Na wstępie warto zauważyć, że „strefa ograniczonej prędkości” jest oznaczeniem o wyjątkowej specyfice. Nie zalicza się do standardowych symboli, których tarcza jest okrągła – znajduje się na kwadratowym polu. Razem z odmianami B-20 i B-39 stanowi wyjątek. Dowiedz się więcej na temat znaku z naszego artykułu!

Strefa ograniczonej prędkości – co oznacza znak B-43?

Widząc znak B-43, należy zwolnić. Informuje on bowiem o wjeździe do strefy ograniczonej prędkości. Dotyczy to wszystkich odcinków dróg, które zostały określone tym znakiem. W środku tablicy znajduje się dopuszczalna wartość km/h, której nie można przekraczać.

Jest to prędkość mniejsza lub równa 30 km/h. Wiąże się to m.in. z tym że elementy takie jak, na przykład, progi zwalniające czy miejscowe zwężenia nie muszą mieć specjalnego oznaczenia. Znak B-43 stosuje się najczęściej na obszarach z dużą liczbą skrzyżowań i dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych. Oznaczenie przestaje obowiązywać po przekroczeniu odcinka ze znakiem B-44 – koniec strefy ograniczonej prędkości.

strefa ograniczonej prędkości – co oznacza znak B-43?

Jak wygląda oznaczenie „strefa ograniczonej prędkości”?

Znak „strefa ograniczonej prędkości” jest osadzony na kwadratowej tablicy. W środku znajduje się okrągła tarcza z czerwonym obramowaniem i białym wypełnieniem. W centralnej części znajduje się oznaczenie granicy prędkości, której nie można przekraczać – w kolorze czarnym.

Dzięki tym rozwiązaniom kolorystycznym znak jest bardzo dobrze widzialny i nie ma problemu z rozszyfrowaniem jego treści. Oznakowanie cechuje się jeszcze większą transparentnością w momencie, kiedy stosuje się emblematy odblaskowe.

Czym różni się znak B-43 od znaku B-33?

Znak B-43 oznacza, iż wjeżdżasz do strefy o ograniczonej prędkości, natomiast B-33 mówi o drodze z ograniczeniem prędkości. Oznaczona prędkość obowiązuje w całej strefie, a odwołuje ją dopiero przez znak B-44 oznaczający koniec strefy ograniczonej prędkości

Odblaskowa powierzchnia I i II generacji stosowana na znakach – czym się charakteryzuje?

Folia I generacji jest stosowana najczęściej na drogach wiejskich, z kolei II odmianę używa się na znakach montowanych w mieście. Dzięki temu, że na jej powierzchni znajdują się mikroskopijne, szklane kuleczki, refleksy światła są odbijane w niezwykle intensywny sposób. Wpływa to na znakomitą widoczność znaków drogowych.

Jaki mandat grozi za niestosowanie się do znaku „strefa ograniczonej prędkości”?

Strefa ograniczonej prędkości – jaki mandat grozi za niestosowanie się do znaku

W momencie, kiedy kierowca nie będzie stosował się do wytycznych oznaczenia „strefa ograniczonej prędkości”, powinien przygotować się na karę finansową. Na szczęście taryfikator nie przewiduje surowych sankcji – oczywiście zależy to w głównej mierze od prędkości. Standardowe widełki cenowe to kwota od 50 do 500 złotych, a także 10 punktów karnych.

Jakie wytyczne prawne musi spełniać oznaczenie „strefa ograniczonej prędkości”?

Oznakowanie „strefa ograniczonej prędkości” powinno spełniać normy wyznaczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.). 

Co ciekawe, odwrotnie do większości znaków ostrzegawczych, informacyjnych, czy nakazu i zakazu, istnieje tylko jeden format tablicy strefy ograniczonej prędkości. Jego dokładne wymiary to 90 na 90 centymetrów.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat oznaczenia?

Jeżeli ktoś chce uzyskać więcej informacji na temat oznakowania „strefa ograniczonej prędkości”, powinien sprawdzić wiadomości umieszczone na naklejce znamionowej. Zawiera ona dane na temat symbolu znaku, grubości blachy, a także dokładnych wymiarów. Można się też zapoznać z nazwą producenta, a także datą produkcji i dokładnym przeznaczeniem. 

Całość uzupełnia charakterystyka techniczna. Są to dane na temat mocowania, chromatyczności, współczynnika odblasku, czy odporności na czynniki zewnętrzne. Do tego zaliczają się także informacji o spełnianych normach, numerze deklaracji, czy okresie przydatności znaków drogowych.

strefa ograniczonej prędkości - gdzie można znaleźć więcej informacji na temat oznaczenia?

Jak wykonuje się znak drogowy „strefa ograniczonej prędkości”?

Głównym materiałem wykonania jest metal z ocynkowaną powierzchnią. Surowiec jest odporny na uderzenia mechaniczne, a ocynkowana powłoka chroni go przed wymagającymi warunkami atmosferycznymi, a także korozją.

Dzięki temu znak „strefa ograniczonej prędkości” jest długotrwały, a naniesione na niego kolory utrzymują swój odcień przez długi czas. Dodatkowo krawędzie znaku są zaokrąglone i zagięte, tak aby ostre krawędzie nie generowały niepotrzebnego niebezpieczeństwa. 

Wiesz już, co oznacza i jak wygląda znak „strefa ograniczonej prędkości”. Pamiętaj, że za niestosowanie się do tego oznaczenia na terenie zabudowanym grozi mandat.

Archiwum: czerwiec 2022