w wydziale komunikacji, możesz oczekiwać na dokument do odbioru. Na ten okres składa się praca administracyjna, ale też fizyczne wydrukowanie dokumentu.

Jest to zlecane odpowiednim instytucjom mającym prawo do produkcji dokumentów. Zazwyczaj okazuje się, że dokument jest gotowy do odebrania około dziesięciu dni od złożenia wniosku w wydziale komunikacji. Ten okres może jednak wydłużyć się nawet do dwóch lub trzech tygodni.

ile czeka się na prawo jazdy - jak sprawdzić odbiór

Jak sprawdzić, czy odbiór prawa jazdy jest możliwy?

To, czy jest już gotowe do odebrania, można sprawdzić w danym urzędzie. Śledzenie prawa jazdy jest też możliwe za pomocą specjalnej strony internetowej, na której możemy sprawdzić status swojego PKK (profil kandydata na kierowcę).

Jest to strona należąca do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, której instytucje rządowe zlecają produkcję dokumentów prawa jazdy. Możesz tam zobaczyć dostępność dokumentu, wpisując odpowiedni PESEL i datę. Będą tam zawarte też informacje o ewentualnych problemach, na przykład wynikających z błędnie podanych danych osobowych.

ile czeka się na prawo jazdy - ile się czeka na odbiór

Pytanie o to, ile się czeka na prawko, jest w pełni uzasadnione. Każdy świeżo upieczony kierowca niecierpliwi się, czekając na odbiór dokumentu. Gdy zdobędziesz upragnione pierwsze prawo jazdy, pamiętaj, że najważniejsze na drodze jest bezpieczeństwo.

Archiwum: styczeń 2023